Connect with us

IT News

วิธีการสมัครเพื่อขอยืนยันตัวตน Twitter แบบใหม่ด้วยตนเอง เพื่อรับติ๊กถูกสีฟ้า

Published

on

ทวิตเตอร์ (Twitter) ประกาศเปิดตัวขั้นตอนการสมัครขอยืนยันตัวตนและการพิจารณาการยืนยันตัวตนบนทวิตเตอร์รูปแบบใหม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ โดยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ทวิตเตอร์ได้ดำเนินการสร้างความความชัดเจนในการกำหนดเกณฑ์ของบุคคลที่สามารถได้รับการยืนยันตัวตน พร้อมประกาศนโยบายใหม่ที่มาจากฟีดแบ็กของสาธารณชน นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการการลบเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าอัตโนมัติออกจากบัญชีที่ไม่เข้าเกณฑ์การยืนยันตัวตน อาทิ บัญชีที่ไม่ได้มีการใช้งานหรือข้อมูลของโปรไฟล์ไม่สมบูรณ์ ทวิตเตอร์ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอไอเดียต่างๆ ในช่วงที่มีการเปิดรับฟีดแบ็ก เพื่อนำมาปรับปรุงการยืนยันตัวตนบนทวิตเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Twitter Has a New Verification Process

การเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนใหม่นี้ นับว่าเป็นก้าวสำคัญของแผนงานทวิตเตอร์ที่ต้องการให้การยืนยันตัวตนมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือและมีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ ทวิตเตอร์ขอแนะนำขั้นตอนการสมัครเพื่อขอยืนยันตัวตนแบบใหม่และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในลำดับต่อไป เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่ากำลังสื่อสารอยู่กับใครบนทวิตเตอร์

การยืนยันตัวตนบนทวิตเตอร์หมายความว่าอะไร

เครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจำแนกบัญชีที่เป็นผู้มีชื่อเสียงตัวจริงได้ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ผู้คนบนทวิตเตอร์ทราบว่าพวกเขากำลังสนทนาอยู่กับใคร และเพื่อเป็นส่วนประกอบในการตัดสินว่าบัญชีนั้นๆ มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด จากการวิจัยของทวิตเตอร์พบว่าการยืนยันตัวตนรูปแบบนี้สามารถนำไปสู่บทสนทนาที่มีคุณภาพ และรอบด้านมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ทวิตเตอร์ได้จัดทำแนวทางสำหรับบัญชีที่ได้รับการยืนยันตันตนบนทวิตเตอร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมบทสนทนาของชุมชนบนทวิตเตอร์โดยรวมให้มีคุณภาพและดียิ่งขึ้น ผู้คนบนทวิตเตอร์ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของการเป็นผู้นำด้วยการทำเป็นตัวอย่าง หากอยากให้คนอื่นทวีตถึงตนเองอย่างไร ก็ต้องทวีตหาคนอื่นเช่นนั้น สร้างบทสนทนาสาธารณะที่ให้ความเคารพและมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง แน่นอนว่าทุกบัญชีผู้ใช้งานรวมถึงบัญชีที่ได้รับการยืนยันตัวตนแล้วจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของทวิตเตอร์เช่นเดิมทุกประการ หากบัญชีผู้ใช้งานใดได้รับการยืนยันตัวตนแล้วแต่ละเมิดข้อบังคับของทวิตเตอร์บ่อยครั้งก็จะถูกลบเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าออกได้

ใครบ้างที่สามารถได้รับการยืนยันตัวตน

ผู้ที่สามารถได้รับการยืนยันตัวตนจะต้องมีคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ 1 ใน 6 หมวดหมู่ดังต่อไปนี้

  • หน่วยงานรัฐบาล
  • บริษัท แบรนด์สินค้า และองค์กรต่างๆ
  • สำนักข่าว และสื่อมวลชน
  • องค์กรหรือบุคคลในวงการบันเทิง
  • องค์กรหรือบุคคลในวงการกีฬาและเกม
  • นักกิจกรรม ผู้จัดงาน และอินฟลูเอ็นเซอร์

นอกจากเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะตามหมวดหมู่ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการยืนยันตัวตน นี้แล้ว บัญชีผู้ใช้งานจะต้องมีความสมบูรณ์ ทั้งชื่อผู้ใช้งาน รูปภาพโปรไฟล์และมีการยืนยันอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ มีการใช้งานตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาและมีประวัติว่าได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของทวิตเตอร์ สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีที่ไม่เข้าเกณฑ์การได้รับการยืนยันตัวตนได้เพิ่มเติมที่นโยบายการยืนยันตัวตน

วิธีการสมัครเพื่อขอยืนยันตัวตน

ภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ทุกคนจะเริ่มเห็นระบบการยืนยันยืนยันตัวตนได้ในแท็บการตั้งค่าบัญชี ทั้งนี้ หากยังไม่เห็นการอัปเดตดังกล่าว ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะทวิตเตอร์กำลังทยอยให้บริการกับทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถตรวจสอบและพิจารณาการสมัครยืนยันตัวตนได้ทันเวลา

ตัวอย่างของการยื่นขอการยืนยันตัวตน

เมื่อผู้ใช้ยื่นสมัครยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมลตอบกลับจากทวิตเตอร์ในไม่กี่วันถัดไป หากมีจำนวนผู้สมัครขอยืนยันตัวตนเป็นจำนวนมากอาจใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ ในกรณีการยื่นขอยืนยันตัวตนของบัญชีที่ได้รับการอนุมัติ จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแสดงอัตโนมัติอยู่บนชื่อผู้ใช้งานบนทวิตเตอร์ และหากคิดว่าทวิตเตอร์มีการดำเนินงานที่ผิดพลาด สามารถยื่นสมัครยืนยันตัวตนได้ใหม่ใน 30 วันหลังจากที่ได้รับอีเมลตอบกลับว่าบัญชีนั้นไม่เข้าเกณฑ์

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในลำดับต่อไป

ทวิตเตอร์ทราบดีว่านโยบายใหม่นี้อาจยังไม่ครอบคลุมบุคคลทุกกลุ่มที่ต้องการยืนยันตัวตน ดังนั้นทวิตเตอร์จึงกำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการเพิ่มหมวดหมู่ของบุคคลที่สามารถยืนยันตัวตนให้มากขึ้นภายในปีนี้ อาทิ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และผู้นำทางศาสนา กดติดตาม @Verified เพื่อจะได้รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการยืนยันตัวตน

ทวิตเตอร์มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถแสดงตัวตนบนทวิตเตอร์ได้มากยิ่งขึ้นผ่านโปรไฟล์และเปิดใช้งานบัญชีประเภทใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่ได้มีการอัปเดตครั้งล่าสุด ทวิตเตอร์กำลังดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับบัญชีที่เป็นอัตโนมัติและบัญชีเพื่อการระลึกถึง ซึ่งได้เตรียมแผนไว้ว่าจะทำการแนะนำบัญชีประเภทนี้เพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าตลอดจนการปรับปรุงหน้าโปรไฟล์บนทวิตเตอร์ เพื่อให้ทุกคนสามารถแสดงออกถึงตัวตนได้ดียิ่งขึ้น เช่น จะเพิ่มหน้าเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน โดยจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆ นี้

ทวิตเตอร์มุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้คนบนทวิตเตอร์ได้มีวิธีการในการระบุตัวตนและแสดงออกถึงตัวตนเพิ่มมากขึ้น เพื่อการนำไปสู่บทสนทนาที่มีคุณภาพและรอบด้านมากยิ่งขึ้นบนทวิตเตอร์

กำลังฮอต

Featured5 วัน ago

รีวิว vivo Y3s สมาร์ตโฟนน้องเล็ก จอ Halo FullView ใหญ่ 6.51 นิ้ว พร้อมแบตสุดอึด 5000mAh ใช้งานเต็มที่ได้ทั้งวัน

รีวิว vivo Y3s สมาร์...

HUAWEI MatePad Pro 12.6-inch HUAWEI MatePad Pro 12.6-inch
Featured1 สัปดาห์ ago

รวมฟีเจอร์สุดว้าว! ที่แท็บเล็ตพรีเมียมเพื่อการทำงานระดับโปรและรองรับความบันเทิงในทุกรูปแบบต้องมีกับ HUAWEI MatePad Pro 12.6-inch

ในยุคที่การทำงานจากท...

Featured1 สัปดาห์ ago

รีวิว OnePlus 9 | 9 Pro 5G สองเรือธงกล้องเทพที่มีชื่อของ Hasselblad การันตี !

OnePlus 9 Series 5G ...

Featured1 สัปดาห์ ago

รีวิว Asus ROG Phone 5 สมาร์ทโฟนเกมมิ่ง สเปคขั้นเทพ แรงสุดด้วยขุมพลัง S888 และฟีเจอร์จัดเต็มเพื่อสายเกมมิ่ง

มาแล้วสำหรับรีวิวเต็...

Featured1 สัปดาห์ ago

รีวิว vivo X60 Pro 5G สู่นิยามใหม่ของการถ่ายภาพ ด้วยการร่วมมือที่แข็งแกร่งของ vivo และ ZEISS

vivo X60 Pro 5G สมาร...

Advertisement

ใหม่ล่าสุด

IT News48 นาที ago

Apple ร่วมฉลองวันโยคะสากล หรือ International Yoga Day ผู้ใช้ Apple Watch สามารถรับ Badge พิเศษเนื่องในวันโยคะสากลได้

รางวัลพิเศษ เพื่อร่ว...

ข่าวประชาสัมพันธ์3 ชั่วโมง ago

อัพเดต ค่าบริการสมาชิก WeTV VIP แบบต่ออายุอัตโนมัติ “แบบรายเดือน / ราย 3 เดือน / ราย 1 ปี

WeTV เป็นแพลตฟอ...

Apple News4 ชั่วโมง ago

ชมตัวอย่างแรกของ “The Shrink Next Door” ในลิมิเต็ดซีรีส์ต้นฉบับจาก Apple นำแสดงโดย Will Ferrell และ Paul Rudd

ชมตัวอย่างบน Faceboo...

ข่าวประชาสัมพันธ์4 ชั่วโมง ago

MAHAJAK-PRO จัดแคมเปญ SHURE X GrabFood ซื้อหูฟัง และไมโครโฟน SHURE ในราคาพิเศษ พร้อมรับส่วนลดจาก GrabFood ฟรี!!

บริษัท มหาจักรดีเวลอ...

What is the best premium tablet What is the best premium tablet
News4 ชั่วโมง ago

เจาะลึก 4 คุณสมบัติหลัก! สุดยอดแท็บเล็ตระดับพรีเมียมแบบไหน ที่มืออาชีพในทุกแวดวงต้องมี!

กลายเป็นดีไวซ์ที่มีค...

Advertisement