Vivo ใจดีแจกจริง!!! กับงาน Thailandmobile Expo 2018 วันที่ 27-30 ก.ย. 61

 

Vivo กลับมาอีกครั้งกับงาน Thailandmobile XExpo 2018 หลังจากที่เปิดตัว Vivo V11 ไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา  โดยในครั้งนี้ Vivo ได้จัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “Vivo V11 Series ใจดี แจกจริง

เพียง  100 ท่านแรกเท่านั้น รับไปเลยทันที! ของรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 500,000 บาท

  • สำหรับผู้ที่มาเข้าแถว คิวที่ 1 – 5 จะได้รับสร้อยคอทองคำ 50 สต. มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท
  • สำหรับผู้ที่มาเข้าแถว คิวที่ 6 – 40 จะได้รับ Smart TV TCL  32 นิ้ว รุ่น Led32s62 มูลค่ารางวัลละ 6,990 บาท
  • สำหรับผู้ที่มาเข้าแถว คิวที่ 41 -100 จะได้รับพัดลมไอเย็น Midea มูลค่ารางวัลละ 3,490 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 27 กันยายน .. 2561 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เปิดรับบัตรคิวเวลา 10:00 หน้าร้านTrue Coffee รายละเอียดเพิ่มเติม

กติกาการรับรางวัล

1. กติกานี้สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน  Vivo V11 / V11i เท่านั้น 

2. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้อง Pre – Order ตั้งแต่วันที่ 8-15 กันยายน 2561 หรือซื้อสมาร์ทโฟน Vivo V11 / V11i ระหว่างวันที่ 16 – 26 กันยายน 2561 กับ Brand Shop หรือตัวแทนจำหน่ายใดก็ได้ทั่วประเทศ

3. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในงาน ดังนี้

3.1 บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ตัวจริงเท่านั้น

3.2 สลิปใบเสร็จจากร้านค้าที่ซื้อ

3.3 วันจริงให้นำตัวเครื่อง พร้อมกล่องและสมุดรับประกันตัวเครื่องมาด้วย

หมายเหตุ :หากหลักฐานไม่ครบดังข้อที่กล่าวมาข้างต้น จะไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัล

            

กติกาและเงื่อนไขเพิ่มเติม

1. ในเวลา 10.00 .  จะเริ่มแจกบัตรคิวให้กับผู้ที่มาเข้าแถว 100 ท่านแรก พร้อมตรวจสอบหลักฐาน

2. ในเวลา 13.30 .  จะเริ่มทำการแจกรางวัลให้กับผู้โชคดี100 ท่านแรก ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์           บูทvivo ห้อง Plenary Hall โดยผู้โชคดีจะต้องอยู่ในระหว่างประกาศรางวัลด้วย หากไม่อยู่ ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล โดยบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใด ทั้งสิ้น

3. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้

4. หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถรับรางวัล หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดของบริษัทฯได้ ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล โดยบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใด ทั้งสิ้น                                      

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ และบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะเรียกร้องอันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือเหตุต่อเนื่องที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการการยกเลิกหรือหยุดกิจกรรม

7. ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่ามีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม หรือผิดกติกา ข้อกำหนด