AIS และ กสทช. ห่วงใยลูกค้าภาคอีสานในพื้นที่ประสบภัย ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการให้สื่อสารได้สะดวก พร้อมส่งทีมวิศวกรดูแลเครือข่ายรับสถานการณ์อุทกภัยอย่างเต็มที่

 

จากสถานการณ์อิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุลที่ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมง จนส่งผลให้มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของไทย โดยเฉพาะภาคอีสาน ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการใช้ชีวิตของประชาชนจนถึงปัจจุบันนั้น

AIS  และ  กสทช.  มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเตรียมความพร้อมทั้งด้านเครือข่าย อุปกรณ์ปั่นไฟ น้ำมัน และบุคลากร เพื่อดูแลเครือข่ายให้ยังคงพร้อมให้บริการติดต่อสื่อสารได้อย่างดีที่สุด พร้อมระดมทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางและภูมิภาคเข้าดูแลสถานีฐานในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นสถานการณ์พายุจนถึงปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นเป็นลำดับ

อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับลูกค้าเอไอเอส ที่ได้รับผลกระทบใน 8 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด, สกลนคร, มุกดาหาร, อุดรธานี, นครพนม, อำนาจเจริญ, กาฬสินธุ์ และยโสธร เอไอเอสจึงดำเนินการขยายระยะเวลาชำระค่าบริการสำหรับลูกค้ารายเดือนออกไปจนถึงวันที่ 8 กันยายน 2562  ส่วนลูกค้าระบบเติมเงินจะได้รับการขยายเวลาการใช้งานให้เพิ่มอีก 7 วัน  โดยลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวจะได้รับ SMS ยืนยันอีกครั้ง และไม่จำเป็นต้องกด USSD ลงทะเบียนให้ยุ่งยาก

นอกจากนี้ นับตั้งแต่เริ่มต้นสถานการณ์อุทกภัย เอไอเอสได้เข้าไปร่วมดูแลประชาชนในพื้นที่ พร้อมส่งมอบน้ำดื่มและถุงยังชีพให้กับหน่วยงาน และศูนย์ดูแลประชาชนในแต่ละพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 

 

คำบรรยายภาพ

 

AIS ส่งทีมวิศวกรดูแลสถานีฐานในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิด

 

นายณัฐพงศ์ พงศ์สุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายขาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขต 1 พร้อมจิตอาสานำน้ำดื่ม จำนวน 250 โหล มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบ้านไผ่ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ รับมอบ

 

นายถาวร เกษาพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่อำเภอเลิงนกทา และตำบลเศียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 200 หลังคาเรือน จำนวน 2,400 ขวด

 

ทีม AIS ร่วมใจนำน้ำดื่มไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย