Connect with us

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอ็มบีธนชาตสร้างเสถียรภาพระบบไฟฟ้ามั่นใจใช้ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ MDB Care ผ่านตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า MDB โซลูชันจากดีแทคและอาซีฟา

Published

on

 ดีแทคร่วมกับพันธมิตรอาซีฟา ผู้ผลิตและจำหน่ายสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า สำหรับองค์กรธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ได้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน ติดตั้ง คอมมิสชั่นนิ่ง และส่งมอบโซลูชันการบริหารจัดการพลังงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Monitoring and Service Care for Electrical Switchboard (MDB Care) ผ่านตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือ MDB (Main Distribution Board) ให้กับธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด มหาชน หรือ ทีเอ็มบีธนชาต สร้างเสถียรภาพในการให้บริการ จากระบบพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นระบบหลังบ้านที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทีเอ็มบีธนชาตสามารถนำเสนอบริการทางการเงินที่มีคุณภาพสูง ตอบสนองความต้องการและความมุ่งหวังของลูกค้าที่ต้องการความมั่นใจในการทำธุรกรรมกับธนาคารได้อย่างราบรื่นในยุคดิจิทัล

จากโจทย์ความจำเป็นของธนาคาร ที่ต้องการระบบไฟฟ้าให้มีความเสถียรภาพ พลังงานไฟฟ้าของธนาคารมีความสำคัญในระดับ Mission Critical ที่ต้องให้บริการในภาวะวิกฤตตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ในสภาวะแวดล้อมการทำงานแบบ Nonstop ต้องเห็นภาพรวมระบบการมอนิเตอร์การใช้พลังงานไฟฟ้าในทุกส่วนของอาคาร และระบบการเก็บฐานข้อมูลที่ส่งต่อข้อมูลด้วยความสำคัญในระดับวินาที เพื่อส่งมอบบริการด้านธุรกรรมการเงินได้อย่างราบรื่นไม่หยุดชะงัก

นางสาวศิริพร เลิศอภิรังษี เจ้าหน้าที่บริหาร ทรัพยากรอาคารและบริการส่วนกลางธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด มหาชน หรือ ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า “ทีเอ็มบีธนชาตตระหนักและให้ความสำคัญด้านระบบพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้ระบบปฏิบัติการหลัก Digital Core Banking ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าให้เกิดการพัฒนาและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ทางการเงินที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า สร้างการเติบโตที่ยั่งยืน เราจึงแสวงหาเทคโนโลยี นวัตกรรมมาพัฒนาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยทีเอ็มบีธนชาตได้เลือกใช้เทคโนโลยีระบบ Smart Monitoring สำหรับดูแลพลังงาน และการจ่ายกระแสไฟฟ้า  ช่วยให้ธนาคารติดตามข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ สามารถมอนิเตอร์ผ่านแอปพลิเคชั่นทางมือถือ พร้อมทั้งแจ้งเตือนเหตุการณ์สภาวะแวดล้อมที่ผิดปกติ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ช่วยลดอุบัติเหตุในการทำงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หากระบบไฟฟ้าไม่เสถียรภาพ นอกจากจะทำให้การทำงานหลังบ้านเกิดปัญหาแล้ว ยังจะส่งผลกระทบถึงข้อมูลและการทำธุรกรรมของลูกค้าด้วย”

โซลูชันการบริหารพลังงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ MDB Care นี้ ทำงานด้วยองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ระบบเซ็นเซอร์ ของอาซีฟาที่ติดตั้งเข้ากับตู้ MDB จะตรวจจับอุณหภูมิ ความร้อน ความชื้น ตรวจจับควัน และ ตรวจจับความเคลื่อนไหว หรือแม้แต่กรณีไฟกระชาก ทำให้เมื่อเกิดความผิดปกติ ช่างผู้ดูแลสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ช่วยลดความเสียหายต่อระบบ และทรัพย์สินต่างๆได้

ระบบประมวลผล ซึ่งใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งโดยดีแทค เป็นส่วนสำคัญในการเก็บข้อมูลและประมวลผล ทำให้สามารถคาดการณ์ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ตลอดจนสถิติต่างๆ ที่ส่งผลต่อการทำงานของตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า MDB และระบบแสดงผล ทำให้ผู้เกี่ยวข้องแม้จะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญก็สามารถอ่านค่าได้ ลดข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจยุคดิจิทัล

รวมถึงเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ในการติดตั้งเซ็นเซอร์ระบบติดตามอุปกรณ์ไฟฟ้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานของทีเอ็มบี ผ่านการควบคุมและจัดการระบบการทำงานของอุปกรณ์ที่ได้ทำการเชื่อมต่อกับระบบ IoT ไว้ การที่ธนาคารนำเทคโนโลยี IoT มาใช้ จะช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ทีเอ็มบีธนชาตจะได้รับจากโซลูชัน

ธนาคารสามารถมอนิเตอร์ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้ สะดวกและง่ายดายผ่านมือถือ จากแอปพลิเคชั่น MDB Care (ทั้งระบบ IOS และ Android) ซึ่งถูกออกแบบมาให้ตรวจวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถระบุได้ว่าพื้นที่ส่วนไหนใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าไร ช่วยให้ธนาคารควบคุมการใช้ไฟฟ้า อีกทั้งโซลูชั่นนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น ตรวจจับอุณหภูมิ ความร้อน ความชื้น และตรวจจับความเคลื่อนไหว จากการแจ้งเตือนเหตุที่เกิดขึ้นจากตู้สวิตช์บอร์ด MDB ที่ใช้เป็นตัวส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของธนาคาร หากอุปกรณ์บางชิ้นส่วน เริ่มเกิดการทำงานผิดปกติ เสื่อมสภาพ ระบบจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานอย่างท่วงที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบจัดเก็บข้อมูล และทรัพย์สินต่างๆ ธนาคารและยังรวมถึงการลด ความเสี่ยงจากการผิดพลาดของ Human Error ในการบันทึกข้อมูลพลังงาน ลดต้นทุนการใช้บุคลากร และเพิ่มความปลอดภัยให้กับธนาคารไปอีกขั้น

นายราจีฟ บาวา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจองค์กรและธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ดีแทค บิสิเนสมีภารกิจหลัก ช่วยให้องค์กรธุรกิจในไทย นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างราบรื่น เราจึงผสานความร่วมมือ โดยนำความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี IoT  มาเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบติดตามอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถ เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นด้วยโซลูชัน การบริหารจัดการพลังงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ MDB Care โซลูชันนี้มีระบบประมวลผล ซึ่งใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งโดยดีแทค ในการเก็บข้อมูล ทำให้สามารถคาดการณ์ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ตลอดจนสถิติต่างๆ โดยระบบแสดงผลดูได้ง่าย ช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล ที่เป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจยุคดิจิทัล

อีกทั้ง ดีแทค ยังตระหนักถึงภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน เราจึงมีความมุ่งมั่นในภาระกิจที่สำคัญนี้ ในการเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้ดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดภาวะโลกร้อน ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ ให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ทุกองค์กรในไทยเติบโตไปพร้อมกับการช่วยดูแลโลก ซึ่งเป็นเทรนด์ที่ทุกบริษัทในโลกนี้ ต้องดำเนินธุรกิจที่ร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความยั่งยืน การเป็นองค์กรที่การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีรับผิดชอบต่อสังคม (Good Corporate Governance) ยังช่วยขยายฐานลูกค้าจากการผลิตสินค้าหรือให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อจูงใจกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจอีกด้วย”

นายวิชัย สุนทรวุฒิกุล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสสำนักบริหาร บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  “โปรแกรม MDB Care สามารถแสดงปริมาณการใช้พลังงานตามช่วงเวลาเรียลไทม์ ติดตามแจ้งเตือนความผิดปกติภายในตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า(MDB) และ ดูแลสวิตช์บอร์ดสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้า โซลูชั่นนี้จะเป็นส่วนสำคัญ ในการลดการเกิดการขัดข้องของระบบ ช่วยให้ทีเอ็มบีธนชาตจัดสร้างระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อส่งมอบบริการให้ลูกค้าของธนาคารได้อย่างสะดวกราบรื่น และใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง”

กำลังฮอต

HUAWEI Super Device HUAWEI Super Device
Featured1 วัน ago

HUAWEI Super Device ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานเต็มพิกัด เพียงลากไอคอนเพื่อเชื่อมต่อก็พร้อมสัมผัสอีโคซิสเต็มสุดล้ำ

ความสุขของคนทำงานคงห...

Featured5 วัน ago

โปรลดหนัก จัดเต็ม! ที่บูธ AIS ในงาน Thailand Mobile Expo 2022 ลดสูงสุดถึง 25,000 บาท!

Thailand Mobile Expo...

Featured5 วัน ago

รวมโปรเด็ดสุดโดน! ทั้งสมาร์ทโฟน, แกดเจ็ต และอื่นๆ เพียบ ภายในงาน Thailand Mobile EXPO 2022

มหกรรมมือถือที่ใหญ่ท...

Featured5 วัน ago

รีวิว OnePlus 10 Pro 5G เรือธงกล้องขั้นสุด พัฒนาร่วมกับ Hasselblad พร้อมถ่ายได้ทุกสถานการณ์

มาแล้วครับสำหรับ รีว...

HUAWEI MatePad 10.4-inch HUAWEI MatePad 10.4-inch
Featured6 วัน ago

HUAWEI MatePad 10.4-inch 2022 แท็บเล็ตสารพัดประโยชน์น้องใหม่ ประสิทธิภาพจัดเต็ม ตอบโจทย์ได้ไม่แพ้พีซี

เชื่อว่าหลายคนต้องเค...

ใหม่ล่าสุด

IT News17 นาที ago

พบความสนุกสุดป่วงไปกับเกมยอดฮิตที่จะเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นแพะใน Goat Simulater+ วันนี้บน Apple Arcade

Goat Simulator+  ผลง...

IT News24 นาที ago

Thailand Mobile Expo 2022 ประสบความสำเร็จ กระตุ้นตลาดโทรศัพท์มือถือและสินทรัพย์ดิจิทัลให้คึกคักหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

งานมหกรรมโทรศัพท์มือ...

Apple News34 นาที ago

มีข่าวเรื่อยๆ! Apple เริ่มทดสอบหน้าจอ Color E-Ink สำหรับ iPhone จอพับและ iPad ในอนาคต

สำหรับข่าวลือเรื่อง ...

Android News45 นาที ago

หลุดสเปคเกือบหมด Xiaomi 12S และ 12S Pro อาจมาพร้อมชิป Snapdragon 8 Gen 1+

Xiaomi เริ่มมีการพัฒ...

Android News51 นาที ago

ชมคลิป Hands On OPPO Reno8 Pro+ แบบชัด ๆ โชว์ดีไซน์ครบถ้วนพร้อมเรนเดอร์ทางการครบทุกสี ก่อนเปิดตัว 23 พ.ค.นี้

OPPO Reno8 Series ยื...

Advertisement

Copyright © 2012 iphone-droid.net.