Apple ยอมรับ iPhone 7 และ 7 Plus มีปัญหาไมโครโฟนจริง หลังอัพเดท iOS 11.3

iOS 11.3 Issue With Some iPhone 7

เอกสารภายในของ Apple ยืนยันว่า iPhone 7 และ iPhone 7 Plus มีปัญหาเกี่ยวกับไมโครโฟนจริง หลังจากอัพเดทเป็นระบบปฏิบัติการ iOS 11.3 ขึ้นไป

ตามรายงานพบเอกสารภายในที่แจกจ่ายให้กับผู้ให้บริการที่เป็นศูนย์ซ่อมที่ผ่านมารับรองมาตรฐานจาก Apple หรือ AASP ระบุว่ามีลูกค้า iPhone 7 และ iPhone 7 Plus ได้รับผลกระทบไม่สามารถเปิดกดเปิดลำโพงได้ ปุ่มจะเป็นสีเทาเมื่อทำการโทรหรือ FaceTime

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ศูนย์ซ่อมสามารถทำการแก้ไขได้คือการปิดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสิรมหรือปิดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ทั้งหมด แต่หากพบว่ายังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้จริง ให้ทำการเสนอซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้งานแม้ตัวเครื่องจะหมดประกันก็ตาม

ปัญหาดังกล่าวพบในรุ่น iPhone 7 และ iPhone 7 Plus ที่รันระบบปฏิบัติการ iOS 11.3 ขึ้นไป และไม่ได้เกิดกับทุกเครื่อง มีเพียงบางเครื่องเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบนี้ หากใครพบปัญหาก็สามารถติดต่อศูนย์ซ่อมใกล้บ้านได้