วิธีเพิ่มปฏิทินวันหยุด วันสำคัญ และวันพระ ปี 2561 ลงปฏิทินสำหรับ iOS

ถ้าในปี 2561 นี้ยังไม่ได้เพิ่ม ปฏิทินวันหยุด วันสำคัญ และวันพระ ปี 2561 ลงปฏิทินเครื่อง iPhone, iPod, iPad มีวิธีเพิ่มง่ายๆ มาฝากกันครับ

วิธีเพิ่มปฏิทินวันหยุด วันสำคัญ และวันพระ ปี 2561 ง่ายมากๆ ครับ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.เปิด Safari ขึ้นมาแล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ www.webappiphone.com/ical/

2. เลือกไปที่ วันหยุดและวันสำคัญ ปี ๒๕๖๑ > Open > Subscribe > Done 

 

3. ปฏิทินวันพระ ปี ๒๕๖๑ > Open > Subscribe > Done 

 

วิธีลบ

เข้าไปที่ Settings > Accounts & Passwords > Subscribed Calendars > วันหยุดและวันสำคัญปี ๒๕๖๑ / ปฏิทินวันพระ ปี ๒๕๖๑ > Delete Account

 

ง่ายๆ เพียงแค่นี้ทั้งการเพิ่ม และการลบ ใครที่ยังไม่ได้เพิ่มไว้ดู วันหยุด วันสำคัญ และวันพระ ปี 2561 สามารถทำตามนี้ได้เลยครับ