Microsoft เพิ่มฟีเจอร์การค้นหาใหม่ใน SwiftKey สำหรับ Android Beta

หลังจากที่ทาง Microsoft ซื้อแอพพลิเคชั่นแป้นพิมพ์ SwiftKey ก็ยังไม่มีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมช่องการค้นหาของ Bing ลงไปในแป้นพิมพ์เหมือนกับทาง Gboard ของ Google ที่นำช่องทางค้นหาไว้ในแอพพลิเคชั่น Gboard เลย ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสะดวกสบายในการค้นหาสิ่งต่างๆ เป็นอย่างมาก

ล่าสุดทาง Microsoft ได้ทำการอัพเดทแอพพลิเคชั่น SwiftKey ด้วยการเพิ่มช่องทางค้นหา Bing ลงไปในแอพพลิเคชั่นแล้วทำให้ผู้ใช้งานสามารถหาข้อมูลต่างๆ ผ่านหน้าแป้นพิมพ์ SwiftKey ได้เลย โดยที่ไม่ต้องออกไปยังหน้าต่างค้นหา อีกทั้งเราสามารถจับภาพหน้าจอแสดงผลต่างๆ ได้ด้วยหรือจะแชร์ URL ต่างๆ ก็ได้เช่นกัน

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในการอัพเดท SwiftKey รุ่นใหม่จะเน้นการอัพเดทภาษา Malay คือ

  • New Arabic Layout
  • Jawi script layout for Malay
  • New Pinyin 12-key layout
  • คุณสามารถพิมพ์ msa_MY: Malay (Jawi) ได้แล้ว

ที่มา phonearena