iStudio by comseven ประกาศลดราคา The new iPad (Generation 3) ลงทุกสาขาทั่วประเทศ

iStudio by comseven ได้ประกาศผ่าน Fanpage เมื่อวานที่ผ่านมา 24/10/12  ปรับลดราคา The new iPad และมีผลทันทีหลังจากที่ประกาศ รายละเอียดดังนี้

ประกาศปรับราคา The new iPad (Generation 3) มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ร้าน iStudio, iBeat, U.Store by Comseven ทุกสาขาทั่วประเทศ

16Gb Wi-Fi: ฿14,900 | 16GB Wi-Fi + Cellular: ฿18,900
32GB Wi-Fi: ฿17,900 | 32GB Wi-Fi + Cellular: ฿21,900
64GB Wi-Fi: ฿20,900 | 64GB Wi-Fi + Cellular: ฿24,900

ที่มา-iStudio