Connect with us

IT News

บราเดอร์ โชว์ศักยภาพสร้างอัตราการเติบโต 20% สวนกระแสเศรษฐกิจ เตรียมพร้อมเติมสินค้าสู่ตลาดหวังกวาดกำลังซื้อที่อั้นมาระยะยาวหลังโควิด-19

Published

on

บราเดอร์ โชว์ศักยภาพสร้างอัตราการเติบโต 20% สวนกระแสเศรษฐกิจ-มั่นใจเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้น เตรียมพร้อมเติมสินค้าสู่ตลาดหวังกวาดกำลังซื้อที่อั้นมาระยะยาวหลังโควิด-19 เริ่มกลายเป็นเรื่องปกติในสายตาคนไทย


นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงปัจจัยที่ส่งผลให้ บราเดอร์ ประเทศไทย สามารถสร้างอัตราการเติบโตทางธุรกิจสวนกระแสภาพรวมตลาดในครั้งนี้ว่า เกิดจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยได้เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยเห็นสัญญาณการฟื้นตัวตั้งแต่ต้นไตรมาส 2 ของปี 2565 เป็นต้นมา กลไกการทำงานภายในสำนักงานขององค์กรต่างๆ กลับมาเป็นเช่นเดิมเหมือนช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบราเดอร์มียอดสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการปลดล็อคเรื่องการขาดแคลนสินค้าระยะสั้นของบราเดอร์อันเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนก็เริ่มคลี่คลายด้วยเช่นกัน ที่สำคัญการปรับกลยุทธ์ด้านการกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศอย่างทั่วถึงก็ทำให้เกิดความสะดวกในการซื้อเพิ่มขึ้น เมื่อความต้องการในตลาดเพิ่มและบราเดอร์สามารถเติมเต็มความต้องการดังกล่าวได้อย่างถูกที่ถูกเวลา จึงทำให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2565 (เม.ย.-มิ.ย.) บราเดอร์สามารถสร้างอัตราการเติบโตทางธุรกิจได้สูงถึง 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

“ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บราเดอร์ได้พบมุมมองใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจ อุปสรรคที่เราต้องเผชิญทำให้เรามองเห็นโอกาสใหม่ๆ ในตลาดเพิ่มขึ้น เมื่อเราต้องประสบกับพฤติกรรมการทำงานที่เปลี่ยนไปจากการรวมศูนย์ในองค์กรมาเป็นการกระจายตัว (decentralized working) ในแบบ work from home หรือ social distancing ภายในองค์กร หรือแม้กระทั่งปัญหาสินค้าขาดแคลนระยะสั้น เราก็ต้องปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่บราเดอร์มุ่งขยายธุรกิจในส่วนฮาร์ดแวร์ มาเพิ่มในส่วนการขายวัสดุสิ้นเปลือง (consumables) เพิ่มขึ้น”  นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ สะท้อนถึงการปรับตัวทางธุรกิจของ บราเดอร์ตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ด้านมุมมองของบราเดอร์ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 ต่อภาพรวมธุรกิจไอทีไทยนั้น นายธีรวุธคาดการณ์ว่า โควิด-19 ถือเป็นตัวเร่งให้สังคมไทยก้าวสู่ยุค digital transformation เร็วยิ่งขึ้น และแน่นอนว่าย่อมส่งผลดีต่อภาพรวมธุรกิจไอทีโดยรวมเช่นกัน บทพิสูจน์ที่เห็นชัดคือการเติบโตของบราเดอร์ ประเทศไทยหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย แม้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศจะยังชะลอตัว แต่เรายังสามารถสร้างอัตราการเติบโตได้เพิ่มขึ้นและมียอดขายสูงสุดในอาเซียน เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ณ ปัจจุบัน สังคมไทยได้ก้าวสู่สังคมแห่งโลก digital transformation อย่างเต็มตัว

ทั้งนี้ อุปสรรคที่ภาคธุรกิจต้องนำมาทบทวนและปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือ คือปัญหาเรื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้นซึ่งสวนทางกับรายได้ของผู้บริโภคในปัจจุบัน นายธีรวุธแสดงความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวว่า บราเดอร์ยังเชื่อมั่นว่าสินค้าไอทียังคงเป็นกลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ทั้งในส่วนภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ตลอดจนภาครัฐหรือองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ก็ล้วนให้ความสำคัญเช่นกัน สิ่งที่เราพบคือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กระแส work from home ทำให้ยอดขายสินค้าไอทีที่ตอบโจทย์ภาคครัวเรือน (home use) เติบโตขึ้นอย่างมาก แต่ปัจจุบันการกลับมาของตลาดกลุ่มองค์กรและภาครัฐก็เริ่มเห็นชัดเจนขึ้นเช่นกัน บราเดอร์จึงต้องพร้อมในการปรับแผนเพื่อรับมือกับตลาดที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนี้อยู่เสมอ ซึ่งเชื่อว่าการเติบโตในตลาดกลุ่มภาครัฐและองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2565 จะเติบโตมากขึ้นเพื่อรองรับการกลับเข้าสู่การทำงานตามปกติหลังจากที่ตลาดดังกล่าวชะลอตัวในช่วงโควิด-19

“ในปีนี้นอกเหนือจากเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจของสินค้าเส้นเลือดหลักอย่างเครื่องพิมพ์แล้ว บราเดอร์ยังมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มสินค้า non print ที่บราเดอร์เรียกกลุ่มธุรกิจนี้ว่า BX (business expansion) เพราะช่วงที่ผ่านมาเราเห็นศักยภาพของตลาดกลุ่มนี้ที่ยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมาก หากเราทำตลาดได้ตรงตามความต้องการ ที่สำคัญอีกประการคือบราเดอร์จะเดินหน้าสานต่อการส่งมอบความคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภค ดังเช่นที่เราพยายามให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับความคุ้มค่าที่จะได้รับจากการเลือกใช้หมึกแท้ที่นอกจากจะทำให้เครื่องพิมพ์สามารถใช้งานได้ในระยะยาวแล้ว เรายังสื่อสารให้เห็นว่าหมึกแท้นั้นมีการกำหนดปริมาณการพิมพ์ไว้อย่างชัดเจน เพราะเวลาผู้บริโภคซื้อจะไม่เห็นปริมาณหมึก หากมองที่ราคาเป็นตัวตั้งผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่คุ้มค่า” นายธีรวุธ กล่าวเสริม

นอกจากนี้ การปรับตัวของบุคลากรก็เป็นส่วนสำคัญที่บราเดอร์มุ่งมั่นให้เกิดการทำงานเชิงสร้างสรรค์ ฉีกกรอบและสร้างวิธีคิดในการทำงานใหม่ๆ โดยนายธีรวุธกล่าวสรุปในส่วนนี้ว่า การเปิดกว้างให้พนักงานสามารถแสดงความสามารถด้านการทำงานนอกเหนือจากส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ เป็นเรื่องที่บราเดอร์สนับสนุนมาโดยตลอด เพราะการไม่ปิดกั้นดังกล่าวทำให้องค์กรได้รับความคิดเห็นใหม่ๆ แม้เราต้องเผชิญอุปสรรคต่างๆ มากมายตลอด 2 ปีที่ผ่านมา แต่ความคิดใหม่ๆ เหล่านี้ จะเป็นตัวจุดประกายให้เกิดการปรับ เปลี่ยนแผนงานได้อย่างเหมาะสม เรามองว่าบุคคลากรคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุด หากเรามีบุคลากรที่มากด้วยคุณภาพแล้ว การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตก็ไม่ใช่อุปสรรค์อีกต่อไป
#brotherPRnews

Advertisement

กำลังฮอต

Featured2 วัน ago

รีวิว Xiaomi 12T | 12T Pro เปลี่ยนทุกโมเมนต์ให้ทรงพลังด้วยกล้องคมชัดสูงสุด 200MP พร้อมชิปเซ็ตระดับเรือธง

ห่างหายกับเรือธงของ ...

Featured1 สัปดาห์ ago

รีวิว realme C30s สมาร์ทโฟนสุดคุ้มมาพร้อมสแกนลายนิ้วมือด้านข้างเพียงหนึ่งเดียวในเซกเมนต์เดียวกัน

มาตามนัดสำหรับรีวิว ...

Featured1 สัปดาห์ ago

AIS ผนึก ZTE เปิดตัว ศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center แห่งแรกในไทย ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เดินเครื่องพัฒนาโครงข่าย 5G อัจฉริยะ

วันนี้มีความร่วมมือค...

Featured2 สัปดาห์ ago

รีวิว vivo V25 Pro 5G l vivo TWS Air สมาร์ตโฟนฝาหลังเปลี่ยนสีได้ พร้อมจอ 3D Curved และหูฟัง True Wireless ตัดเสียงรบกวนได้ยอดเยี่ยม

รีวิว vivo V25 Pro 5...

New Smartphones 5000mAh Battery New Smartphones 5000mAh Battery
Buying Guides2 สัปดาห์ ago

รวมมือถือ แบตอึด 5000mAh ราคาสุดคุ้ม ในช่วงราคา 5,000 บาท

รวมมือถือ ราคาในช่วง...

ใหม่ล่าสุด

Advertisement

Copyright © 2012 iphone-droid.net.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ ดูเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และจัดการได้ที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึก