Connect with us

IT News

citi ประกาศข้อตกลงขายธุรกิจ ธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ในไทย อินโดนีเซีย และเวียดนามให้กับกลุ่มธนาคาร UOB

Published

on

วันนี้ ซิตี้ได้ประกาศบรรลุข้อตกลงในการขายธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลของซิตี้ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ได้แก่ กลุ่มธนาคารยูโอบี โดยธุรกรรมดังกล่าวรวมถึงธุรกิจธนาคารลูกค้าบุคคล และธุรกิจบัตรเครดิต แต่ไม่รวมธุรกิจสถาบันของธนาคารในทั้ง 4 ประเทศ ธนาคารยังคงมุ่งมั่นและมุ่งเน้นในการให้บริการลูกค้าสถาบันในตลาดเหล่านี้ทั้งในระดับของประเทศ ระดับภูมิภาค และทั่วโลก

ข้อตกลงนี้ครอบคลุมถึงพนักงานซิตี้ทั้งหมดประมาณห้าพันคน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานธนาคารในธุรกิจกลุ่มลูกค้าบุคคลและพนักงานในส่วนสนับสนุนธุรกิจบุคคล ซึ่งจะโอนไปยังยูโอบี เมื่อเสร็จสิ้นการขาย ข้อตกลงนี้มีมูลค่าตามทรัพย์สินสุทธิของธุรกิจและขึ้นอยู่กับรายการปรับปรุงเมื่อเสร็จสมบูรณ์ บวกค่าพรีเมี่ยม 915 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (690 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ยูโอบี ได้รับการคัดเลือกจากซิตี้ตามขั้นตอนการประกวดราคาที่เปิดกว้างและแข่งขันได้ ซิตี้มุ่งมั่นจะทำให้ธุรกิจนี้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2565 ถึงต้นปี 2567 ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าและผลของกระบวนการอนุมัติด้านกฎระเบียบ

กำลังฮอต

Advertisement

ใหม่ล่าสุด