Samsung กำลังแก้ไขปัญหากล้องถ่ายรูปค้างในรุ่น Galaxy Note9

สำหรับเพื่อนๆ ที่เป็นเจ้าของ Samsung Galaxy Note9 อยู่ใครพบปัญหาในการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นกล้องถ่ายรูปบ้างหรือเปล่าครับ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทาง Samsung ไม่ได้นิ่งนอนใจและรับทราบปัญหาแล้ว

Samsung working on the camera freezing issue on the Galaxy Note9

จากปัญหาในการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นกล้องถ่ายรูปไม่สำเร็จในบ้างคนก็ไม่สามารถใช้งานได้ มีการคาดการณ์ว่าปัญหานี้น่าจะมาจากการทำงานของชิปเซ็ต Snapdragon 845 ซึ่งการใช้งานกล้องถ่ายรูปแล้วมีข้อความว่า” camera failed” ให้เพื่อนๆ ทำการล้างแคชในระบบออกเป็นหนทางในการแก้ไขเบื้องต้น แต่คาดว่าอีกไม่นานทาง Samsung จะปล่อยซอฟต์แวร์มาเพื่อแก้ไขปัญหานี้

ที่มา gsmarena