Google Maps อัพเดทใหม่ เพิ่มเส้นทางที่หลากหลายและเส้นทางขี่จักรยาน

Google Maps ได้นำเสนอเส้นทางการขนส่งมวลชนมาระยะหนึ่งแล้วและยังมีฟีเจอร์สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน Uber ในบางเมืองที่มีบริการของ Uber ล่าสุด Google Maps กำลังเพิ่มเส้นทางการขี่จักรยานในการอัพเดทซอฟต์แวร์ล่าสุดด้วย

Google Maps update brings ride-sharing and biking to transit directions

ซึ่งการใช้งานคุณสมบัติใหม่นี้ก็ใช้งานเหมือนกับเราใช้งาน Google Maps ปกติ เราเพียงป้อนจุดหมายปลายทางของเราลงไป หลังจากนั้นก็จะมีแผนที่ในการเดินทางให้เราเลือกหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว การเดินทางด้วยเท้า และการเดินทางด้วยการขนส่งมวลชน

Google Maps update brings ride-sharing and biking to transit directions

โดยเฉพาะการขนส่งมวลชนนั้นจะมีการระบุระยะเวลาในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เปรียบเทียบข้อมูลของผู้ให้บริการทำให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจที่จะใช้บริการขนส่งมวลชนได้อย่างมั่นใจ ส่วนคนที่ชอบปั่นจักรยายนใน Google Maps เองก็มีระบุถึงเส้นทางการขี่จักรยานที่มีความปลอดภัย และสภาพการจราจรที่เหมาะกับการปั้นจักรยาน แถมยังบอกอีกว่าเส้นทางไหนมีเลนสำหรับจักรยานด้วย โดยผู้ใช้งานทั่วโลก 30 ประเทศจะได้ใช้งานบริการนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android

ที่มา gsmarena