Connect with us

IT News

Samsung ปิดบริการ Tizen Store อย่างเป็นทางการ

Published

on

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการบอกลา Tizen App Store ได้ปิดบริการอย่างเป็นทางการแล้วจาก Samsung ทั้งผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้งานปัจจุบันจะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งดาวน์โหลดดังกล่าวได้อีกต่อไปแล้ว

Samsung shuts down the Tizen app store

ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว Samsung ได้ปิดการลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่และเฉพาะผู้ใช้งานเดิมเท่านั้นที่ยังสามารถเข้าไปใช้งานได้ โดยยังคงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นที่เคยโหลดมาก่อนหน้าแล้วเท่านั้น

หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2021 ร้านค้า Tizen หรือ App Store ก็ได้ปิดบริการอย่างถาวร นั่นหมายความว่าผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน Samsung Z Series อาจจะถึงเวลาเปลี่ยนไปใช้งานรุ่นใหม่ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS โดยรุ่นล่าสุดที่ใช้ Tizen OS เปิดตัวในปี 2017

นอกจากนี้แล้ว ดูเหมือนว่าระบบปฏิบัติการ Tizen จะถูกยกเลิกไปแล้ว หลังจากเปิดตัว Galaxy Watch4 Series ก็ทำงานบน Wear OS ของ Google และคาดว่ารุ่นใหม่อนาคตก็จะใช้แพลตฟอร์ตตัวเดียวกันนี้ด้วย

ที่มา

กำลังฮอต

ใหม่ล่าสุด