แอปเปิลออกอัปเดท iOS 11.0.3 แก้ปัญหา iPhone 7, 7 Plus และจอสัมผัสไม่ตอบสนองบน iPhone 6s

แอปเปิลออกอัปเดท iOS 11.0.3 ออกมาให้ติดตั้งกันอีกแล้วครับ ซึ่งในครั้งนี้ได้แก้ปัญหาของรุ่น iPhone 7, iPhone 7 Plus และบน iPhone 6s หน้าจอสัมผัสไม่ตอบสนองเนื่องจากไม่ได้รับการซ่อมโดยใช้ชิ้นส่วนแท้จากแอปเปิล

 

ความเปลี่ยนแปลง iOS 11.0.3

    • แก้ไขปัญหาที่ทำให้เสียงพูดโต้ตอบและการตอบสนองโดยการสั่นไม่ทำงานบนอุปกรณ์ iPhone 7 และ iPhone 7 Plus บางเครื่อง
    • จัดการปัญหาเมื่อการป้อนข้อมูลด้วยการสัมผัส ไม่ตอบสนองบนจอภาพ iPhone 6s บางจอเนื่องจากไม่ได้รับการซ่อมแซมโดยใช้ชิ้นส่วนของแท้จาก Apple

หมายเหตุ: จอภาพที่ไม่ได้เปลี่ยนด้วยชิ้นส่วนของแท้อาจลดทอนคุณภาพของภาพและอาจทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ การซ่อมแซมหน้าจอที่ได้รับการรับรองจาก Apple จะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ซึ่งจะใช้ชิ้นส่วนของแท้จาก Apple โปรดดู support.apple.com/th-th สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม