ติดตามพวกเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

CAT บูรณาการโซลูชั่นใหม่ CAT e-Learning Solutions ต่อยอด 4 บริการของ CAT e-business

เผยแพร่แล้ว

เมื่อ

CAT บูรณาการโซลูชั่นใหม่ CAT e-Learning Solutions ต่อยอด 4 บริการของ CAT e-business สู่มิติใหม่แห่งการเรียนรู้การสอนออนไลน์

CAT-Telecom

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้พัฒนาโซลูชั่นใหม่“CAT e-Learning Solutions” โดยประยุกต์บริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  CAT conference,  CAT e-Learning, CAT e-Entertainment  และ  CAT chat สู่มิติใหม่ของระบบการเรียนการสอนออนไลน์ครบวงจร เพื่อรองรับภาพรวมในการเรียนการสอนขององค์กร ยุคดิจิทัล อาทิ สถาบันการศึกษา / โรงเรียนกวดวิชา,การพัฒนาบุคลากร และการอบรมภายในขององค์กร

 ดร.วิชัย ดีเจริญกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้าขายส่งและเอกชน สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า เพื่อให้องค์กร ภาครัฐและเอกชนทุกขนาด ที่ต้องการนำเอาระบบ ICT เข้าไปใช้ในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลดความยุ่งยากซับซ้อน ประหยัดเวลา ลดต้นทุนและเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบที่มีมาตรฐานจาก CAT ซึ่ง e-Learning Solutions จะเน้นการให้บริการในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง โดย e-Learning Solutions เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านองค์ความรู้ ทักษะการทำงาน ฝึกอบรมต่างๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นโซลูชั่นสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ที่ช่วยให้ การฝึกอบรมในหน่วยงานหรือองค์กรมีความ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และมีความปลอดภัยสูง ที่สามารถตอบสนอง ความต้องการการเรียนรู้ทั้งผู้เรียน และ ผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านหลากหลายช่องทางที่ CAT มีให้ บริการ ซึ่งเสมือนเป็นสื่อการเรียนการสอนระยะไกลที่ช่วยให้พนักงาน ในองค์กรประหยัดเวลาในการเดินทาง เพื่อมา อบรมหรือเรียนหลักสูตรต่างๆ สำหรับการทำงาน เพราะอยู่ที่ไหน ก็สามารถสื่อสารถึงกันได้แบบเรียลไทม์ (Realtime) ซึ่งจะช่วยให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถ ขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ลดต้นทุนด้านเวลา การเดินทาง และยังช่วยเพิ่มศักยภาพ ของบุคลากร ในการร่วมพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการยกระดับองค์กรไปสู่ความได้เปรียบ ทางการแข่งในระดับสากล

นายเปรมชัย ใจกว้าง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์(CAT e-business) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า “e-Learning Solutions เป็นบริการเพื่อกลุ่มลูกค้า องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรต่างๆสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพราบรื่น เพิ่มความสะดวกลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ประหยัดเวลา และลดต้นทุนสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่าง คุ้มค่าและเพิ่มความปลอดภัยเพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนที่ช่วยให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง ทันสมัย ก้าวล้ำเหนือคู่แข่ง และสามารถแข่งขันได้ในทุกสถานการณ์ สำหรับบริการ CAT e-Learning Solutions จะเป็นบริการพิเศษที่เน้น การใช้งานด้านการเรียนการสอน การสร้างศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเป็นการรวมฟีเจอร์(features) สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ เข้าไว้ด้วยกันในแพคเกจ โดย CAT e-Learning Solutions จะประกอบด้วยบริการต่างๆ ดังนั้น

1. CAT e-learning ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ (Knowledge Management) ซึ่งเหมาะสำหรับ หน่วยงานฝึกอบรมภายในองค์กรเพื่อเสริมทักษะ,องค์ความรู้ต่างๆ ให้กับพนักงาน โดย CAT e-Learning จะทำหน้าที่ เป็นศูนย์บริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอน ที่กำหนด (หลักสูตร) โดยองค์กรสามารถแจ้งความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อให้ CAT เป็นผู้จัดวางระบบ ซึ่งเป็นติดตั้งบนระบบ Cloud ตามมาตรฐานสากลที่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ 2 ช่องทางคือ

Web Browser ที่นิยมใช้งานทั่วไป เช่น IE, Firefox, Chrome

Mobile Application ซึ่งสามารถ Load โปรแกรม CAT mLearning จากApp Store (IOS และ        Andriod) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ CAT e-learning ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบ e-Commerce, HR, Web Conference, Video Streaming และ Social Media ต่างๆ ได้ด้วย

2. CAT conference ระบบการประชุมทางไกลที่จะทำให้ผู้ใช้ไร้ขีดจำกัดในการติดต่อสื่อสาร ประชุมสัมมนา ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์พกพาต่างๆ ทั้ง Computer Desktop, Labtop, Tablet และSmart Phone โดย CAT conference เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการประชุม สัมมนา หรืออบรมที่สามารถรองรับ การนำเสนอข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลาย เลือกรูปแบบการใช้งานให้เหมาะสมได้มากถึง 11 รูปแบบ อีกทั้งยังสามารถบันทึกการประชุมได้ทั้งรูปแบบวิดีโอและเสียง เพื่อนำมาจัดทำรายงานการประชุม หรือชมย้อนหลัง ได้ผ่านระบบรักษาความปลอดภัย ทั้ง SSL Secure Connection, Proprietary transmission control และ Access code password control และมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอ24 ชั่วโมง โดยสามารถเชื่อมต่อการประชุม ได้ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศผ่านหน้าจอห้อง Studio ต้นทางกับห้อง Studioปลายทาง เสมือนนั่งประชุม ร่วมกันจริงๆ จึงช่วยประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยงในการเดินทาง และเพิ่มการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว

3. CAT e-entertainment เป็นบริการเช่า Streaming System โดย CATเป็นผู้ให้เช่าใช้ชุดอุปกรณ์ Encoder เพื่อให้บริการแก่สถานีโทรทัศน์, สถานีวิทยุ หรือองค์กรที่มี Streaming Contents อยู่แล้ว สามารถมา Stream ผ่านระบบ e-Entertainment ของ CAT ได้ โดยแบ่งการบริการเป็น 2 รูปแบบ คือ บริการเช่า/ขาย Digital Contents ที่ CAT ร่วมกับพันธมิตรผู้ผลิต Contents ในการสร้างContents รายการมาให้บริการแก่ผู้ใช้ และ บริการแบบ Hosting Contents เป็นบริการที่ผู้เช่า/ซื้อ/ขายต้องผลิต Contents ด้วยตัวเอง และ CAT จะทำหน้าที่ บริหารจัดการระบบและนำส่ง Contents ไปยังผู้รับสารปลายทางเท่านั้น โดยทั้ง2 บริการ จะถูกส่งสัญญาณ ผ่านระบบ IPTV ซึ่งเป็นระบบโทรทัศน์โครงข่ายอินเตอร์เน็ตสมบูรณ์แบบสามารถเผยแพร่ความรู้ ความบันเทิง สู่ผู้รับชมได้หลายช่องทางทุกที่ ทุกเวลา

4. CAT chat ห้องสนทนาเฉพาะองค์กร เพื่อความปลอดภัยในการรับ ส่งข้อความภายในองค์กร เช่น การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การนัดหมายประชุมภายในหรือระหว่างแผนก การสร้างห้องสนทนาเฉพาะแผนกหรือ ห้องสนทนาเฉพาะกิจสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงตามนโยบายขององค์กร พร้อมระบบการรักษาความปลอดภัย ในการใช้งานด้วยการเข้ารหัสข้อมูล รวมถึงการติดตั้งระบบภายในประเทศไทย รองรับการทำงานทั้งระบบ Windows, OSX, Web browser, iOS และ Android นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งการส่งข้อความแบบรูปภาพ วิดีโอ เสียงและเอกสาร ฟังก์ชั่นการสร้าง Sticker พร้อมคำต่างๆ ที่นิยมใช้เฉพาะภายในองค์กรเพื่อเพิ่มสีสัน ให้กับการสนทนา ซึ่งความโดดเด่นของ CAT chat ที่พิเศษกว่า Chat Application อื่นๆ คือ ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องใช้เบอร์โทร หรือเพิ่ม ID โดยระบบจะเชื่อมโยงสมาชิกขององค์กรเข้าสู่ระบบ โดยมี Admin ประจำห้องต่างๆ สามารถแสดงสถานที่จริงของผู้ใช้งานเพื่อการตรวจสอบพนักงานได้ สามารถสร้าง ห้องแจ้ง ข่าวสาร และห้องกิจกรรม สำรวจความคิดเห็นได้ โดยข้อความต่างๆ จะถูกบันทึกเข้าระบบไม่ให้สูญหาย อีกทั้งสามารถประชุมผ่านเสียงและ วิดีโอได้แบบ Multi Party และสามารถรายงานผลข้อมูลต่างๆ กลับไปยังศูนย์กลางขององค์กรได้ และที่สำคัญที่สุด คือความปลอดภัยไม่โดนแฮก (Hack) ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากล(SSL) และการเข้ารหัสข้อความ 2 ชั้น

ซึ่งบริการเหล่านี้ CAT เชื่อมั่นว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีความคล่องตัวในการดำเนินงานมากขึ้น และยังเป็นการปรับองค์กรให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างบูรณาการที่ช่วยลดต้นทุน ด้านเวลา ความเสี่ยงในการเดินทาง เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากรให้มีมาตรฐานนำพาองค์กรไปสู่ ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นายเปรมชัย กล่าวเสริม

ข่าวประชาสัมพันธ์

dtac เตือนลูกค้า อย่าให้ OTP รหัสผ่านในการทำธุรกรรมจากธนาคาร กับมิจฉาชีพที่โทรมาแอบอ้างจากดีแทคในทุกกรณี

เผยแพร่แล้ว

เมื่อ

โดย

ดีแทคแจ้งเตือนลูกค้า ระวังภัยมิจฉาชีพ ที่โทรมาแอบอ้างเป็นดีแทคผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ แล้วขอข้อมูลรหัสผ่านในการทำธุรกรรมจากธนาคาร จากกรณีที่มีข่าวเภสัชกรโรงพยาบาล ถูกมิจฉาชีพโทรมาแอบอ้างว่าเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ แจ้งว่ามีหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกัน 2 หมายเลข โดยจะทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ให้ เภสัชกรจึงหลงเชื่อทำตาม และยังได้ให้ข้อมูลรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวที่ระบบสร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือ OTP (One time password) ให้กับมิจฉาชีพ แล้วโดนนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้กับอีแบงค์กิง ไปโอนเงินในบัญชีธนาคารจนเกิดความเสียหายกับเจ้าของหมายเลขตามที่เป็นข่าว

ดีแทคขอแจ้งเตือนลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่ได้รับการติดต่อข้อความรูปแบบดังกล่าวอย่าหลงเชื่อ และระมัดระวังช่องทางการโจรกรรมออนไลน์ที่สามารถเกิดได้หลายรูปแบบในปัจจุบัน ดีแทคไม่มีกิจกรรมที่พนักงานจะสอบถามข้อมูลส่วนตัวและร้องขอ OTP จากลูกค้าเพื่อไปใช้งานในลักษณะนี้  การติดต่อกับดีแทคต้องผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของดีแทคเท่านั้น ได้แก่ call center 1678, Facebook dtac, Twitter @dtac

ดีแทคได้มีการแจ้งเตือนลูกค้า ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร จากข่าวประชาสัมพันธ์ จาก Facebook, Line และ twitter ถึงลูกค้าทุกกลุ่ม เนื่องจากในช่วงการระบาดของโควิด-19 ทำให้ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมมาทำธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือควรระลึกเสมอว่า OTP มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว ที่ระบบสร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ที่จะส่งไปยัง SMS หรือ E-mail หรือแอปพลิเคชั่น เพื่อตรวจสอบและยืนยันการเป็นเจ้าของบัญชี จะมีอายุการใช้งานระยะสั้นๆ ไม่กี่นาที หากครบกำหนดระยะเวลาแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก มิจฉาชีพสามารถนำเอารหัส OTP ไปใช้กรอกยืนยันตัวตน ว่าเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริง ดังนั้นอย่าส่งรหัส OTP ให้ผู้อื่นเป็นอันขาด เพราะคือสิ่งสุดท้ายที่คนร้ายต้องการไปทำธุรกรรมให้สำเร็จได้

อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

GET เปิดโครงการ “แบ่งสุขเพื่อทุกพาร์ทเนอร์” ด้วยการสนับสนุนจาก Gojek เพื่อช่วยเหลือพาร์ทเนอร์คนขับและร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เผยแพร่แล้ว

เมื่อ

โดย

(เก็ท) ผู้ให้บริการแบบออนดีมานด์เพื่อไลฟสไตล์คนเมืองและแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เติบโตเร็วที่สุดในกรุงเทพฯ เปิดตัวโครงการแบ่งสุขเพื่อทุกพาร์ทเนอร์ (Sharing Happiness) ด้วยงบประมาณกว่า 1.5 ล้านบาทที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนพาร์ทเนอร์ของโกเจ็ก (Gojek Partner Support Fund) เพื่อมุ่งช่วยเหลือและสนับสนุนพาร์ทเนอร์คนขับและร้านอาหารต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

พาร์ทเนอร์คนขับของ GET ได้ทำหน้าที่เป็นฮีโร่แถวหน้าเพื่อให้บริการแก่คนกรุงเทพฯ อย่างไม่หยุดยั้งตลอดช่วงวิกฤต และในขณะเดียวกันก็มีพาร์ทเนอร์ร้านอาหารจำนวนมาก โดยเฉพาะร้านเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โครงการแบ่งสุขเพื่อทุกพาร์ทเนอร์ จึงได้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนพาร์ทเนอร์ทั้งสองกลุ่มผ่านกิจกรรมที่แบ่งเป็นสองส่วน ดังนี้

  • อิ่มนี้ฟรีเพื่อพี่คนขับ โดยการมอบอาหารฟรีให้พาร์ทเนอร์คนขับของ GET ที่ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั่วกรุงเทพฯ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน เพื่อช่วยเหลือคนขับหลายพันคนต่อสัปดาห์ ในขณะเดียวกันก็เพื่อช่วยเหลือร้านอาหารเอสเอ็มอีที่มีรายได้ลดลงจากสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยในแต่ละเดือนจะมีร้านอาหารจำนวน 30 ร้าน ที่เข้าร่วมโครงการ
  • เงินช่วยเหลือเพื่อพี่คนขับ สำหรับพาร์ทเนอร์คนขับที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือต้องถูกกักตัวจากหน่วยงานสาธารณสุขเนื่องจากอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยง ทำให้ไม่มีรายได้ GET จะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่คนขับ ซึ่งเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมจากประกันโควิด-19 ที่ได้มีการมอบให้แก่พาร์ทเนอร์คนขับในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

นายภิญญา นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แอพพลิเคชั่น GET กล่าวว่า “พวกเราทุกคนที่ GET รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากที่พี่ๆ คนขับได้ทำงานกันอย่างเต็มที่แม้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค และทำให้เราสามารถมอบบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่งอาหาร ส่งของ หรือส่งคนให้กับคนกรุงเทพฯ ได้อย่างไม่ขาดตอน  GET ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญที่ช่วยส่งอาหารและบริการต่างๆ ให้สังคมยังเดินหน้าต่อไปได้ในช่วงเวลาเช่นนี้ และเราเข้าใจดีว่าช่วงเวลานี้ไม่ง่ายเลยสำหรับทั้งคนขับและพนักงานร้านอาหารที่ยังคงกล้าหาญออกมาทำงานและรักษาการบริการให้ต่อเนื่อง บริษัทฯ เองจะพยายามต่อไปเพื่อสนับสนุนพาร์ทเนอร์ของเราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและสามารถซัพพอร์ตครอบครัวของตนเองได้จนกว่าวิกฤตนี้จะผ่านพ้นไป”

 

โครงการแบ่งสุขเพื่อทุกพาร์ทเนอร์ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนพาร์ทเนอร์ของโกเจ็ก (Gojek Partner Support Fund) ซึ่งตั้งขึ้นภายใต้มูลนิธิอานัก บางซา บิซ่า (Anak Bangsa Bisa Foundation) กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนพาร์ทเนอร์ของ Gojek กว่า 2 ล้านคนทั่วภูมิภาค โดยได้รับเงินสนับสนุนมาจากหลายส่วน ทั้งการบริจาคพนักงานของพนักงานของ Gojek ทุกประเทศรวมถึง GET ในประเทศไทย และการบริจาคจากองค์กรพาร์ทเนอร์ต่างๆ และอีกส่วนมาจากการปรับเปลี่ยนงบจากแผนการปรับขึ้นเงินเดือนเดิมของพนักงาน Gojek เพื่อมาเข้าสู่กองทุนนี้

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 GET ได้มีมาตรการ โครงการ และนโยบายต่างๆ มากมายภายใต้แคมเปญ #letsGETsafe เพื่อช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ทั้งคนขับและร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการแจกหน้ากากอนามัย ประกันโควิด-19 สำหรับคนขับ และอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทุกคนด้วยเช่นกัน

อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

FINN MOBILE ขยายเวลาแคมเปญ “ชวนกันมาใช้ฟรี” ถึง 30 มิ.ย. นี้ แค่ชวนเพื่อนมาใช้ ใช้ฟรีทั้งคู่คนละ 1 เดือน ชวน 3 คน ใช้ฟรีสูงสุด 3 เดือน

เผยแพร่แล้ว

เมื่อ

โดย

FINN MOBILE ซิมมือถือ โทร แชท เล่นเน็ตที่ให้บริการในรูปแบบดิจิทัล 100% รายแรกในประเทศไทย ขยายเวลาแคมเปญสุดคุ้ม “ชวนกันมาใช้ฟรี” ออกไปอีก 1 เดือนเต็ม ๆ จนถึง 30 มิถุนายน 2563 หลังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ เพียงคุณชวนเพื่อน 1 คน มาเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมกับ FINN MOBILE รับสิทธิ์ใช้ FINN MOBILE ฟรีทั้งผู้ชวนและผู้ถูกชวนคนละ 1 เดือน เมื่อชวนเพื่อนครบ 3 คน ใช้ฟรีไปเลยนานสูงสุด 3 เดือน (เฉพาะแพ็กเกจหลักเท่านั้น) ช่วย Save Cost การใช้ชีวิตยุค new normal ทั้งค่าโทร-ค่าเน็ต อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญ ยังสามารถชวนเพื่อนมาใช้ได้ไม่จำกัดจำนวน เพราะคุณจะได้รับส่วนลดค่าแพ็กเกจ 10 บาทต่อรอบบิล ต่อเพื่อน 1 คนที่ชวนมาใช้ ตราบเท่าที่ผู้ชวนและผู้ถูกชวนยังใช้บริการ FINN MOBILE อยู่ สนใจคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของการขยายเวลาแคมเปญฯ ได้ที่ https://bit.ly/2XzS8ZW

พิเศษ! ลูกค้าที่เดือนที่แล้วชวนครบ 3 คน เดือนนี้ก็ยังชวนต่อได้อีก ใช้ฟรีนานสูงสุด 6 เดือนเต็ม

รักกันยาว ๆ แบบ Go Together Go Saver สำหรับลูกค้าที่ชวนเพื่อนมาใช้ครบ 3 คนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและรับสิทธิ์ใช้งาน FINN MOBILE ฟรี 3 เดือน ไปแล้ว พิเศษ! ในเดือนมิถุนายนนี้ ยังสามารถชวนเพื่อนต่อเพื่อรับสิทธิ์ใช้ฟรีเพิ่มได้เช่นเดียวกัน  หมายความว่า หากชวนเพื่อนเพิ่มได้อีก 3 คน ก็รับสิทธิ์ใช้ FINN MOBILE ฟรี เพิ่มอีก 3 เดือน รวมเป็น 6 เดือนเต็ม ตอกย้ำความ ถูกจริง! กับ FINN MOBILE โดยที่ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ใช้ฟรีจากการชวนเพื่อนในเดือนมิถุนายนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 

3 แพ็กเกจเด็ดจาก FINN MOBILE ให้คุณและเพื่อนได้พิจารณา

นอกจากมอบความคุ้มค่าและช่วยประหยัดสุด ๆ ทั้ง ค่าโทร ค่าเน็ตแล้ว FINN MOBILE ยังมอบประสบการณ์ดิจิทัลแบบ 100% ให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองผ่านทาง ฟีเจอร์ “ปรับความเร็วอินเทอร์เน็ต” โดยเลือกปรับได้ระหว่างความเร็วสูงสุดในแพ็กเกจที่ 100 Mbps กับความเร็วฟรีไม่จำกัด ปรับได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องรอให้แพ็กเกจความเร็วสูงสุดหมดก่อน และทุกแพ็กเกจของ FINN MOBILE ยังมีบริการส่งข้อความ (SMS) ฟรี, รวมถึงใช้งานแอป LINE และดู LINE TV ฟรีแบบไม่เสียเน็ต

อ่านต่อ...

กำลังฮอต

Featured1 สัปดาห์ ที่แล้ว

รีวิว Vivo Y50 สมาร์ตโฟน Ultra Speed เร็วแรงทะลุพิกัด ขุมพลัง Snapdragon 665 พร้อมจอ Ultra O Screen และกล้อง 4 เลนส์สวยงาม

Vivo Y50 สมาร์ตโฟนรุ...

Samsung Galaxy A31 Review Samsung Galaxy A31 Review
Featured2 สัปดาห์ ที่แล้ว

รีวิว Samsung Galaxy A31 หน้าจอ Super AMOLED แบตอึด เซลฟี่สวยกล้อง 20 ล้านพิกเซล

Samsung Galaxy A31 ส...

3BB broadband with customers pain points 3BB broadband with customers pain points
Featured2 สัปดาห์ ที่แล้ว

เปิดกลยุทธ์ 3BB รุกตลาดบรอดแบนด์ด้วย Pain Point ของลูกค้า ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ตลาดที่มีการแข่งขันส...

Featured2 สัปดาห์ ที่แล้ว

รีวิว OnePlus 8 Pro เรือธงรุ่นใหม่พลังแรง หน้าจอ QHD+ 120Hz, กล้อง 4 เลนส์ และรองรับชาร์จไร้สายรุ่นแรกของแบรนด์

  รุ่นพี่ใหญ่ของ One...

HUAWEI nova 7i AI Video Editing HUAWEI nova 7i AI Video Editing
Android News3 สัปดาห์ ที่แล้ว

แนะนำ HUAWEI nova 7i ตัดต่อวีดีโอแบบง่ายๆ จบในเครื่อง ไม่ต้องลงแอปเพิ่ม

เชื่อว่าทุกวันนี้ ใค...

Advertisement

คลิปมาใหม่

ข่าวใหม่วันนี้

Vivo X50 vs X50 Pro vs 50 Pro Plus Comparison Vivo X50 vs X50 Pro vs 50 Pro Plus Comparison
Android News3 ชั่วโมง ที่แล้ว

เปรียบเทียบสเปค Vivo X50, X50 Pro และ X50 Pro+ ต่างกันอย่างไร

เปิดตัวอย่างเป็นทางก...

IT News3 ชั่วโมง ที่แล้ว

เลื่อนแล้วจ้า! Sony เลื่อนงาน PlayStation 5 ในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ เพราะยังไม่ใช่เวลาเหมาะสมในการฉลองเครื่องใหม่

หลังจากที่ Sony ประก...

ข่าวประชาสัมพันธ์4 ชั่วโมง ที่แล้ว

dtac เตือนลูกค้า อย่าให้ OTP รหัสผ่านในการทำธุรกรรมจากธนาคาร กับมิจฉาชีพที่โทรมาแอบอ้างจากดีแทคในทุกกรณี

ดีแทคแจ้งเตือนลูกค้า...

IT News4 ชั่วโมง ที่แล้ว

ยอดส่งออกสมาร์ทโฟนทั่วโลกลดลง 20% ในไตรมาสที่ 1 ปีนี้ เพราะ COVID-19

คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะ...

Apple News4 ชั่วโมง ที่แล้ว

ดาวน์โหลด iOS 13.5.1 และ iPadOS 13.5.1 ไฟล์ ipsw ลิงก์ตรงโหลดแรงจากแอปเปิล

แอปเปิลออกอัปเดท iOS...

มือถือมาใหม่

กำลังมาแรง