SIM OPEN ออกโปรเสริมใหม่ 99 บาท และโปรซื้อเครื่องพร้อมรับสิทธิ์แลกซื้อ i-mobile Hitz 22 3G ราคา 1 บาท

open-sim

SIM OPEN โปรโมชั่นเสริม 99 บาท 7 วัน โทรฟรี 150 นาที เน็ตฟรี 500 MB วิธีการสมัคร : กด *222*2*7# โทรออก

เงื่อนไข

  • โปรโมชั่นแพ็กเกจเสริมดังกล่าวเฉพาะผู้ใช้บริการซิมโอเพ่นแบบเติมเงินเท่านั้นระยะเวลาสมัครใช้บริการตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 59
  • เมื่อสมัครแพ็กเกจเสริม สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
  • ผู้สมัครโปรโมชั่นแพ็กเกจเสริมจะได้รับสิทธิ์ มีรายละเอียดดังนี้ แพ็กเกจเสริมราคา 99บ. ใช้งานได้ 7 วัน ได้รับค่าโทรฟรี 150 นาที ได้รับอินเทอร์เน็ตฟรี 500MB ทีความเร็วสูงสุด 42 Mbps. สิ้นสุดโปรโมชั่นแพ็กเกจเสริมเวลา 23.59 น. ในวันที่ 7 หลังจากได้รับ SMS แจ้งการยืนยันสมัคร
  • เงื่อนไขในการโทร เศษของนาที คิดเป็น 1 นาทีต่อการโทรแต่ละครั้ง
  • หากใช้อินเทอร์เน็ตและค่าโทรฟรีครบตามจํานวนที่โปรโมชั่นกำหนด หลังจากนั้นระบบจะคิดค่าบริการใน อัตราปกติ:ค่าโทรวินาทีละ 1 สต. ตลอด 24 ชั่วโมงทุกเครือข่าย / ค่าอินเทอร์เน็ต 25 สต. ต่อ MB. ทีความเร็วสูงสุด 42 Mbps.
  • อัตราค่าบริการเฉพาะการใชงานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรเลขหมายพิเศษ ค่าบริการเสริมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งจะคิดเพิมตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้นๆ กำหนด
  • สวนเกินจากค่าบริการจะต้องเสียตามโปรโมชั่นที่ระบุไว้ข้างต้น
  • อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 7%
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Print

ลูกค้าที่ซื้อเครื่อง i-mobile รุ่น IQX KEN, IQX WIZ, IQX OZZY, IQX PRO รับสิทธิ์แลกซื้อ i-mobile Hitz 22 3G (790)ในราคา 1 บาทพร้อมรับซิมโอเพ่น ให้คุณโทรออกบอกรักแม่ ฟรี 500 นาที หมดเขตรับสิทธิ์ SIM OPEN วันที่ 31 ส.ค. 2559