Connect with us

IT News

สมาคมจีเอสเอ็มชูธงพร้อมก้าวสู่การเป็น Digital Nations ในงาน Mobile 360 เอเชียแปซิฟิก ที่สิงคโปร์

Published

on

สมาคมจีเอสเอ็ม (GSMA) ได้ฤกษ์เปิดการประชุม Mobile 360 Asia-Pacific 2022 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เซาท์บีช ประเทศสิงคโปร์ โดยมีตัวแทนจากภาครัฐและเหล่าผู้สร้างนวัตกรรมจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเทคโนโลยี 5G  และการเสริมสร้างให้เกิด Digital Nations เพื่อการเติบโตของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งในงานนี้จะเผยให้เห็นว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นเมตะเวิร์สมีส่วนในการสร้างเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและในสังคมระดับมหภาคอย่างไร ดังปรากฎในรายงานสังคมดิจิทัลประจำปีของสมาคมจีเอสเอ็ม ซึ่งจัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด และเผยแพร่เป็นครั้งแรกในงานนี้

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนภาครัฐและเอกชนที่สำคัญมากล่าวเปิดงาน ประกอบด้วย ตัวแทนจากภาครัฐของประเทศสิงคโปร์ สิงเทล (Singtel) เอเซียต้า (Axiata) สหภาพการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union) ควอลคอมม์ (Qualcomm) และหัวเว่ย (Huawei) โดยทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องความสำคัญที่แต่ละประเทศต้องส่งเสริมกลยุทธ์เชิงดิจิทัลเพื่อยกระดับการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและสร้างให้เกิดสภาวะที่เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการสนับสนุนเศรษฐกิจยุคหลังการระบาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ดร.จานิล ปุทธิวเชียรี รัฐมนตรีอาวุโสกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ และกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์เป็นผู้กล่าวเปิดงานในหัวเรื่องการสร้าง Digital Nations ซึ่งได้แบ่งปันข้อมูลอันเป็นประโยชน์เรื่องขีดความสามารถด้านดิจิทัล การสร้างพันธมิตรและความร่วมมือเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการสร้าง Digital Nations

ดร.จานิล ปุทธิวเชียรี กล่าวว่า “การกำหนดวิสัยทัศน์ด้านอนาคตทางดิจิทัลของประเทศสิงคโปร์ต้องอาศัยหลายปัจจัยและใช้วิธีการที่หลากหลาย การลงทุนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นเพื่อสร้างสาธารณูปโภคเชิงดิจิทัลที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็น พร้อมกันนี้ต้องเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยให้ก้าวหน้า หน่วยงานของรัฐก็ต้องทบทวนกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อเอื้อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าขึ้นทุกวัน ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลและพันธมิตรภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค อันมีความสำคัญเช่นเดียวกันกับการเพิ่มความสามารถทางดิจิทัลเพื่อให้ภาคเอกชนและภาคแรงงานสามารถขยายโอกาสทางการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนี้”

บุกเบิกสู่พรมแดนต่อไปของการเชื่อมโยงสังคมดิจิทัล

หัวข้อของการประชุม Mobile 360 Asia Pacific ยังจะมุ่งเน้นไปที่นัยสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ นวัตกรรม การเชื่อมโยงทางดิจิทัล และนโยบายเชิงดิจิทัล เสริมด้วยข้อมูลเชิงลึกจากรายงานสังคมดิจิทัลประจำปี 2022 ของสมาคมจีเอสเอ็ม โดยวิทยากรรับเชิญจะมาแบ่งปันข้อมูลว่าภาคอุตสาหกรรมจะไปสู่เส้นชัยต่อไปได้อย่างไรในยุคใหม่ของสังคมอัจฉริยะ และจะสร้างเส้นทางสู่เครือข่ายดิจิทัลให้ตอบสนองต่อความต้องการในสังคมดิจิทัลอย่างไร รวมถึงการส่งเสริมด้านนโยบายเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัล

“ภูมิภาคของเรานั้นเต็มไปด้วยความชัดเจนและหลากหลายในด้านการเชื่อมโยงดิจิทัล และผมเฝ้ารอที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกท่านในเรื่องการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเทคโนโลยีอันก้าวล้ำในทุกวันนี้ได้อย่างไร ในขณะที่เรากำลังก้าวสู่ยุคใหม่ที่ทุกภาคส่วนมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง จึงจำเป็นที่ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ Digital Nations ของเราเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน” จูเลียน กอร์แมน ประธานสมาคมจีเอสเอ็ม ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกล่าว


สมาคมจีเอสเอ็มจะประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล Digital Nations Award ของงาน Mobile 360 ในการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยผู้ชนะมาจากการนำเสนอผลงานในหัวข้ออุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่มีบทบาทต่อการเข้าถึงข้อมูลสำคัญอย่างไร รวมถึงการสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัล การเชื่อมต่อกับส่วนที่การสื่อสารเข้าไม่ถึง และช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เผยรายงานสังคมดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2022 ของสมาคมจีเอสเอ็ม

ข้อมูลจากรายงานสังคมดิจิทัล ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นปีที่เจ็ดเผยให้เห็นถึงความคืบหน้าของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการก้าวสู่การเป็นสังคมดิจิทัลอย่างเต็มตัว โดยในรายงานฉบับนี้ สมาคมจีเอสเอ็มได้เรียกร้องให้เพิ่มระดับความร่วมมือในการบูรณาการด้านการบริการดิจิทัลในทุกส่วนของภาคเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างกรณีของประเทศสิงคโปร์ เจ้าภาพของการประชุมในปีนี้และในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลของกลุ่ม ด้วยเป้าหมายที่ต้องการเป็นผู้นำของ Digital Nations สิงคโปร์ได้สร้าง Singpass ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จที่สุดมาให้บริการภายในประเทศ และมีผู้ใช้งานกว่า 4.5 ล้านคน คิดเป็น 97 เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่อายุมากกว่า 15 ปี

เช่นเดียวกับประเทศเกาหลีใต้ที่ทำคะแนนสูงสุดด้านความเป็นพลเมืองดิจิทัลของดัชนีสังคมดิจิทัล (Digital Society Index) โดยการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้อัตราการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ จากอัตราน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ในปี 2011 มาเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ในปี 2021

ข้อมูลเชิงลึกอื่น ๆ จากรายงานประจำปี ได้แก่:

  • ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นบ้านของโปรแกรมการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก ตัวอย่างเช่นโปรแกรม Aadhar ของประเทศอินเดียที่มีผู้ลงทะเบียนใช้งานกว่า 1.3 พันล้านคน และในประเทศเวียดนามเมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยงานท้องถิ่น 59 จังหวัดจาก 63 จังหวัดได้นำโปรแกรมดิจิทัลมาใช้งานและพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในอีก 5 ปีข้างหน้า ในจำนวนนี้มีถึง 41 จังหวัดที่กำลังพัฒนาบริการต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้
  • บริการด้านดิจิทัลและการนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในธุรกิจทุกขนาดในทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อีกทั้งมีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ จากรายงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) คาดการณ์ว่าเอเชียแปซิฟิกจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางเศรษฐกิจจากการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจได้มากกว่า 1.7 พันล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือมากกว่า 8.6 พันล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเวลา 5 ปี จนถึงปี 2025
  • เทคโนโลยีดิจิทัลได้ขับเคลื่อนการฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจหลังวิกฤตโรคระบาดครั้งใหญ่ ในประเทศอินโดนีเซียได้นำร่องโครงการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ทำให้ประชาชนสูญเสียงานกว่า 409,000 ตำแหน่งในช่วงวิกฤต โดยโครงการนี้ทำให้เกิดการขยายเครือข่าย 4G ไปยังกว่า 12,548 หมู่บ้านเพื่อช่วยพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลให้กับศูนย์เครือข่ายการท่องเที่ยวอินโดนีเซีย

พันธมิตรเพื่อความสำเร็จด้านดิจิทัล

“เรามีความยินดียิ่งที่ได้นำผู้คนในอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่มารวมตัวกันในการประชุม Mobile 360 Asia Pacific 2022 ครั้งนี้ เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนโอกาสใหม่ ๆ ในภายภาคหน้า พร้อมกันนี้ผมขอขอบคุณการสนับสนุนอันดีจากเครือข่ายพันธมิตรและผู้สนับสนุนทุกรายที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีเสมอมา” จูเลียน กอร์แมน กล่าว

โดยพันธมิตรและผู้สนับสนุนของการประชุม Mobile 360 Asia Pacific 2022 ประกอบด้วยหน่วยงานพัฒนาสื่อสารสนเทศแห่งสิงคโปร์ ในฐานะพันธมิตรหลักของการประชุม ร่วมด้วยสิงเทล ออปตัส และเอ็นซีเอส ในฐานะพันธมิตรด้านโทรคมนาคม  และบอร์นทูโกลบอล (Born2Global) ในฐานะพันธมิตรด้านนวัตกรรมและการลงทุน  หัวเว่ยในฐานะผู้สนับสนุนงาน และเคที ในฐานะผู้สนับสนุนด้านการเชื่อมต่อ

รับข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์  www.mobile360series.com/asia-pacific  รวมถึงติดตามทุกความเคลื่อนไหวภายของงานได้ทางทวิตเตอร์ของ GSMA โดยใช้แฮชแท็ก #Mobile360 หรือเข้าไปที่เฟสบุ๊ก www.facebook.com/Mobile360Series

Advertisement

กำลังฮอต

Featured6 วัน ago

รีวิว realme C30s สมาร์ทโฟนสุดคุ้มมาพร้อมสแกนลายนิ้วมือด้านข้างเพียงหนึ่งเดียวในเซกเมนต์เดียวกัน

มาตามนัดสำหรับรีวิว ...

Featured7 วัน ago

AIS ผนึก ZTE เปิดตัว ศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center แห่งแรกในไทย ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เดินเครื่องพัฒนาโครงข่าย 5G อัจฉริยะ

วันนี้มีความร่วมมือค...

Featured1 สัปดาห์ ago

รีวิว vivo V25 Pro 5G l vivo TWS Air สมาร์ตโฟนฝาหลังเปลี่ยนสีได้ พร้อมจอ 3D Curved และหูฟัง True Wireless ตัดเสียงรบกวนได้ยอดเยี่ยม

รีวิว vivo V25 Pro 5...

New Smartphones 5000mAh Battery New Smartphones 5000mAh Battery
Buying Guides2 สัปดาห์ ago

รวมมือถือ แบตอึด 5000mAh ราคาสุดคุ้ม ในช่วงราคา 5,000 บาท

รวมมือถือ ราคาในช่วง...

Featured4 สัปดาห์ ago

4 เหตุผลทำไมต้องจอง iPhone 14 Pro | iPhone 14 ที่ดีที่สุดกว่าใครบนเครือข่าย AIS 5G

AIS 5G เปิดจอง iPhon...

Advertisement

ใหม่ล่าสุด

Advertisement

Copyright © 2012 iphone-droid.net.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ ดูเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และจัดการได้ที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึก