1. New Home Page 2021
 2. ข้อมูล สรุปสเปคมือถือ ราคาในไทย และโปรโมชั่น
 3. มือถือ

มือถือ

 • CPU
 • RAM
 • ROM
 • กล้อง
 • ระบบปฏิบัติการ
 • ราคา
 • หน้าจอแสดงผล
 • แบตเตอรี่
มือถือ
สเปคมือถือ ข้อมูลมือถือล่าสุด เปรียบเทียบสเปคมือถือ ราคา และโปรโมชั่น
  • หน้าจอ: 6.0 นิ้ว OLED
  • ซีพียู: Snapdragon 690 5G
  • หน่วยความจำ: 6GB + 64GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 12 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4500 mAh ชาร์จเร็ว 18W
  8.7
  • หน้าจอ: 6.7 นิ้ว LCD
  • ซีพียู: Snapdragon 778G 5G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 256GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 108 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 5000 mAh ชาร์จเร็ว 30W
  9.0
  • หน้าจอ: 6.51 นิ้ว LCD
  • ซีพียู: Helio P35
  • หน่วยความจำ: 4GB + 64GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 2 กล้องหลัง 13 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 5000 mAh ชาร์​จเร็ว 18W
  8.2
  • หน้าจอ: 6.5 นิ้ว IPS LCD
  • ซีพียู: Helio G88
  • หน่วยความจำ: 4GB + 64GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 4 กล้องหลัง 50 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 5000mAh ชาร์จเร็ว 18W
  8.5
  • หน้าจอ: 6.5 นิ้ว HD+
  • ซีพียู: Helio P35
  • หน่วยความจำ: 3GB + 32GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 13 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 5000 mAh
  6.8
  • หน้าจอ: 6.34 นิ้ว OLED
  • ซีพียู: Snapdragon 765G 5G
  • หน่วยความจำ: 6GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 2 กล้องหลัง 12.2 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4680 mAh ชาร์​จเร็ว 18W
  9.0
  • หน้าจอ: 6.78 นิ้ว LTPO AMOLED
  • ซีพียู: Snapdragon 888+ 5G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 256GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 50 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4500 mAh ชาร์จเร็ว 120W
  9.5
  • หน้าจอ: 6.56 นิ้ว AMOLED
  • ซีพียู: Snapdragon 888 5G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 50 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4350 mAh ชาร์จเร็ว 120W
  9.3
  • หน้าจอ: 6.5 นิ้ว Super AMOLED
  • ซีพียู: Snapdragon 778G
  • หน่วยความจำ: 6GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 4 กล้องหลัง 64 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4500 mAh ชาร์จเร็ว 25W
  8.5
  • หน้าจอ: 6.78 นิ้ว AMOLED 144Hz
  • ซีพียู: Snapdragon 888+ 5G
  • หน่วยความจำ: 18GB + 512GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 64 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 6000 mAh ชาร์จเร็ว 65W
  9.7
  • หน้าจอ: 6.78 นิ้ว AMOLED 144Hz
  • ซีพียู: Snapdragon 888+ 5G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 64 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 6000 mAh ชาร์จเร็ว 65W
  9.5
  • หน้าจอ: 6.52 นิ้ว IPS LCD
  • ซีพียู: Mediatek Helio G35
  • หน่วยความจำ: 4GB + 64GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 13 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 5000 mAh
  7.8
  • หน้าจอ: 6.67 นิ้ว IPS LCD
  • ซีพียู: Dimensity 900 5G
  • หน่วยความจำ: 6GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 64 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4300 mAh ชาร์จเร็ว 66W
  8.7
  • หน้าจอ: 6.76 นิ้ว OLED
  • ซีพียู: Snapdragon 888+ 5G
  • หน่วยความจำ: 12GB + 512GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 4 กล้องหลัง 50 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4600 mAh ชาร์จเร็ว 66W
  9.7
  • หน้าจอ: 6.76 นิ้ว OLED
  • ซีพียู: Snapdragon 888 5G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 50 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4600 mAh ชาร์จเร็ว 66W
  9.3
  • หน้าจอ: 6.76 นิ้ว OLED
  • ซีพียู: Snapdragon 888+ 5G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 256GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 4 กล้องหลัง 50 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4600 mAh ชาร์จเร็ว 66W
  9.5
  • หน้าจอ: 6.8 นิ้ว IPS LCD
  • ซีพียู: Helio G95
  • หน่วยความจำ: 6GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 4 กล้องหลัง 64 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 5000 mAh ชาร์จเร็ว 50W
  8.2
  • หน้าจอ: 6.7 นิ้ว Foldable Dynamic AMOLED
  • ซีพียู: Snapdragon 888 5G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 2 กล้องหลัง 12 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 3300 mAh
  9.2
  • หน้าจอ: 7.6 นิ้ว Foldable Dynamic AMOLED 2X
  • ซีพียู: Snapdragon 888 5G
  • หน่วยความจำ: 12GB + 256GB
  • ระบบ: Android 10
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 12 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4400 mAh ชาร์จเร็ว 25W
  9.7
  • หน้าจอ: 6.67 นิ้ว AMOLED
  • ซีพียู: Snapdragon 888+ 5G
  • หน่วยความจำ: 6GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 108 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4500mAh ชาร์จเร็ว 120W
  9.7
  • หน้าจอ: 6.5 นิ้ว LPS IPS
  • ซีพียู: Exynos 850
  • หน่วยความจำ: 4GB + 32GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 4 กล้องหลัง 48 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 5000 mAh ชาร์จเร็ว 15W
  7.8
  • หน้าจอ: 6.71 นิ้ว AMOLED
  • ซีพียู: Google Tensor
  • หน่วยความจำ: 12GB + 128GB
  • ระบบ: Android 12
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 50 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 5000 mAh ชาร์​จเร็ว
  9.5
  • หน้าจอ: 6.4 นิ้ว AMOLED
  • ซีพียู: Google Tensor
  • หน่วยความจำ: 12GB + 128GB
  • ระบบ: Android 12
  • กล้อง: 2 กล้องหลัง 50 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: - mAh ชาร์​จเร็ว
  9.2
  • หน้าจอ: 6.6 นิ้ว IPS LCD
  • ซีพียู: Helio G80
  • หน่วยความจำ: 8GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 2 กล้องหลัง 64 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4000 mAh ชาร์จเร็ว 22.5W
  8.0
  • หน้าจอ: 6.7 นิ้ว OLED
  • ซีพียู: Dimensity 720 5G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 108 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 5000 mAh ชาร์จเร็ว 30W
  8.5
  • หน้าจอ: 6.7 นิ้ว OLED
  • ซีพียู: Snapdragon 778 5G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 108 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4000 mAh ชาร์จเร็ว 30W
  8.5
  • หน้าจอ: 6.7 นิ้ว OLED
  • ซีพียู: Snapdragon 870 5G
  • หน่วยความจำ: 12GB + 256GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 108 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4500 mAh ชาร์จเร็ว 30W
  8.7
  • หน้าจอ: 6.6 นิ้ว OLED
  • ซีพียู: Kirin 9000
  • หน่วยความจำ: 8GB + 128GB
  • ระบบ: HarmonyOS 2.0
  • กล้อง: 4 กล้องหลัง 50 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4360 mAh ชาร์จเร็ว 66W
  9.7
  • หน้าจอ: 6.5 นิ้ว OLED
  • ซีพียู: Snapdragon 888 4G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 128GB
  • ระบบ: HarmonyOS 2.0
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 50 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4100 mAh ชาร์จเร็ว 66W
  9.3
  • หน้าจอ: 6.6 นิ้ว IPS LCD
  • ซีพียู: Kirin 710A
  • หน่วยความจำ: 8GB + 128GB
  • ระบบ: Android 10 (HMS)
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 48 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4000 mAh ชาร์จเร็ว 40W
  8.3
  • หน้าจอ: 6.4 นิ้ว AMOLED
  • ซีพียู: Snapdragon 720G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 4 กล้องหลัง 64 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4310 mAh ชาร์จเร็ว 50W
  8.3
 • POCO X3 GT

  ฿9,999.00
  • หน้าจอ: 6.6 นิ้ว IPS LCD
  • ซีพียู: Dimensity 1100 5G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 256GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 64 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 5000 mAh ชาร์จเร็ว 67W
  8.8
  • หน้าจอ: 6.92 นิ้ว OLED
  • ซีพียู: Snapdragon 870 5G
  • หน่วยความจำ: 6GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 4 กล้องหลัง 64 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4200 mAh ชาร์จเร็ว 55W
  9.3
  • หน้าจอ: 6.67 นิ้ว IPS LCD
  • ซีพียู: Snapdragon 480 5G
  • หน่วยความจำ: 6GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 2 กล้องหลัง 48 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4630 mAh ชาร์จเร็ว 18W
  8.2
  • หน้าจอ: 6.82 นิ้ว IPS HD+
  • ซีพียู: Unisoc SC9863A
  • หน่วยความจำ: 2GB + 16GB
  • ระบบ: Android 11 (Go edition)
  • กล้อง: 2 กล้องหลัง 13 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 6000 mAh ชาร์จเร็ว 10W
  7.5
  • หน้าจอ: 2.8 นิ้ว TFT
  • ซีพียู: -
  • หน่วยความจำ: 16MB + 8MB
  • ระบบ: ฟีเจอร์โฟน
  • กล้อง: กล้องหลัง VGA
  • แบตเตอรี่: 1150 mAh
  6.2
เปรียบเทียบล่าสุด
Sony Xperia 10 III Lite
Samsung Galaxy A53 5G
เปรียบเทียบ
VS
Sony Xperia 10 III Lite
Samsung Galaxy A52s 5G
เปรียบเทียบ
Sony Xperia 10 III Lite
Samsung Galaxy A23
เปรียบเทียบ
VS
Sony Xperia 10 III Lite
Samsung Galaxy A52s 5G
เปรียบเทียบ
Sony Xperia 10 III Lite
Samsung Galaxy A52s 5G
เปรียบเทียบ
VS
Sony Xperia 10 III Lite
Samsung Galaxy A23
เปรียบเทียบ
Sony Xperia 10 III Lite
Samsung Galaxy A52s 5G
เปรียบเทียบ
VS
Sony Xperia 10 III Lite
Samsung Galaxy A53 5G
เปรียบเทียบ
Sony Xperia 10 III Lite
Samsung Galaxy A52s 5G
เปรียบเทียบ
VS
Sony Xperia 10 III Lite
Samsung Galaxy Z Flip4 5G
เปรียบเทียบ
iPhone-Droid Mobile Spec
Logo
รายการเปรียบเทียบ
 • Total (0)
เปรียบเทียบ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ ดูเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และจัดการได้ที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า