WhatsApp Business เริ่มเปิดให้ใช้งานทั่วโลกในระบบ iOS

WhatsApp Business แอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจ SME ได้ใช้งานกัน โดยก่อนหน้านี้ผู้ที่ใช้งานในระบบ Android ได้ใช้งานกันมาก่อนแล้วล่าสุดผู้ใช้งานในระบบ iOS ก้สามารถใช้งาน WhatsApp Business ได้แล้วเช่นกัน

WhatsApp Business for iOS gets global rollout

สำหรับ WhatsApp Business ช่วงสร้างโครงข่ายการติดต่อสื่อสารระหว่างธุรกิจกับผู้รับบริการให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดย WhatsApp Business นี้เริ่มเปิดให้ใช้งานตั้งแต่เดือนกันยายน 2017 สำหรับผู้ใช้งานในระบบ Android และเปิดให้ผู้ใช้งานระบบ iOS ได้ใช้งานกันในหลายๆ เมืองและตอนนี้ WhatsApp ก็พร้อมแบบเต็มตัวแล้วที่จะให้ผู้ใช้งานในระบบ iOS ทั่วโลกได้ใช้งานแอพพลิเคชั่น WhatsApp Business นี้

WhatsApp Business for iOS gets global rollout

โดยจะเริ่มเปิดให้ผู้ใช้งานในประเทศ บราซิล, เยอรมัน, อินโดนีเซีย, อินเดีย, เม็กซิโก, สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ได้ใช้งานก่อนและจะค่อยๆ เปิดให้ใช้งานกันทั่วโลก ความแตกต่างระหว่างเวอร์ชั่น Business กับเวอร์ชั่น Standrad นั้นก็คือฟีเจอร์ automated quick replies (โปรแกรมตอบโต้อัตโนมัติ) ซึ่งเราสามารถตั้งค่าข้อความที่จะตอบโต้ได้อย่างง่ายได้ ผู้ประกอบการสามารถที่จะสร้างโปรไฟล์และใส่ข้อมูลของสถานประกอบการลงไปได้เลย

ที่มา gsmarena