Samsung มั่นใจมาตรการคุมเข้ม ทดสอบซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

Samsung ตอกย้ำความปลอดภัยสำคัญที่สุด โดยได้ออกมาตรการคุมเข้ม เพิ่มความมั่นใจในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยสูงสุด เป็นหลักประกันว่าจะไม่เกิดเหตุกาณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีก หลังมีการเรียกคืน Galaxy Note7

 

รู้หรือไม่ว่า Samsung ได้ดำเนินการทดสอบ Galaxy Note7 ในศูนย์ทดลองขนาดใหญ่ โดยทีมนักวิจัยและวิศวกรของ Samsung กว่า 700 คนได้จำลองสถานการณ์ขึ้นเพื่อทดสอบอุปกรณ์รุ่นนี้ในสภาพที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้วกว่า 200,000 เครื่องและแบตเตอรี่อีกกว่า 30,000 ก้อน นอกจากการตรวจสอบเหตุการณ์นี้ด้วยตนเองแล้ว Samsung ยังได้ร้องขอให้องค์กรอิสระทั้งสามหน่วยงาน ดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างเป็นกลางและตรงไปตรงมาอีกด้วย การตรวจสอบของ Samsung ตลอดจนการตรวจสอบที่ดำเนินการโดยองค์กรอิสระในอุตสาหกรรมทั้งสามแห่งได้ข้อสรุปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Galaxy Note7 มีสาเหตุมาจากแบตเตอรี่ ไม่มีปัญหาทั้งจากฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และกระบวนการผลิตประกอบเครื่อง

การผิดพลาดของผู้ผลิตแบตเตอรี่ทั้ง 2 กลุ่ม ผ่านการพิสูจน์จากวิศวกรกว่า 700 คน ได้ข้อสรุปดังนี้

 • แบตเตอรี่กลุ่มที่ 1 พบความผิดพลาดในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งเกิดจากการกำหนดให้พื้นที่กล่องแบตเตอรี่แคบเกินไป ทำให้อิเล็กโทรดภายในเกิดการกดทับ เป็นเหตุให้ไฟฟ้าลัดวงจร
 • แบตเตอรี่กลุ่มที่ 2 พบปัญหาการผลิตที่มีความผิดพลาดภายในเซลแบตเตอรี่เอง

เพื่อไม่ให้เกิดเหตุกาณ์นี้ซ้ำอีก มาตรการแรกที่ทาง Samsung ประกาศใช้คือ กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่ทั้ง 8 จุด (8-Point Battery Safety Check)

 1. Durability Test เป็นขั้นตอนสำหรับเพิ่มระดับการทดสอบความทนทาน ไม่ว่าจะเป็น การประกอบแบตเตอรี่ ความอดทนต่อแรงกดดันในอุณหภูมิที่แตกต่าง การชาร์จอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน และอื่น ๆ
 2. Visual Inspection เป็นการตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างของแบตเตอรี่ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าถูกต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ทั้งในด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์
 3. X-Ray Test เป็นการเอ็กซ์เรย์เพื่อตรวจหาสิ่งใดๆ ก็ตามที่อาจเป็นปัญหาของแบตเตอรี่ เช่น การบิดตัวของขั้วไฟฟ้า ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทาง Samsung ตรวจพบว่าเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของกรณี Galaxy Note7
 4. Charge and Discharge Test การทดสอบจ่ายไฟเข้าชาร์จตัวเครื่องและหยุดชาร์จด้วยจำนวนการทดสอบในห้องทดสอบขนาดใหญ่ ซึ่งการทดสอบในสเกลที่ใหญ่จะทำให้มั่นใจได้ว่าตัวเครื่องทุกตัวจะไม่มีปัญหา
 5. Disassembling Test เป็นการถอดแยกส่วนประกอบของเซลล์แบตเตอรี่ออกเพื่อตรวจสอบคุณภาพโดยรวมอย่างละเอียด รวมถึงสภาพของการเชื่อมแถบขั้วไฟฟ้าและการบุเทปฉนวน
 6. TVOC Test เป็นการทดสอบเพื่อตรวจจับว่ามีการรั่วไหลของกระแสไฟหรือไม่ แม้ว่าจะน้อยนิดที่สุดก็ตาม โดยตรวจหาในระดับของส่วนประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ทั้งตัว
 7. Accelerated Usage Test จำลองการทดสอบการใช้งานจากสถานการณ์การใช้งานจริงของผู้บริโภค ตลอดจนทดสอบการทำงานของเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ของตัวเครื่องด้วย
 8. ΔOCV Test – เป็นการตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่โดยการทดสอบความเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟในสภาพอุณหภูมิปกติ

ชมคลิปการตรวจสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่ทั้ง 8 จุด

จากมาตรการการตรวจสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่ทั้ง 8 จุด (8-Point Battery Safety Check) จะเห็นว่าตัวแบตเตอรี่นั้นถูกตรวจสอบอย่างละเอียดและเข้มงวดในทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นการทดสอบซ้ำแล้วซ้ำอีก เรียกได้ว่ามีมากกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมการผลิตสมาร์ทโฟนทั่วไป

มาตรการความปลอดภัยที่ 2 เป็นการตรวจสอบความปลอดภัยหลายชั้น (Multi-layer Safety Measures Protocol)

มาตรการนี้เป็นการวางแผนการออกแบบแบตเตอรี่ตั้งแต่เริ่มการผลิต มีความเข้มงวดในการเลือกวัสดุที่นำมาประกอบเป็นแบตเตอรี่ จากนั้นก็มีวางแผนการออกแบบฮาร์ดแวร์ให้มีพื้นที่ว่างระหว่างแผงวงจรให้มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุด จนมาถึงขั้นตอนการปรับปรุงอัลกอริทึ่มของซอฟต์แวร์ให้สามารถควบคุมอุณหภูมิขณะทำการชาร์จไฟ ตลอดจนควบคุมกระแสไฟได้

จะเห็นว่ามาตรการนี้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่ต้นทางมาจนถึงปลายทางทั้งตัวฮาร์ดแวร์หรือก้อนแบตเตอรี่และซอฟต์แวร์ที่มีความฉลาดในการควบคุมให้แบตเตอรี่อยู่ในสถานะที่ปลอดภัยที่สุด

นอกจากมาตรการความปลอดภัยสูงสุดที่ทาง Samsung ใช้ควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแล้ว ยังได้จัดตั้งคณะที่ปรึกษาด้านแบตเตอรี่ ที่ได้รวมรวบทั้งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและ การค้นคว้า เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของแบตเตอรี่และนวัตกรรม โดยคณะที่ปรึกษา ได้แก่

 • Clare Grey, Ph.D., Professor of Chemistry, University of Cambridge
 • Gerbrand Ceder, Ph.D., Professor of Materials Science and Engineering, UC Berkeley
 • Yi Cui, Ph.D., Professor of Materials Science and Engineering, Stanford University
 • Toru Amazutsumi, Ph.D., CEO, Amaz Techno-consultant

ทั้งหมดนี้ Samsung มั่นใจและเป็นหลักประกันว่าผลิตภัณฑ์จาก Samsung จะมีความปลอดภัยสูงสุด และจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย Galaxy Note7 อย่างแน่นอน

แสดงความเห็น