Connect with us

ข่าวประชาสัมพันธ์

เยาวชนชี้ควรกำหนด“แนวทางร่วมเพื่อหยุดไซเบอร์บูลลี่” ท่ามกลางการใช้อินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้น

Published

on

  • ผลสำรวจชี้ 68% ของเยาวชนบอกว่า “การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์เป็นปัญหารุนแรง” ในปัจจุบัน
  • ผลการสำรวจโดยเทเลนอร์กรุ๊ปและองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ผ่านกลุ่มเยาวชนในประประเทศไทย มาเลเซีย บังคลาเทศ และปากีสถาน จำนวน 3,930 คน

ผลสำรวจโดยเทเลนอร์กรุ๊ปและองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลเผย 2 ใน 3 ของเยาวชนในประเทศไทย มาเลเซีย บังคลาเทศ และปากีสถาน มองว่า “การกลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์” เป็นปัญหาร้ายแรงสำหรับเเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 เพิ่มปริมาณความชุกปัญหาไซเบอร์บูลลี่จาก 25% เป็น 29%

นอกจากนี้ ยังพบอีกว่า 14% ของเยาวชนมีประสบการณ์ไซเบอร์บูลลี่อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง โดยช่องทางโซเชียลมีเดีย แอปส่งข้อความ และเกมออนไลน์ เป็น 3 ช่องทางออนไลน์หลักที่เยาวชนมีประสบการณ์การไซเบอร์บูลลี่มากที่สุด

ผลการสำรวจยังระบุอีกด้วยว่า เยาวชนที่เคยถูกบูลลี่มีการใช้กลวิธีที่หลากหลายเพื่อหยุดยั้งการบูลลี่ที่เกิดขึ้น ทั้งการเพิกเฉยต่อการกระทำนั้นๆ เปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยเพื่อให้ผู้กลั่นแกล้งไม่สามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนการพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อเป็นเกราะป้องกันจากปัญหาที่อาจตามมาได้

ทบทวนแนวทางในใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

“ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดหาแนวทางหรือวิธีการที่จะป้องกันพวกเขาจากภัยออนไลน์ ตลอดจนการสร้างการรับรู้ จัดอบรมเกี่ยวกับไซเบอร์บูลลี่ และการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวต่อภัยของโลกไซเบอร์ ซึ่งเราไม่ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่ควรดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เข้ามาร่วมมือกันเพื่อต่อกรกับภัยออนไลน์เหล่านี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ภาครัฐ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ตลอดจนองค์กรเอกชนอย่างเทเลนอร์ที่มีบทบาทต่อการส่งเสริมในการสร้างภูมิคุ้มกันทางออนไลน์เสมอมา” นางมานิชา ดอกรา ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน เทเลนอร์ เอเชีย กล่าว

ด้วยประเด็นไซเบอร์บูลลี่ที่มีความสำคัญยิ่งขึ้นในเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 ที่มีความชุกของสถานการณ์ที่เพิ่มขึ้น เด็กและเยาวชนแสดงความเห็นว่าควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการรับมือกับไซเบอร์บูลลี่บนโซเชียลมีเดียมากที่สุด (56%) ตามด้วยการรักษาความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ (46%) และการรักษาและความสุขภาพจิต (43%) นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามยังต้องการการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือไซเบอร์บูลลี่ผ่านทางแอปแชทถึง 40% ตามด้วยการรับมือไซเบอร์บูลลี่ผ่านเกมออนไลน์ที่ 37%

โดยในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ดีแทคได้ชวนเยาวชนร่วมออกแบบข้อปฏิบัติร่วมเพื่อหยุดไซเบอร์บูลลี่ ภายใต้แคมเปญ #ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา ผ่านแพลตฟอร์มที่ได้รับการออกแบบในรูปแบบ JAM Ideation (https://www.safeinternetlab.com/brave) ต้อนรับเยาวชนให้เข้าไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเข้มข้น พร้อมนำข้อสรุปชงหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ห่วงใยในประเด็นไซเบอร์บูลลี่ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติในสังคม และกฎหมายเทียบเท่านานาชาติ

“อินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อผู้คนเข้าด้วยกัน ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม จากผลสำรวจได้แสดงถึงความท้าทายที่สูงขึ้นบนภูมิทัศน์ดิจิทัล จากข้อมูลผลสำรวจขององค์การแพลนอินเทอร์เนชั่นแนลบ่งชี้ว่า เด็กและเยาวชนหญิงในเอเชียต่างเผชิญกับการล่วงละเมิดและถูกข่มขู่บนโลกออนไลน์ ทำให้พวกเธอเลิกใช้อินเทอร์เน็ต นำไปสู่โอกาสและเสียงที่ถูกจำกัดในการได้ยินบนโลกออนไลน์ ดังนั้น การสร้างโอกาสที่เท่าเทียมระหว่างเพศบนโลกออนไลน์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้อินเทอร์เน็ตในเด็กและเยาวชนผู้หญิง ตลอดจนครอบครัว จึงมีความจำเป็นอย่างมาก” นางคริสตา ซิมเมอร์แมน ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ องค์การแพลนอินเทอร์เนชั่นแนล ภูมิภาคเอเชีย อธิบาย

เด็กไทยแชมป์ใช้ออนไลน์สูงสุด

จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามราว 70% ใช้เวลาบนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นตั้งแต่โรคโควิด-19 ระบาด โดย 34% ใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน ขณะที่ 24% ใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงเย็นเป็นหลัก มีเพียง 7% เท่านั้นที่ใช้อินเทอร์เน็ตเฉพาะในเวลาเรียน

ทั้งนี้ การใช้อินเทอร์เน็ตแปรผันไปตามสถานการณ์ในแต่ละประเทศ โดยเด็กและเยาวชนในไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตในระดับสูง โดย 47% ของเด็กไทยใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ตามด้วยมาเลเซียที่ 45% บังคลาเทศ 35% และปากีสถาน 17%

ใช้ออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัย

สำหรับผู้ปกครองสำหรับเด็กและเยาวชน
1. หมั่นพูดคุยกับลูกหลานเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 2. เปิดใจ ทำให้เด็กๆ รู้สึกปลอดภัยและสบายใจเมื่อได้พูดคุยกับเรา และนั่นจะทำให้พวกเขากล้าเปิดเผยถึงประสบการณ์ที่พวกเขาพบเจอบนโลกออนไลน์3. ควรศึกษาว่าแต่ละโซเชียลมีเดียใช้งานแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้ง่ายขึ้นต่อการทราบถึงความเสี่ยงจากการใช้งานของแอปฯ ที่ละชนิด1. คิดก่อนโพสต์ เอาใจเขาใส่ใจเราก่อนที่จะโพสต์อะไรออกไป เพราะสิ่งนั้นสามารถทำร้ายจิตใจคนอื่นได้2. ไม่เปิดเผยพาสเวิร์ดของเราต่อผู้อื่น แม้กระทั่งเพื่อนสนิท รวมถึงข้อมูลสส่วนบุคคลของตัวเองบนโลกออนไลน์ 3. ขอความช่วยเหลือ ไม่ควรทนทุกข์อยู่เพียงลำพัง หากเผชิญกับการถูกบูลลี่ หรือไม่เช่นนั้น ควรติดต่อสายด่วนที่จะช่วยให้เราได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่:

  1. 10 เคล็ดลับสำหรับผู้ปกครอง – พูดคุยกับบุตรหลานของคุณอย่างไรเกี่ยวกับประสบการณ์ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต
  2. 10 เคล็ดลับสำหรับเด็กและเยาวชน – ใช้งานอินเทอร์เน็ตและอยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย
  3. Digiworld

เกี่ยวกับการสำรวจ

เทเลอนอร์กรุ๊ปจับมือกับองค์กรแพลนอินเทอร์เนชั่นแนลจัดทำการสำรวจผลกระทบจากโควิด-19 ต่อการใช้อินเทอร์เน็ตและปัญหาไซเบอร์บูลลี่ในเด็กและเยาวชน ครอบคลุม 4 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ มาเลเซีย ปากีสถาน และไทย โดยจัดทำแบบสอบถามผ่านเครือข่ายเด็กและเยาวชน รวมถึงสถานศึกษา

ตัวเลขจากผลการสำรวจที่สำคัญ

  • เด็กและเยาวชนจำนวนกว่า 4,000 คนใน 4 ประเทศร่วมตอบแบบสอบถาม
  • เแบ่งเป็นเพศหญิง 50% เพศชาย 47% และไม่ระบุเพศ 3%
  • แบ่งตามประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย 38% ปากีสถาน 34% บังคลาเทศ 16% และไทย 12%
  • แบ่งตามอายุ ได้แก่ 13-15 ปี 38%, 16-18 ปี 32%, 19-21 ปี 18%, 10-12 ปี 6% และต่ำกว่า 10 ปี 1%

กำลังฮอต

Featured1 วัน ago

AIS รับรางวัลการันตีเครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดจาก Ookla 5 ปีซ้อน ตอกย้ำความเป็นผู้นำรายแรกและความพร้อมในทุกด้าน

เพื่อเป็นการตอกย้ำเป...

HUAWEI FreeBuds Lipstick and HUAWEI WATCH GT 3 42mm image HUAWEI FreeBuds Lipstick and HUAWEI WATCH GT 3 42mm image
Featured6 วัน ago

ไอเท็มเอาใจสาว หูฟังลิปสติกสุดเก๋และสมาร์ทวอทช์สุดหรู ต้อนรับปลายปีนี้

ขอแนะนำสองไอเท็มเด็ด...

Featured6 วัน ago

รีวิว Samsung Galaxy M22 ตอบโจทย์ทุกความบันเทิงด้วยจอ sAMOLED 90Hz, แบตฯอึด 5000mAh กล้อง 48MP ในงบ ไม่ถึง 7,000 บาท

รีวิว Galaxy M22 สมา...

HUAWEI WATCH GT Runner HUAWEI WATCH GT Runner
Featured7 วัน ago

HUAWEI WATCH GT Runner นิยามใหม่ของผู้ช่วยเทรนนิ่ง-เก็บสถิติ มุ่งสู่การวิ่งอย่างมืออาชีพ

HUAWEI WATCH GT Runn...

Android News7 วัน ago

HUAWEI nova 9 สมาร์ทโฟนนวัตกรรมกล้องอันทรงพลัง “The Recommended Camera Smartphone” ในงบไม่ถึง 17,000 บาท

HUAWEI nova 9 อีกหนึ...

Advertisement

ใหม่ล่าสุด