ลิงก์ตรงโหลดแรง iOS 11.0.3 ไฟล์ ipsw สำหรับ iPhone, iPod, iPad ดาวน์โหลดที่นี่

สำหรับใครที่จะ Restore iOS 11.0.3 ด้วยโปรแกรม iTunes หรือติดตั้งผ่าน OTA แล้วค้างขึ้นหน้าจอดำ ให้ดาวน์โหลดไฟล์ iOS 11.0.3 ipsw ไปติดตั้งผ่าน iTunes ครับ (รายละเอียดความเปลี่ยนแปลง iOS 11.0.3)

ดาวน์โหลด iOS 11.0.3 ไฟล์ ipsw

iPhone

11.0.3 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6+): iPhone_5.5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6): iPhone_4.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6s): iPhone_4.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6s+): iPhone_5.5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (7 GSM+CDMA): iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (7+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (8 GSM+CDMA): iPhone10,4_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw

iPad

11.0.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Air China): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.0.3_15A432_Restore.ipsw

iPod

iPodtouch 11.0.3_15A432_Restore.ipsw