Connect with us

IT News

วิธีสมัคร “ใจดี มีวงเงินให้ยืม” กับ dtac และ LINE BK รายได้ขั้นต่ำ 5,000 บาท พร้อมรับเงินคืน 200 บาท เมื่ออนุมัติ

Published

on

ดีแทค ร่วมกับ LINE BK และ KBTG เปิดแคมเปญ  ‘ใจดี มีวงเงินให้ยืม’  ลูกค้าดีแทค รับเงินคืนหรือสิทธิ์ส่วนลด  200 บาท พร้อมโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ จาก LINE BK โดยแคมเปญจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 รายได้ขั้นต่ำ 5,000 บาท ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้ว

วิธีสมัคร ใจดี มีวงเงินให้ยืม

เข้าที่เว็บ https://www.dtac.co.th/line-bk คลิกที่ “สมัครเลย” โดยให้ “เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยเครือข่าย dtac” ไม่ใช้ wifi

กรอกเบอร์โทร “ดีแทค” และ รอรับ “OTP” กรอกเรียบร้อยแล้วกด “ดำเนินการต่อเพื่อสมัครวงเงินกับ LINE BK”

เลือกที่ “ยินยอม” กด “ตกลง”

กด “เปิด”

แอป “LINE” จะเปิดขึ้นมาและเลือกสมัครวงเงินให้ยืม “LINE BK”

จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เพื่อทำการสมัคร LINE BK “วงเงินให้ยืม” เมนูด้านล่างสุดต่อได้เลยครับ

ลูกค้าที่ใช้บริการ Dtac มีสิทธิ์รับเงินคืน 200 บาทจาก dtac เมื่อสมัครวงเงินให้ยืมกับ LINE BK ครั้งแรก! ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 เท่านั้น

ใจดีมีวงเงินให้ยืม เป็นรายการส่งเสริมการขายร่วมกันระหว่างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (“ดีแทค”) และ บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด(“LINE BK”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าดีแทคและลูกค้า LINE BK ที่สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อ วงเงินให้ยืม/วงเงินให้ยืมนาโน LINE BK ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564  – 30 กันยายน 2564 เท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าดีแทคทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงินที่ได้รับการเชิญผ่านทาง SMS สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์หรือดีแทคแอปปลิเคชันและเข้าร่วมแคมเปญผ่านช่องทาง https://www.dtac.co.th/line-bk โดยได้สมัครและได้รับอนุมัติวงเงินให้ยืม/วงเงินให้ยืมนาโนจาก LINE BK (“สินเชื่อ LINE BK”) เสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564  เท่านั้น
 2. ลูกค้าดีแทคและลูกค้า LINE BK จะได้รับของรางวัลเป็นเงินคืนมูลค่า 200 บาท เมื่อเข้าเงื่อนไขครบทุกข้อ ดังนี้
  1. ลูกค้าไม่เคยได้รับอนุมัติสินเชื่อ LINE BK ใดๆ มาก่อนเข้ารวมรายการส่งเสริมการขายนี้
  2. ลูกค้าใช้หมายเลขดีแทคเดียวกับหมายเลขที่ใช้สมัครสินเชื่อ LINE BK และยังมีสถานะหมายเลขดีแทคปกติ (Active) ณ วันที่สมัครจนได้รับอนุมัติสินเชื่อ LINE BK เสร็จสมบูรณ์
 3. เงื่อนไขการรับของรางวัล
  1. ลูกค้าดีแทคระบบรายเดือนจะได้รับส่วนลดค่าบริการรายเดือน (Invoice discount) มูลค่า 100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) นาน
  2.  ลูกค้าดีแทคระบบเติมเงิน จะได้รับการเติมเงินค่าโทรค่าเน็ตมูลค่า 100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) นาน 2 เดือน (ไม่ได้รับวันใช้งานเพิ่ม) โดยการเติมเงินครั้งแรกจะได้รับภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ LINE BK  และการเติมเงินครั้งที่สองในอีก 30 วันถัดไปจากวันที่ได้รับการเติมเงินครั้งแรก
  3. หมายเลขดีแทคที่ได้รับเงินคืน จะต้องเป็นหมายเลขเดียวกันกับหมายเลขที่ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ LINE BK เท่านั้น
  4. กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องของรางวัล ลูกค้าต้องติดต่อดีแทคเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับรางวัล 
 4. จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลขดีแทค/บัตรประชาชน/ 1 บัญชี LINE BK ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 5. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้
 6. ดีแทคขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ลูกค้าที่มีสถานะดังนี้เท่านั้น
  • ลูกค้าดีแทคระบบรายเดือน มีสถานะปกติ (Active) ไม่มีสถานะระงับการใช้งานในทุกกรณี (suspend status) รวมถึงยังคงสถานะระบบรายเดือน ณ วันที่รับส่วนลดค่าบริการรายเดือน
  • ลูกค้าดีแทคระบบเติมเงิน มีสถานะปกติ (Active) รวมถึงยังคงสถานะเป็นลูกค้าดีแทคระบบเติมเงิน โดยมีวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน ก่อนถึงกำหนดวันที่จะได้รับการเติมเงิน
 7. ดีแทคเป็นเพียงผู้แจ้งข้อมูลข่าวสารและสิทธิพิเศษตามโครงการนี้ให้กับลูกค้าเท่านั้น การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อตามที่ LINE BK กำหนด ลูกค้าโปรดศึกษาเงื่อนไขการให้บริการสินเชื่อ LINE BK ก่อนสมัคร ได้ที่  https://www.linebk.com/th/credit-line/
 8. ดีแทค และ LINE BK ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินร่วมกันของดีแทคและ LINE BK ถือเป็นที่สุด
 9. ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายใจดีมีวงเงินให้ยืมเงิน ลูกค้ายอมรับเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมถึงยินยอมให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (“ดีแทค”) ดีแทค ใช้และเปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลที่จำเป็นให้กับบริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด เพื่อยืนยันตัวตนความเป็นลูกค้าดีแทค ประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ และ/หรือ มอบสิทธิประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดต่อไป
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายใจดีมีวงเงินให้ยืมและการรับรางวัลได้ที่ ดีแทค คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1678
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LINE BK ได้ที่ LINE BK Official Account (พิมพ์ @linebk) หรือคอลเซ็นเตอร์ LINE BK โทร. 02-055-5555

กำลังฮอต

Advertisement

ใหม่ล่าสุด