Wistron ลงทุนสร้างโรงงานใหม่ในอินเดีย เพื่อผลิต iPhone รุ่นใหม่

สำหรับข่าวนี้คงเป็นข่าวใหญ่สำหรับประเทศอินเดียเพราะการลงทุนสร้าโรงงานใหม่ขอว Wistron นั้นใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง 1พันล้านดอลลาร์ ซึ่งโรงงานใหม่นี้จะไว้ผลิต iPhone 8 ของ Apple และมีความเป็นไปได้ว่า iPhone SE, 6S และ Airpods จะสร้างที่โรงงานนี้เช่นกัน

wistron iPhones in India

การที่ตั้งโรงงานในประเทศอินเดียนั้นทำให้ Apple ลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 40% โดย Foxconn เองก็เป็นอีกหนึ่งผู้ผลิต iPhone ให้กับ Apple ที่มีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศอินเดียตั้งแต่ปี 2016 แล้ว

ซึ่งโรงงานที่ทาง Wistron จะสร้างในประเทศอินเดียก็ได้รับการอนุมัติให้ทำการก่อสร้างจากหน่วยงานรัฐของประเทศอินเดียเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย ซึ่งตอนนี้แปลว่าผู้ที่ผลิต iPhone และอุปกรณ์ของ Apple ได้มีฐานการผลิตที่ประเทศอินเดียถึง 2 เจ้าแล้วคือ Wistron และ iPhone ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าการผลิต iPhone และอุปกรณ์ในประเทศอินเดียจะทำให้ลดต้นทุนได้ถึง 40% นั้นก็แปลว่าราคาของ iPhone หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ของ Apple อาจจะมีราคาที่ถูกลงก็เป็นไปได้เช่นกัน

ที่มา gsmarena