Samsung ออกอัปเดทซอฟท์แวร์ Galaxy S9+ เพิ่ม Dual VoLTE และ Dual VoWiFi

Galaxy S9+

 

Samsung ออกอัปเดทซอฟท์แวร์ Galaxy S9+ เพิ่ม Dual VoLTE และ Dual VoWiFi

Samsung ออกอัปเดทซอฟท์แวร์ Samsung Galaxy S9+ ซึ่งได้เพิ่มการโทรแบบ Dual VoLTE (โทรบนเครือข่าย 4G) และ Dual VoWiFi (โทรบน WI-FI)

หลังจากที่อัปเดทแล้ว ในหน้าของการตั้งค่า “เครือข่ายมือถือ” จะสามารถเปิดการโทร “VoLTE” ได้ทั้ง “SIM 1” และ “SIM 2”

 

ในส่วนของการตั้งค่า Dual VoWiFI เข้าไปตั้งค่าที่ “การโทร WI-FI” สามารถเลือกการโทรด้วย Wi-Fi ได้ทั้ง 2 ซิมครับ เลือก “ต้องการ “Wi-Fi เพื่อใช้งาน

นอกจากนี้ยังได้อัปเดทแก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงความเสถียรของอุปกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถเข้าไปอัปเดทได้ที่ การตั้งค่า > อัพเดทซอฟท์แวร์ สำหรับ Galaxy S9 จะออกอัปเดทตามมาภายหลังครับ

เผื่อว่ามีท่านใดที่ยังไม่ทราบว่า VoLTE และ VoWiFi คืออะไร อธิบายตามนี้ครับ

  • VoLTE คือการโทรออกบนเครือข่าย 4G ซึ่งจะให้เสียงคุณภาพชัด โทรติดเร็ว
  • VoWi-Fi คือการโทรผ่าน Wi-Fi สมมติอยู่ในพื้นที่สัญญาณเข้าไม่ถึงคอนโดสูงสัญญาณอ่อน สามารถเปิด VoWiFi เพื่อใช้โทรผ่านสัญญาณ Wi-Fi ภายในบ้านก็จะทำให้คุณภาพการโทรดีมากยิ่งขึ้น หรือการโทรกลับไทยหากโทรผ่าน VoWi-Fi จะทำให้การคิดค่าบริการเป็นแบบโทรภายในประเทศคิดตามโปรที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันครับ แต่ตอนโทรต้องให้มั่นใจว่าขึ้นเป็นการโทรผ่าน Vo-Wi-Fi ด้วยนะครับ ถ้าให้ชัวร์เปิด Airplane Mode ก่อนใช้งานครับ

*ทั้ง VoLTE และ VoWi-Fi คิดว่าบริการตามแพ็กเกจที่งานปัจจุบัน*