การสำรองข้อมูล Android 9 Pie ไว้บน Cloud มีการเข้ารหัส ปลอดภัยมากขึ้น

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับสมาร์ทโฟนนั่นก็คือความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้งาน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสมาร์ทโฟนคือแหล่งเก็บข้อมูลที่สำคัญของผู้ใช้งาน เพราะสมาร์ทโฟนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูป หรือแม้แต่ธนาคารสำหรับการจับจ่ายใช้สอย เมื่อข้อมูลที่สำคัญถูกผู้ไม่หวังดีนำไปใช้เท่ากับเป็นผลร้ายอย่างมาก เพราะฉะนั้นเรื่องความปอดภัยของข้อมูลจึงมีความสำคัญในลำดับต้นๆ เลย

Google เองก็มีมาตรการพิเศษในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานในระบบปฏิบัติการ Android 9 Pie ใหม่เช่นกัน ซึ่งทาง Google ได้เปิดเผยว่าการสำรองข้อมูลผ่ายระบบคลาวด์ (Cloud) ในระบบ Android 9 Pie นี้จะมีการเข้ารหัสรูปแบบใหม่ที่ทาง Google เลยว่า Titan security ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google

Google and Android have your back by protecting your backups

“ด้วยการรวมบริการสำรองข้อมูลของ Android และเทคโนโลยี Titan ของ Google Cloud ทำให้ระบบ Android มีการดำเนินการเพิ่มเติมในด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ใช้ โดยยังรักษาความเป็นส่วนตัว ซึ่งใช้งานในระบบ Android Pie โดยอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการนี้สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถใหม่นี้ได้ ที่ข้อมูลที่ได้รับการสำรองข้อมูลจะถูกถอดรหัสโดยคีย์ที่สร้างขึ้นแบบสุ่มจากไคลเอ็นต์(client)”

ข้อดีของการรักษาข้อมูลแบบใหม่นี้ก็คือทาง Google เองก็ไม่มีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลของเราได้เพราะการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราจะถูกป้องกันจากรหัสหรือ PIN หรือรหัสผ่านที่ผู้ใช้งานตั้งค่าล็อกหน้าจอสมาร์ทโฟนเท่านั้น

เทคโนโลยี Titan จะปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลอย่างถาวรเมื่อตรวจพบการสุ่มหรือการป้อนรหัสผิดหลายครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นข้อมูลของเราจะไม่หลุดรอดไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่หวังดีได้ Google ได้ทำทุกวิถีทางในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเรา ถึงขนาดจากบริษัท NCC Group เข้ามาเพื่อทำการตรวจสอบความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งข้อมูลในปัจจุบันยังไม่มีการระบุที่แน่ชัดว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่บ้างจะสามารถใช้งานคุณลักษณะใหม่นี้ได้ หรือว่าสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบ Android 9 Pie จะใช้คุณลักษณะนี้ได้ทุกเครื่อง ความชัดเจนที่แน่นอนจะออกมาในอนาคตอย่างแน่นอน

ที่มา security.googleblog