มาใหม่อีกแล้ว Google Play Store v3.8.17 ดาวน์โหลดที่นี่

Google Play Store v3.8.17 มาใหม่อีกแล้วซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด หลังจาก Google Play Store v3.8.16  ถูกปล่อยมาไม่นาน ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอะไรบ้างในเวอร์ชั่นล่าสุดนี้ แต่คาดว่าเป็นการอัพเดทเพื่อเตรียมพร้อมการใช้งาน Google Play Store Gift Card

ดาวน์โหลดที่นี่

Google Play Store v3.8.17