Xiaomi Mi A3 จะมาพร้อมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอแสดงผล

Xiaomi กำลังเตรียมนำเทคโนโลยีการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอแสดงผลใช้กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ Xiaomi สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ว่านี้คือ Xiaomi Mi A3

มีรายงานจาก XDA-Developers ว่าตอนนี้กำลังมีสมาร์ทโฟน 3 รุ่นที่มีเทคโนโลยี FOD technology (fingerprint-on-display) และสมาร์ทโฟน 2 รุ่นก็รันบนระบบปฏิบัติการ Android One

Xiaomi Mi A3 to come with an in-display fingerprint scanner

มีความเป็นไปได้สูงมากที่สมาร์ทโฟน 2 รุ่นใหม่นี้น่าจะเป็น Xiaomi Mi A3 และ Mi A3 Lite และสมาร์ทโฟนอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นสมาร์ทโฟนจาก Xiaomi เช่นกัน แต่เอาเข้าจริงๆ แล้วเรารู้รายละเอียกของสมาร์ทโฟนรุ่นที่ 3 นี้น้อยมากคาดว่าน่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่จะมาแทน Xiaomi Mi 6X หรือ Mi 7X

สมาร์ทโฟนทั้ง 3 รุ่นนี้จะมีโค้ดเนม  “pyxis”, “bamboo_sprout” และ “cosmos_sprout” เราจะสังเกตเห็นว่าในชื่อโค้นเนม 2 รุ่นจะมีคำว่า “_sprout” คำๆ นี้มันหมายความว่าอุปกรณ์รุ่นนั้นจะรันบน Android One ส่วน แน่นอนว่าสมาร์ทโฟนทั้ง 3 รุ่นนี้จะมีเครื่องสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอแสดงผลด้วย

ที่มา gsmarena