YouTube เพิ่มคุณสมบัติควบคุมวิดีโอที่แสดงในหน้าฟีด Home

ตอนนี้ YouTube เริ่มมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับวิดีโอที่จะมาแสดงในหน้า Home ของคุณได้แล้ว โดยผู้ใช้งานจะเป็นคนเลือกเองว่าต้องการหรือไม่ต้องการวิดีโออะไรมาปรากฏในหน้าฟีด Home ของเรา

การใช้งานแอปพลิเคชั่น YouTube ในตอนนี้เราสามารถเลือกว่าเราสนใจหรือไม่สนใจคลิปวิดีโอไหน โดยทาง Google ได้เพิ่มตัวเลือก “ไม่สนใจ” และ “ไม่ต้องแนะนำช่อง” ให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ โดยเราเข้าไปปรับตั้งค่านั้นเราสามารถเข้าไปที่หน้าฟีดและเข้าไปยัง จุด 3 จุด มุมขวาล่างของคลิปวิดีโอที่อยู่น่าฟีด แล้วกดเลือก

โดยเมนูที่อยู่ใน จุด 3 จุดนี้จะมีให้เลือหลายเมนูตั้งแต่

  • ไม่สนใจ
  • ไม่ต้องแนะนำช่อง
  • บันทึกไปยังดูภายหลัง
  • บันทึกไปยังเพลย์ลิสต์
  • ดาวน์โหลด
  • แชร์
  • รายงาน

ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ เพื่อวิดีโอที่จะขึ้นบนฟีดหน้า Home เป็นวิดีโอที่คุณสนใจเท่านั้น

ที่มา gsmarena