Samsung Galaxy Watch ได้รับการอัพเดทใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จไฟและเครื่องเล่นเพลง

ตอนนี้ Samsung กำลังเปิดให้ผู้ใช้งานนาฬิกาอัจฉริยะ Galaxy Watch ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับการอัพเดทซอฟต์แวร์ครั้งใหม่ ซึ่งนาฬิกา Galaxy Watch รุ่นที่ทำการอัพเดทนี้จะเป็นรุ่นเดียวกันที่เปิดตัวพร้อมกับ Samsung Galaxy Note9 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

การอัพเดทครั้งนี้ไม่ได้เพิ่มคุณลักษณะใหม่ๆ อะไรเข้ามาเพิ่มเติมแต่มีการปรับปรุงการชาร์จไฟของแบตเตอรี่ให้ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเพลงให้ดีขึ้นเช่นกัน นอกจากนั้นการปรับปรุง 2 อย่างที่กล่าวมาแล้วยังมีการปรับปรุงภาพรวมของการใช้งานให้ดีขึ้น แต่การปรับปรุงการใช้งานโดยรวมนั้นทาง Samsung ไม่ได้ระบุว่าปรับปรุงอะไรไปบ้าง

ขนาดซอฟต์แวร์ตัวใหม่นี้จะมีขนาด 28MB เพื่อนๆ ที่ใช้งาน Galaxy Watch อยู่ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดผ่านแอพพลิเคชั่น Galaxy Wearable บนสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับ Galaxy Watch ได้เลย

เมื่อคุณติดตั้งซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ของ Galaxy Watch ซอฟต์แวร์ใน Galaxy Watch ของคุณจะหมายเลขรุ่น R800XXU1BRJ4 สำหรับ Galaxy Watch ขนาด 42 มม. และหมายเลขรุ่น R810XXU1BRJ4 สำหรับ Galaxy Watch ขนาด 46 มม. แน่นอนว่าในเวลานี้ผู้ใช้งานในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับการอัพเดทก่อนแต่อีกไม่กี่วัน ผู้ใช้งานทั่วโลกก็จะได้อัพเดทตามมา

ที่มา sammobile