Xiaomi เดินหน้าจอสิทธิบัตรกล้องหน้าคู่แบบ Punch-Hole

ถ้าพูดถึงความนิยมการใช้งานหน้าจอแสดงผลแบบ Punch-Hole Camera หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Infinity-O ก็ได้ ก็ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่ปลายปี 2018 ที่ผ่านมาและ Samsung Huawei และ Honor ก็มีสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอแสดงผลแบบนี้กันแล้วทั้งนั้น

Xiaomi Punch-Hole Camera

ทางด้าน Xiaomi เองก็ได้เดินหน้าเรื่องนี้เหมือนกันด้วยกันของจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับรูปแบบการใช้หน้าจอแสดงผลแบบ Punch-Hole ในแบบต่างๆ ถึง 24 แบบกับหน่วยงาน World Intellectual Property Office (WIPO) ซึ่งเป็นสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้ทำการเปิดเผยว่ามีผู้ผลิตของประเทศจีนได้ทำการจดสิทธิบัตรดังกล่าวแล้ว

เราจะเป็นว่า Xiaomi ได้พยายามออกแบบรูปแบบในการวางตำแหน่งกล้องถ่ายรูปด้านหน้าที่แตกต่างกันออกไป แต่มีแบบหนึ่งที่มองเผินๆ แล้วจะไปคล้ายกับ Samsung Galaxy S10+ ที่มีกล้องหน้า 2 ตัวและใช้เทคโนโลยี Infinity-O ด้วย นอกจากนั้นยัมีการนำกล้องหน้าไปไว้ในตำแหน่งต่างๆ ของหน้าจอแสดงผล

ที่มา gsmarena