1. New Home Page 2021
 2. ข้อมูล สรุปสเปคมือถือ ราคาในไทย และโปรโมชั่น
 3. มือถือ

มือถือ

 • CPU
 • RAM
 • ROM
 • กล้อง
 • ระบบปฏิบัติการ
 • ราคา
 • หน้าจอแสดงผล
 • แบตเตอรี่
มือถือ
สเปคมือถือ ข้อมูลมือถือล่าสุด เปรียบเทียบสเปคมือถือ ราคา และโปรโมชั่น
  • หน้าจอ: 6.0 นิ้ว OLED
  • ซีพียู: Snapdragon 690 5G
  • หน่วยความจำ: 6GB + 64GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 12 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4500 mAh ชาร์จเร็ว 18W
  8.7
  • หน้าจอ: 6.7 นิ้ว LCD
  • ซีพียู: Snapdragon 778G 5G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 256GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 108 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 5000 mAh ชาร์จเร็ว 30W
  9.0
  • หน้าจอ: 6.51 นิ้ว LCD
  • ซีพียู: Helio P35
  • หน่วยความจำ: 4GB + 64GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 2 กล้องหลัง 13 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 5000 mAh ชาร์​จเร็ว 18W
  8.2
  • หน้าจอ: 6.5 นิ้ว IPS LCD
  • ซีพียู: Helio G88
  • หน่วยความจำ: 4GB + 64GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 4 กล้องหลัง 50 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 5000mAh ชาร์จเร็ว 18W
  8.5
  • หน้าจอ: 6.5 นิ้ว HD+
  • ซีพียู: Helio P35
  • หน่วยความจำ: 3GB + 32GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 13 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 5000 mAh
  6.8
  • หน้าจอ: 6.34 นิ้ว OLED
  • ซีพียู: Snapdragon 765G 5G
  • หน่วยความจำ: 6GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 2 กล้องหลัง 12.2 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4680 mAh ชาร์​จเร็ว 18W
  9.0
  • หน้าจอ: 6.78 นิ้ว LTPO AMOLED
  • ซีพียู: Snapdragon 888+ 5G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 256GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 50 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4500 mAh ชาร์จเร็ว 120W
  9.5
  • หน้าจอ: 6.56 นิ้ว AMOLED
  • ซีพียู: Snapdragon 888 5G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 50 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4350 mAh ชาร์จเร็ว 120W
  9.3
  • หน้าจอ: 6.5 นิ้ว Super AMOLED
  • ซีพียู: Snapdragon 778G
  • หน่วยความจำ: 6GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 4 กล้องหลัง 64 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4500 mAh ชาร์จเร็ว 25W
  8.5
  • หน้าจอ: 6.78 นิ้ว AMOLED 144Hz
  • ซีพียู: Snapdragon 888+ 5G
  • หน่วยความจำ: 18GB + 512GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 64 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 6000 mAh ชาร์จเร็ว 65W
  9.7
  • หน้าจอ: 6.78 นิ้ว AMOLED 144Hz
  • ซีพียู: Snapdragon 888+ 5G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 64 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 6000 mAh ชาร์จเร็ว 65W
  9.5
  • หน้าจอ: 6.52 นิ้ว IPS LCD
  • ซีพียู: Mediatek Helio G35
  • หน่วยความจำ: 4GB + 64GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 13 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 5000 mAh
  7.8
  • หน้าจอ: 6.67 นิ้ว IPS LCD
  • ซีพียู: Dimensity 900 5G
  • หน่วยความจำ: 6GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 64 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4300 mAh ชาร์จเร็ว 66W
  8.7
  • หน้าจอ: 6.76 นิ้ว OLED
  • ซีพียู: Snapdragon 888+ 5G
  • หน่วยความจำ: 12GB + 512GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 4 กล้องหลัง 50 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4600 mAh ชาร์จเร็ว 66W
  9.7
  • หน้าจอ: 6.76 นิ้ว OLED
  • ซีพียู: Snapdragon 888 5G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 50 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4600 mAh ชาร์จเร็ว 66W
  9.3
  • หน้าจอ: 6.76 นิ้ว OLED
  • ซีพียู: Snapdragon 888+ 5G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 256GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 4 กล้องหลัง 50 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4600 mAh ชาร์จเร็ว 66W
  9.5
  • หน้าจอ: 6.8 นิ้ว IPS LCD
  • ซีพียู: Helio G95
  • หน่วยความจำ: 6GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 4 กล้องหลัง 64 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 5000 mAh ชาร์จเร็ว 50W
  8.2
  • หน้าจอ: 6.7 นิ้ว Foldable Dynamic AMOLED
  • ซีพียู: Snapdragon 888 5G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 2 กล้องหลัง 12 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 3300 mAh
  9.2
  • หน้าจอ: 7.6 นิ้ว Foldable Dynamic AMOLED 2X
  • ซีพียู: Snapdragon 888 5G
  • หน่วยความจำ: 12GB + 256GB
  • ระบบ: Android 10
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 12 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4400 mAh ชาร์จเร็ว 25W
  9.7
  • หน้าจอ: 6.67 นิ้ว AMOLED
  • ซีพียู: Snapdragon 888+ 5G
  • หน่วยความจำ: 6GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 108 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4500mAh ชาร์จเร็ว 120W
  9.7
  • หน้าจอ: 6.5 นิ้ว LPS IPS
  • ซีพียู: Exynos 850
  • หน่วยความจำ: 4GB + 32GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 4 กล้องหลัง 48 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 5000 mAh ชาร์จเร็ว 15W
  7.8
  • หน้าจอ: 6.71 นิ้ว AMOLED
  • ซีพียู: Google Tensor
  • หน่วยความจำ: 12GB + 128GB
  • ระบบ: Android 12
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 50 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 5000 mAh ชาร์​จเร็ว
  9.5
  • หน้าจอ: 6.4 นิ้ว AMOLED
  • ซีพียู: Google Tensor
  • หน่วยความจำ: 12GB + 128GB
  • ระบบ: Android 12
  • กล้อง: 2 กล้องหลัง 50 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: - mAh ชาร์​จเร็ว
  9.2
  • หน้าจอ: 6.6 นิ้ว IPS LCD
  • ซีพียู: Helio G80
  • หน่วยความจำ: 8GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 2 กล้องหลัง 64 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4000 mAh ชาร์จเร็ว 22.5W
  8.0
  • หน้าจอ: 6.7 นิ้ว OLED
  • ซีพียู: Dimensity 720 5G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 108 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 5000 mAh ชาร์จเร็ว 30W
  8.5
  • หน้าจอ: 6.7 นิ้ว OLED
  • ซีพียู: Snapdragon 778 5G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 108 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4000 mAh ชาร์จเร็ว 30W
  8.5
  • หน้าจอ: 6.7 นิ้ว OLED
  • ซีพียู: Snapdragon 870 5G
  • หน่วยความจำ: 12GB + 256GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 108 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4500 mAh ชาร์จเร็ว 30W
  8.7
  • หน้าจอ: 6.6 นิ้ว OLED
  • ซีพียู: Kirin 9000
  • หน่วยความจำ: 8GB + 128GB
  • ระบบ: HarmonyOS 2.0
  • กล้อง: 4 กล้องหลัง 50 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4360 mAh ชาร์จเร็ว 66W
  9.7
  • หน้าจอ: 6.5 นิ้ว OLED
  • ซีพียู: Snapdragon 888 4G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 128GB
  • ระบบ: HarmonyOS 2.0
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 50 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4100 mAh ชาร์จเร็ว 66W
  9.3
  • หน้าจอ: 6.6 นิ้ว IPS LCD
  • ซีพียู: Kirin 710A
  • หน่วยความจำ: 8GB + 128GB
  • ระบบ: Android 10 (HMS)
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 48 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4000 mAh ชาร์จเร็ว 40W
  8.3
  • หน้าจอ: 6.4 นิ้ว AMOLED
  • ซีพียู: Snapdragon 720G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 4 กล้องหลัง 64 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4310 mAh ชาร์จเร็ว 50W
  8.3
 • POCO X3 GT

  ฿9,999.00
  • หน้าจอ: 6.6 นิ้ว IPS LCD
  • ซีพียู: Dimensity 1100 5G
  • หน่วยความจำ: 8GB + 256GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 3 กล้องหลัง 64 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 5000 mAh ชาร์จเร็ว 67W
  8.8
  • หน้าจอ: 6.92 นิ้ว OLED
  • ซีพียู: Snapdragon 870 5G
  • หน่วยความจำ: 6GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 4 กล้องหลัง 64 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4200 mAh ชาร์จเร็ว 55W
  9.3
  • หน้าจอ: 6.67 นิ้ว IPS LCD
  • ซีพียู: Snapdragon 480 5G
  • หน่วยความจำ: 6GB + 128GB
  • ระบบ: Android 11
  • กล้อง: 2 กล้องหลัง 48 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 4630 mAh ชาร์จเร็ว 18W
  8.2
  • หน้าจอ: 6.82 นิ้ว IPS HD+
  • ซีพียู: Unisoc SC9863A
  • หน่วยความจำ: 2GB + 16GB
  • ระบบ: Android 11 (Go edition)
  • กล้อง: 2 กล้องหลัง 13 ล้านพิกเซล
  • แบตเตอรี่: 6000 mAh ชาร์จเร็ว 10W
  7.5
  • หน้าจอ: 2.8 นิ้ว TFT
  • ซีพียู: -
  • หน่วยความจำ: 16MB + 8MB
  • ระบบ: ฟีเจอร์โฟน
  • กล้อง: กล้องหลัง VGA
  • แบตเตอรี่: 1150 mAh
  6.2
เปรียบเทียบล่าสุด
iPhone-Droid Mobile Spec
Logo
รายการเปรียบเทียบ
 • Total (0)
เปรียบเทียบ