Google ออกอัปเดทแอพ Gmail ใหม่ สามารถปิด Conversation View ได้แล้ว

Google adds new conversation-related feature to Gmail

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา Gmail ได้มีการปรับเปลี่ยนฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานมากขึ้นในทั้งสองแพลตฟอร์ม และล่าสุดทาง Google ก็ได้พัฒนารูปแบบการใช้งานของ Gmail ในโหมดของ Conversion

ซึ่งจะเป็นมุมมองในการสนทนา ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตอบกลับอีเมลได้ทันท่วงที โดยจะมีการจัดกลุ่มแยกประเภทผู้ติดต่อด้วยสี ซึ่งจะสามารถสลับมุมมองการสนทนาและเนื้อหาของจดหมายได้ และหากผู้ใช้ไม่ต้องการใช้งานในส่วนนี้ ก็สามารถใช้คำสั่งเปิด/ปิด มุมมองการสนทนาได้

หากว่าผู้ใช้ไม่ได้เปิดใช้งานอัปเดตอัตโนมัติไว้ ก็สามารถเข้าไปอัปเดตแอปได้ใน Apple Store และ Google Play

ที่มาข่าว: phonearena