ศูนย์วิจัยฯ เผย Google Play Store มีแอปอันตรายมากกว่า 2,000 ตัว

ศูนย์วิจัยของออสเตรเลียรายงาน Google Play Store มีแอปพลิเคชั่นอันตรายมากกว่า 2,000 ตัว และบางตัวได้รับความนิยมถูกดาวน์โหลดไปใช้งานเป็นจำนวนมากด้วย

Study finds over 2,000 dangerous apps on Google Play Store

Google Play Store มีแอปอันตรายกว่า 2,000 ตัว

มหาวิทยาลัยซิดนีย์และ Data61 ของ CSIRO ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของออสเตรเลีย พบว่าใน 2 ปีที่ผ่านมา Google Play Store มีแอปพลิเคชั่นจำนวน 2,040 ตัวเป็นอันตราย มีการขอสิทธิ์ที่น่าสงสัย และเป็นมัลแวร์

การวิจัยในครั้งนี้ได้ทำการวิจัยแอปจำนวน 1 ล้านตัวบน Play Store และพบแอปปลอมจำนวนมากโดยไม่มีมัลแวร์ แต่มีการขอสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ซึ่งบางแอปเราก็อาจเคยได้ยินข่าวมาบ้าง เช่น Hill Climb Racing หรือ Temple Run

ในการประมวลผลแอปทั้ง 1 ล้านตัว นักวิจัยใช้เทคโนโลยีโครงข่ายปราสาทและการเรียนรู้ มีอัลกอริทีมที่ได้รับการตั้งค่าให้ค้นหาคำอธิบายและส่งคืนภัยคุกตามที่อาจเป็นไปได้ ซึ่งพบข้อมูลส่งกลับมามากถึง 49,608 รายการ

การใช้งาน VirusTotal ในการตรวจสอบแอปจำนวน 7,246 ตัวที่ถูกตั้งข้อสงสัย พบว่ามีจำนวน 2,040 ตัวที่เป็นอันรายร้ายแรงและมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสูง นอกจากนี้แล้วมีแอปจำนวน 1,565 ที่ขอสิทธิ์การเข้าถึงที่สำคัญของผู้ใช้งาน และ 1,407 ตัวมีการฝังโฆษณาไว้ในตัวแอป

แอปที่ใช้ในการศึกษาวิจัยและถูกรายงานความปลอดภัยได้ถูกถอดออกจาก Play Store แล้ว และทีมงาน Google รายว่าได้ปฏิเสธแอปที่จะส่งขึ้น Play Store มีจำนวนมากขึ้น 55% ในปีที่แล้ว และระงับแอปที่ไม่ผ่านมาตฐานมีจำนวนเพิ่มขึ้น 66%

ที่มา : computerworld