Samsung Galaxy Note10 Pro จะรองรับการชาร์จแบบเร็ว 25 วัตต์

Samsung Galaxy Note10 Pro จะมาพร้อมกับระบบการชาร์จเร็ว 25 วัตต์หลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวออกมามีความเป็นไปได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะรองรับการชาร์จเร็วถึง 45 วัตต์

ล่าสุดทาง Max Weinbach ได้ออกมาเปิดเผยว่า Samsung Galaxy Note10 Pro นั้นจะรองรับการชาร์จแบบเร็ว 25 วัตต์ และได้มีการพูดถึงการชาร์จเร็ว 45 วัตต์ว่าจะถูกใช้ใน Galaxy A90

จากข้อมูลนี้ก็สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดของ Samsung ที่ส่วนมากแล้วจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้ใน Galaxy A-Series ก่อน ถึงแม้ว่า Galaxy Note10 Pro จะรองรับการชาร์จเร็ว 25 วัตต์ ไม่ใช่ 45 วัตต์ แต่มันก็ยังดีกว่า Galaxy Note9 ที่รองรับการชาร์จเร็วเพียง 15 วัตต์เท่านั้น

ที่มา gsmarena