Connect with us

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปักหมุดรายแรกรายเดียว…ทรู ขานรับ กมธ., กสทช. รุดติดตั้งเสาสัญญาณ พื้นที่ห่างไกลไร้สัญญาณ นำร่องหมู่บ้านห้วยมะเกลี้ยง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

Published

on

ใส่ใจ ห่วงใย แม้พื้นที่ห่างไกล… กลุ่มทรู ร่วมมือกับ กมธ. และ กสทช. เข้าติดตั้งเสาสัญญาณสื่อสาร ในพื้นที่ไม่เคยมีสัญญาณมือถือค่ายใดมาก่อน โดยใช้เทคโนโลยี 4G นำร่องหมู่บ้านห้วยมะเกลี้ยง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงรายเป็นหมู่บ้านแรก เพื่อมอบโอกาสทางการสื่อสาร เพิ่มทางเลือกในการศึกษาและอาชีพ อาทิ การโพสต์ขายของออนไลน์ โปรโมทการทำโฮมสเตย์ รวมทั้งให้การช่วยเหลือกู้ภัยกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ และสนับสนุนด้านสาธารณสุข กรณีเจ็บป่วยก็สามารถติดต่อโรงพยาบาลส่งผู้ป่วยไปรักษาได้ทันท่วงที เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ในทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศ

นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรูในฐานะบริษัท เทคคอมปานี มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะสร้างโอกาสของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแก่คนไทยทุกพื้นที่   ทั่วประเทศ ทันทีที่ได้รับการประสานงานมาจากคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร หรือ กมธ. และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ว่ามีพื้นที่ห่างไกลไม่เคยมีสัญญาณโทรศัพท์มาก่อน ทรูจึงส่งทีมงานรุดเข้าสำรวจในหลายพื้นที่ตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆ และได้เห็นถึงความเดือดร้อนนี้ จึงเร่งเข้าไปช่วยเหลือด้วยความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน โดยเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่เข้าไปติดตั้งเสาสัญญาณ ณ บ้านห้วยมะเกลี้ยง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เป็นแห่งแรก”

นายอรรถ อรุณรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส ด้านการจัดการระดับภูมิภาค บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กลุ่มทรู ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสและมอบความสุขให้กับชาวบ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงส่งทีมวิศวกรในพื้นที่เข้าไปติดตั้งเสาสัญญาณมือถือ 4G ทำให้ชาวบ้านห้วยมะเกลี้ยงที่มีประชากร 170 คน ได้ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นครั้งแรก เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน  เพิ่มโอกาสในการศึกษา ใช้ในการประกอบอาชีพ อาทิ การเกษตรปลูกกาแฟ ชาแบบออแกนิกส์ อีคอมเมอร์ซหรือการโพสต์ขายของออนไลน์ การทำโฮมสเตย์ การช่วยเหลือกู้ภัยกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ หรือด้านการสาธารณสุข กรณีเจ็บป่วยก็สามารถติดต่อโรงพยาบาลส่งผู้ป่วยไปรักษาได้ทันท่วงที ดังนั้น สัญญาณมือถือจึงเปรียบเสมือนสัญญาณแห่งชีวิตที่ช่วยต่อลมหายใจให้กับหมู่บ้านห้วยมะเกลี้ยงแห่งนี้”

นายสุวัฒน์ สิทธิบุญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านห้วยมะเกลี้ยง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย กล่าวว่า “หมู่บ้านห้วยมะเกลี้ยง แบ่งเป็นพื้นที่ทำกิน 2,000 ไร่ พื้นที่ดูแลไฟป่า 10,000 ไร่ จำนวนประชากรแบ่งเป็น ชาย 94 คน หญิง 76 คน ซึ่งเป็นคนไทยทั้งหมดรวม 170 คน แต่เดิมหมู่บ้านเราไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ พี่น้อง ชาวบ้านต้องขี่มอเตอร์ไซด์ขึ้นไปบนดอยประมาณ  3 กิโลเมตร เพื่อหาสัญญาณติดต่อกับภายนอก ดังนั้น เราจึงได้ทำเรื่องขอสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปทางเทศบาลตำบล จนกระทั่งทางทรูได้เข้ามาติดตั้งเสาสัญญาณเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านสามารถติดต่อกับลูกหรือญาติๆที่อยู่ตามต่างจังหวัด ทำให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น สำหรับด้านการปกครอง มีการรวมกลุ่ม กระจายข่าวสารที่มาจากทางอำเภอ และสั่งการทางไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ส่วน  อสม.ก็ทำงานผ่านมือถือ ด้านการประกอบอาชีพ ชาวบ้านกระจายสินค้าของชุมชนที่ทำอยู่ ไม่ว่าจะเป็น เมี่ยง ชา กาแฟ ไปทางออนไลน์ ทำให้สามารถขายนอกพื้นที่ได้มากขึ้น ตอนนี้ชาวบ้านใช้ไลน์ เฟชบุ๊ก ติดต่อสื่อสาร และท่องโลกกว้างได้อย่างสะดวกสบาย ดีใจกับพี่น้องในหมู่บ้านเรา และในนามผู้ใหญ่บ้านตัวแทนหมู่บ้านห้วยมะเกลี้ยง ขอขอบคุณทรูเป็นอย่างมาก ที่ขึ้นมาติดตั้งเสาสัญญาณ ทั้งท่านนายอำเภอ เทศบาล ที่คอยช่วยเหลือ ตลอดจน กสทช. ที่ให้คำชี้แนะ และสุดท้ายท่าน สส.ที่ช่วยยื่นหนังสือผ่านกรรมาธิการ จนทำให้พวกเรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างทุกวันนี้ และในอนาคตคาดหวังอยากให้อีก 2 หมู่บ้านใกล้ๆกับเรา ทั้งบ้านแม่ห่าง บ้านห้วยทราย มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้เช่นเดียวกับหมู่บ้านห้วยมะเกลี้ยงของเรา”

นางสาวธมลวรรณ พันธง ชาวไทยหมู่บ้านห้วยมะเกลี้ยง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย กล่าวว่า “ก่อนที่จะมีสัญญาณมือถือ คนในพื้นที่จะโทรหากันต้องขึ้นดอยไปหาสัญญาณ การเดินทางขึ้นไปก็ลำบาก ตอนที่ได้ข่าวว่าทางทรูจะเข้ามีติดตั้งสัญญาณก็ดีใจมาก เหมือนถูกหวย เพราะเรารอมาหลายปี หลายชั่วอายุคน มันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมาย ไม่คิดว่าหมู่บ้านเล็กๆอย่างเรา จะมีใครมาติดตั้งสัญญาณให้ พอสัญญาณใช้ได้แล้วนอกจากโทรหากันได้ เรายังใช้อินเทอร์เน็ตสื่อสารได้อีกด้วย เราใช้เฟชบุ๊ก ใช้ไลน์ ติดต่อสื่อสาร คุยกัน หาข้อมูลต่างๆ ทั้งยังให้วิดีโอคอล เห็นหน้าสื่อสารกันได้อย่างสะดวก สบายมากขึ้น เราใช้อินเทอร์เน็ตช่วยเรื่องการประกอบอาชีพทางการเกษตร ทั้งหาความรู้เพิ่มเติม การดูแลพืชผล ต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องการต่อยอดผลผลิตทางการเกษตร ส่งออกนอกหมู่บ้านได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยประชาสัมพันธ์หมู่บ้านของเราเรื่องโฮมสเตย์ ในทุกช่องทาง ทั้ง   เฟชบุ๊ก ยูทูป ติ๊กต๊อก ทำให้คนรู้จักหมู่บ้านเรามากขึ้น และสำหรับเรื่องการศึกษาของเด็กในหมู่บ้านก็ช่วยได้มาก เพราะที่ผ่านมาในช่วงโควิดระบาดเด็กๆต้องเรียนออนไลน์ เด็กในหมู่บ้านเราต้องขึ้นไปเรียนออนไลน์บนดอย ซึ่งก็ลำบากมาก ตอนนี้สบายเลยเรียนที่บ้าน สุดท้ายต้องขอขอบคุณทางทรูมากที่เข้ามาติดตั้งเสาสัญญาณให้ ขอบคุณที่เห็นความสำคัญในหมู่บ้านเล็กๆของเรา ชาวบ้านดีใจมากๆ และอนาคตอยากให้มาติดตั้งสัญญาณในหมู่บ้านใกล้ๆนี้อีก 2 หมู่บ้าน ที่ยังไม่มีสัญญาณ เพราะเราต้องติดต่อสื่อสาร ค้าขาย ซึ่งกันและกัน”

นางสาวพนิตพร สิทธิบุญ ชาวไทยหมู่บ้านห้วยมะเกลี้ยง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย กล่าวว่า “แต่ก่อนที่ยังไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเป็นอยู่ลำบาก เจ็บป่วย ก็ต้องส่งข่าวฝากบอกกันไป หรือเขียนจดหมาย หรือว่าถ้ามีคนเดินทางไปข้างนอกก็ฝากบอกกันไป บางทีก็ช้า บางทีก็ลืม แต่พอมีอินเทอร์เน็ตเข้ามา ความเป็นอยู่ในหมู่บ้านเราดีขึ้น เรามีไลน์กลุ่มทางอำเภอ ทางเทศบาล ทำให้สามารถติดต่อกันได้ทันที และยังได้รับข่าวสารจากส่วนกลางอยู่ตลอดเวลา อีกอย่างบ้านเราเป็นโฮมสเตย์ ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาจองได้ หรือแม้กระทั้งผลิตภัณฑ์ชา กาแฟ ของหมู่บ้านก็ขายออนไลน์ได้ เราสามารถตอบลูกค้าได้ทันที ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น รายได้ก็เพิ่มขึ้น รู้สึกดีใจที่มีสัญญาณ และทัดเทียมกับหมู่บ้านอื่น ชุมชนอื่นๆ ในนามตัวแทนแม่บ้านและชาวบ้านทุกคน อยากขอบคุณทรู ที่เห็นความสำคัญของคนบนดอย และในอนาคตถ้าเป็นไปได้อยากให้มีสัญญาณครอบคลุมในชุมชนเราทุกจุด คือบ้านเรามีหลายชุมชน จะได้ติดต่อกันได้ตลอด”

Advertisement
Apple News24 นาที ago

หลุดข้อมูล iPhone SE 4 อาจได้ฝาหลังที่เหมือน iPhone 16 ?

ข่าวลือที่มีมาแสนนาน...

Android News56 นาที ago

สงัสยได้กันครบ ! Galaxy Tab S10 Ultra ทดสอบบน Geekbench ใช้ชิป Dimensity 9300+

ก่อนหน้านี้ Galaxy T...

IT News3 วัน ago

เอไอเอส สนับสนุนภารกิจ “ระเบิดสะพานโจร” ปกป้องคนไทย ปลอดภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์

นายวรุณเทพ วัชราภรณ์...

IT News4 วัน ago

สตาร์ทอัพไทยยืนยัน “ESG” คือกลยุทธ์แห่งองค์กรเติบโตยั่งยืน

สตาร์ทอัพไทยยืนยัน “...

The Underdogs The Underdogs
Apple News4 วัน ago

ชมอีพีล่าสุดของซีรียส์ภาพยนตร์สั้นชุด The Underdogs ที่มีการถ่ายทำในประเทศไทย

นี่เป็นอีพีที่ห้าของ...

IT News4 วัน ago

สรุปข่าวรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 13 – 19 ก.ค. 67

ข่าวเด่นช่วงระหว่างว...

Android News4 วัน ago

เปิดไลน์อัพสมาร์ตโฟน vivo ครึ่งปี 2024 กับทริคการเลือกเครื่องที่ใช่ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และการใช้งาน

ในปี 2024 ...

Android News4 วัน ago

จัดเต็ม !! OPPO Find X8 Pro จะใช้ขุมพลัง Dimensity 9400 ได้กล้องหลัง 4 เลนส์ แถมจัดเลนส์ Periscope ถึง 2 ตัว

เรือธงช่วงปลายปีของแ...

Copyright © 2012 iphone-droid.net.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ ดูเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และจัดการได้ที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึก