Connect with us

ข่าวประชาสัมพันธ์

True เสริมแกร่ง EGG Digital ร่วมพัฒนาการขายเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้ตรงใจ

Published

on

True EGG Digital

ด้วยวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสู่การเป็น Tech Company เพื่อเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างโอกาสในการเข้าถึงคุณค่าเพื่อสิ่งที่ดีสำหรับทุกคน True จับมือกับ EGG Digital จัดงาน “Lotus’s X hatch by EGG Digital Summit 2022: The Co-Creation Power” เสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกับคู่ค้าผ่านพลังแห่งการร่วมสร้างสรรค์

True EGG Digital

ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) สายงาน AI, Analytics & Communication บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวว่า เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะร่วมกับความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล (AI & Data Analytic Capability) และสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกับคู่ค้า จึงร่วมกับบริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด (EGG Digital) บริษัทสัญชาติไทยรายแรกที่ทำธุรกิจด้าน Customer Data และ Media Company ที่มีประสบการณ์เรื่องการทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า มาใช้พัฒนาธุรกิจค้าปลีกร่วมกันระหว่างห้างและคู่ค้า โดยมี AI & Data เป็นจุดเชื่อมเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากข้อมูลที่เกิดจากการจับจ่ายใช้สอยจริง ๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับยกระดับความสามารถของคนไทย โดยทรูจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโมเดลเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมลูกค้า

“เรามีฐานข้อมูลใหญ่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีโลตัสมาเป็นพาร์ทเนอร์ ทำให้มีข้อมูลลูกค้าจากการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทำให้รู้อุปนิสัยการจับจ่ายว่าลูกค้าชอบสินค้าอะไร โปรโมชั่นแบบไหน ซึ่งข้อมูลที่มีอยู่นั้นจะเป็นส่วนสำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการขายให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยทั้งหมดเป็นไปตามข้อบังคับใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะร่วมกันใช้ AI & Data เป็นจุดกลางในการพูดคุยและวางกลยุทธ์ระยะยาวร่วมกัน ทั้งช่องทางการขายแบบออฟไลน์และออนไลน์ การคัดเลือกสินค้ามาขายให้ตรงกับพฤติกรรมจริงของผู้บริโภค และสื่อตามจุดต่าง ๆ ในห้าง ที่สามารถใช้ AI & Data ช่วยหาจังหวะที่เหมาะสมในการสื่อสารตามจุดประสงค์ของแบรนด์ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน”

            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวต่อว่า ได้นำประสบการณ์ด้าน Analytics ในระดับโลกมาปรับใช้ เพราะอุปนิสัยของลูกค้าชาวไทยจะต่างจากชาวต่างชาติ ระบบการจับความคล้ายคลึงของกลุ่มลูกค้าจึงต้องปรับให้เข้ากับคนไทยด้วย โดยเน้นที่ 4 เรื่องหลัก ได้แก่ Analytics-as-a-Service (AaaS) การพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถนำไป Plug and Play กับทุกบริษัทที่ต้องการใช้งาน ขณะที่ Hyper-Personalization จะเป็นส่วนที่เข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะนำไปสู่ Customer Centricity สร้างประสบการณ์ที่ดีเพื่อรักษาลูกค้า และ AI Embedded Everywhere

         “ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาพบว่ารีเทลเลอร์มีการปรับตัวมากขึ้น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของการขาย ทั้งส่วนออฟไลน์และออนไลน์ ในส่วนลูกค้าเองก็เปลี่ยนพฤติกรรมไปตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด 19 กลัวการอยู่กับคนจำนวนมาก หันมาใช้ฟาสต์เดลิเวอรี่แทน และนี่คือโอกาสที่เอ้กฯ จะร่วมกับสินค้าต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงใจมากขึ้น ปัจจุบันลูกค้าคนไทยทั้งในส่วนออฟไลน์และออนไลน์มีกว่า 45.6 ล้านราย โดยพบว่า มีการใช้จ่ายมากกว่าปกติสองเท่าโดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Z โดยรับรู้ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย ถัดมาคือกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ Gen X และมิเลเนียม ซึ่งลูกค้ากว่า 70% กังวลเรื่องการอยู่ในพื้นที่แออัด พยายามหาวิธีที่จะทำให้ใช้เวลาในการอยู่ในสถานที่สาธารณะน้อยลง เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การขายตรงผ่านออนไลน์ประสบความสำเร็จมาก แต่หลังจากโควิดผ่านไปแล้วค่าส่งจะแพงขึ้นค่าใช้จ่ายของคนขายก็จะเพิ่มตาม ขณะที่แบรนด์ก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วย”

            True จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะยกระดับประเทศไทยไปสู่ดิจิทัลทรานฟอร์ม โดยนำความรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเข้าไปมีส่วนร่วมในหลายกลุ่มธุรกิจ อย่างที่ทำไปแล้วในภาคของการเกษตรมีการนำ IoT (Internet of Things) เข้ามาช่วยทั้งเรื่องโดรน การพัฒนาการเลี้ยงกุ้ง หมู ไก่ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และลดการสูญเสียไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจและช่วยยกระดับชีวิตให้กับผู้ใช้งานอย่างสมาร์ทโฮม ซึ่งสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชั่นเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้และเครือข่ายที่มี อย่างที่ทำกับพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันการส่งมอบบ้านสามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค๊ด เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชั่นที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับเทเลเมดิคอลที่หลายคนมีโอกาสได้ใช้งานแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมา ทำให้รู้สึกอยู่ใกล้หมอมากขึ้น และมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องมากขึ้น

True EGG Digital

            ทั้งนี้ จากข้อมูลที่เอ้กฯ มีอยู่ คาดการณ์ว่า หลังจากเปิดประเทศอย่างเต็มที่แล้ว คนส่วนใหญ่ยังติดกับการอยู่บ้านเหมือนช่วงที่ผ่านมา สิ่งที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องคือสินค้าในกลุ่ม Health and Beauty, Home Care โดยมาจากการการแชร์ไลฟ์สไตล์ที่เน้นการใช้งานจริงมากขึ้น อีกกลุ่มที่น่าสนใจคือ เครื่องปรุงอาหาร กลุ่มลูกค้ายินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้น โดย Omni Channel ที่ผสมผสานช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์ จะเติบโตมากขึ้นกว่า 8 เท่า แต่จะต้องตอบโจทย์ลูกค้าในทุกช่องทางการสื่อสารควรเป็นแบบ Multiple Devices คือ ใช้ได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ มือถือ และแท็บเล็ท ถัดมาคือ Personalization ซึ่งเป็นสิ่งที่ทรูได้เปรียบสามารถสร้างการเติบโตผ่าน Omni Channel เพิ่มได้มากกว่า
3 เท่า ทำให้สร้างยอดขายเพิ่มได้มากขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าบริการและโซลูชั่นส์ของเอ้กฯ จะช่วยยกระดับกิจกรรมทางการตลาด การสื่อสารและเข้าถึงลูกค้ายุคใหม่ ที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

            “ความร่วมมือที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะเริ่มพัฒนากับโลตัสผ่านการจับจ่ายของลูกค้าทั่วไปและแอปพลิเคชั่นของลูกค้าที่เป็นสมาชิก ก่อนจะขยายไปสู่ธุรกิจส่วนอื่น ๆ ในเครือ รวมถึงความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ที่สามารถ Plug and Play ได้ทันที โดยเอ้กฯ เป็นบริษัทของคนไทยที่ดำเนินงานโดยคนไทยอย่างแท้จริง” ดร.ธีรเดช ทิ้งท้าย

            สำหรับงาน Lotus’s X hatch by EGG Digital Summit 2022: The Co-Creation Power เป็นการผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก ที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ในธุรกิจค้าปลีก ทั้งการใช้สื่อ Media ต่าง ๆ ภายในห้างค้าปลีก ร่วมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดียิ่งกว่าเพื่อคู่ค้าและลูกค้า นอกจากนี้ยังมีส่วนของสื่อที่เป็น Transit moment หรือ out of home moment ผ่านสื่อประเภท Digital Pylon sign (Digital Billboard) เป็นครั้งแรกในโลตัส โดยเริ่มที่โลตัสสุขุมวิท 50 เป็นสาขาแรก และวางแผนขยายจนครบทั้งหมด 26 สาขาภายในครึ่งปีแรกของปี 2023 ซึ่ง เอ้กฯ ได้นำมาจัดแสดงในงาน

            EGG DIGITAL เป็นดิจิตัลแพลทฟอร์มหนึ่งที่จะนำคู่ค้าเข้าสู่โลกของ Customer Data โดยเป็นบริษัทสัญชาติไทยบริษัทแรกที่ทำธุรกิจด้าน Customer Data และ Media Company ที่ใช้ Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) กับข้อมูลลูกค้าในห้างค้าปลีกซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการทำ Category Management, Price, Promotions, Media Planning & Media Effective

True EGG Digital
Advertisementกำลังฮอต

Featured19 ชั่วโมง ago

รีวิว realme 10 Pro Series สมาร์ทโฟนกล้องระดับโปร 108MP, จอไหลลื่น 120Hz พร้อมชาร์จแรงสุด 67W SUPERVOOC Charge

รีวิว realme 10 Pro ...

Android News1 วัน ago

OPPO Reno8 Z 5G สุดยอดสมาร์ตโฟนถ่ายภาพพอร์ตเทรตสวย ในงบไม่ถึง 15,000 บาท

OPPO Reno8 Z 5G ...

HUAWEI Mate 50 Series in Thailand HUAWEI Mate 50 Series in Thailand
Featured3 สัปดาห์ ago

HUAWEI Mate 50 series นี่คือการกลับมาอีกครั้งของผู้นำกล้องสมาร์ทโฟนระดับเรือธงแห่งยุค ตอบโจทย์ทุกบริบทการถ่ายภาพ พร้อมใช้งานทุกสถานการณ์ เปิดจองในไทยวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

หลังจากที่เทคโนโลยีก...

Featured3 สัปดาห์ ago

รีวิว vivo Y22s สมาร์ตโฟนดีไซน์งาม กล้องคมชัดสูงสุด 50MP พร้อมแบตพันธุ์อึด 5000mAh

รีวิว vivo Y22s สมาร...

Featured3 สัปดาห์ ago

รีวิว vivo Y16 สมาร์ตโฟน AI กล้องหลังอัจฉริยะ ดีไซน์สวยงาม พร้อมจอใหญ่ 6.51″ คมชัดเต็มตา

รีวิว vivo Y16 สมาร์...

ใหม่ล่าสุด

Copyright © 2012 iphone-droid.net.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ ดูเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และจัดการได้ที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึก