ดาวน์โหลด iOS 12.1 ไฟล์ ipsw สำหรับ iPhone, iPod, iPad ลิงก์ตรงโหลดแรงจากแอปเปิล

สำหรับใครที่จะ Restore เครื่อง iPhone, iPod, iPad ผ่านโปรแกรม iTunes สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ipsw จากด้านล่างนี้ไปติดตั้งได้ครับ

ดาวน์โหลด iOS 12.1 ไฟล์ ipsw

iPhone

12.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (6+): iPhone_5.5_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (6): iPhone_4.7_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (6s): iPhone_4.7_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (6s+): iPhone_5.5_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPhone XS): iPhone11,2_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPhone XR): iPhone11,8_12.1_16B93_Restore.ipsw

iPad

12.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Air China): iPad_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.1_16B92_Restore.ipsw
12.1 (iPad Pro 2018): iPad_Fall_2018_12.1_16B92_Restore.ipsw

 

iPod Touch

12.1 (6G): iPodtouch_12.1_16B92_Restore.ipsw

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง