Connect with us

IT News

โค้ดดิ้ง: ทักษะแห่งยุค สู่โอกาสใหม่ในโลกดิจิทัล สำหรับเยาวชนไทย

Published

on

เมื่อทุกสิ่งในโลกปัจจุบันกำลังจะกลายเป็นเรื่องของดิจิทัลและเทคโนโลยี การพลิกโฉมโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะในปัจจุบันไม่ว่าคนเราจะอายุเท่าไหร่หรือเพศใดก็สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงผ่านภาษาคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่า ‘โค้ดดิ้ง’ ได้เพียงปลายนิ้ว

เมื่อ ‘โค้ดดิ้ง’ ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและโอกาสได้ไม่รู้จบ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่กำลังหมุนไปข้างหน้า ด้วยการจัดโครงการ Samsung Innovation Campus เพื่ออบรมการเขียนโปรแกรมแก่เยาวชนไทยให้เตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านไปยังอนาคต

เมื่อโค้ดดิ้ง คือ ปัจจุบัน ไม่ใช่ อนาคต

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นในหลาย ๆ มิติ เยาวชนยุคใหม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม ทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้เท่าทันต่อสังคมดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป บวกกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เทคโนโลยีเพิ่มบทบาทสำคัญมากกว่าที่เคย และผลักให้โค้ดดิ้งได้กลายเป็น ‘ภาษาใหม่ของยุคดิจิทัล’

เทคโนโลยีมากมายที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ล้วนถูกสร้างมาจากการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ โดยหากนึกถึงสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ หรือวิดีโอเกม ทั้งหมดนี้ล้วนสร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์และมีการเขียนโค้ดอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น ดังนั้น ‘โค้ดดิ้ง’ จึงกลายเป็นทักษะและกระบวนการคิดสำคัญที่ช่วยวางรากฐานใน ‘ปัจจุบัน’ และพร้อมต่อยอดทุกการสร้างสรรค์ใน ‘อนาคต’

ในช่วงหลายปีมานี้ โรงเรียนทั่วโลกได้นำ “วิชาโค้ดดิ้ง” เข้าไปเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการสอนโค้ดดิ้งให้กับเยาวชนในทุกรัฐ ประเทศจีนที่มีหลักสูตรสอน A.I. ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ประเทศเกาหลีใต้ที่มีการพัฒนาการสอนหุ่นยนต์และการเขียนโค้ดอย่างต่อเนื่อง หรือในประเทศญี่ปุ่นที่มีการสอนเขียนโค้ดแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นต้นไป โดยเด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานของการเขียนโค้ด จนสามารถนำไปพัฒนาต่อในระดับที่ท้าทายขึ้นต่อไป เพื่อให้พวกเขาพร้อมสู่การเป็นผู้ใหญ่ในโลกยุคดิจิทัล

สำหรับประเทศไทยนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมทักษะโค้ดดิ้งให้กับนักเรียนมาตั้งแต่ปี 2561 โดยกำหนดให้โรงเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษาเพิ่มการเรียนโค้ดดิ้งลงในหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ แต่เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านความพร้อมของการเรียนการสอน ทั้งในแง่จำนวนของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ การขาดสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ตลอดจนงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะโค้ดดิ้ง จึงทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ในประเทศยังไม่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้โค้ดดิ้งได้อย่างเต็มที่

จุดเริ่มต้นสู่โอกาสใหม่ ไม่ว่าใครก็เรียนได้

โค้ดดิ้งไม่เพียงช่วยเสริม ‘ทักษะ’ ที่จำเป็นเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นฐานของ ‘กระบวนการทางความคิด’ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาทักษะของเด็กรุ่นใหม่ ผ่านการจัดการปัญหา การคิดอย่างมีเหตุผล และการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมยังช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ที่จะช่วยให้พวกเขาเติบโตเป็นประชากรยุคดิจิทัลที่มีคุณภาพ พร้อมนำประเทศก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างยั่งยืน

โดยผลสำรวจ Jobs on the Rise ของ LinkedIn ซึ่งสำรวจความต้องการตลาดแรงงานในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชี้ให้เห็นว่าสายงานด้าน Software & Technology กำลังเป็นสายงานที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น นักพัฒนาเว็บไซต์ Front-end / Back-end, นักออกแบบ UX / UI หรือวิศวกรซอฟต์แวร์  ก็ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยทักษะและกระบวนการคิดจากวิชาโค้ดดิ้งทั้งสิ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าโค้ดดิ้งจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อตลาดแรงงานปัจจุบัน รวมถึง ‘อาชีพเกิดใหม่’ อีกมากมายในอนาคตอย่างแน่นอน

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จึงต้องการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กยุคใหม่ในการรับมือกับความเปลี่ยงแปลงในโลกดิจิทัลผ่านการริเริ่มโครงการ Samsung Innovation Campus มาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อจัดอบรมหลักสูตรการเขียนโค้ดและการเขียนโปรแกรม (Coding & Programming) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งการอบรมล่าสุดในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 ซัมซุงได้เริ่มปูพื้นฐานโค้ดดิ้งให้เยาวชนไทยตั้งแต่การฝึกทักษะการคิดเชิงตรรกะ การเรียนรู้พื้นฐานภาษา C และ Python ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่สำคัญและได้รับความนิยม รวมไปจนถึงการให้ความรู้ด้าน AI และการนำไปประยุกต์ใช้ควบคู่กับการเขียนภาษา Python และฝึกให้เยาวชนได้ทดลองสร้างสรรค์ผลงานจริงด้วยตนเอง เพื่อที่จะได้นำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อขับเคลื่อนโลกในอนาคต สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรียนรู้การเขียนโค้ด สามารถติดตามรายละเอียดของการฝึกอบรมได้ที่ www.samsungsic-thailand.org หรือเฟซบุ๊คเพจ Samsung Innovation Campus TH

กำลังฮอต

Featured3 วัน ago

รีวิว vivo X80 | X80 Pro 5G ที่สุดของสมาร์ตโฟนกล้องเทพ ด้วยเลนส์คุณภาพ ZEISS ให้ทุกช่วงเวลาของคุณ คมชัดดั่งภาพยนตร์

รีวิว vivo X80 | X80...

5 reasons why HUAWEI WATCH FIT 2 is a smartwatch you shouldn't miss 5 reasons why HUAWEI WATCH FIT 2 is a smartwatch you shouldn't miss
Featured3 วัน ago

เปิด 5 เหตุผลที่ HUAWEI WATCH FIT 2 คือสมาร์ทวอทช์ที่ไม่ควรพลาด อัจฉริยะ-คุ้มค่า-ครบเครื่อง

ใครที่อยู่ในช่วงเริ่...

5G Smartphones under 15000 5G Smartphones under 15000
Featured4 วัน ago

แนะนำสมาร์ทโฟน รุ่นฮิต ติดเทรนด์ ไม่เกิน 15,000 บาท ที่รองรับ 5G

ในเดือนพฤษภาคมนี้ มี...

HUAWEI Super Device HUAWEI Super Device
Featured6 วัน ago

HUAWEI Super Device ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานเต็มพิกัด เพียงลากไอคอนเพื่อเชื่อมต่อก็พร้อมสัมผัสอีโคซิสเต็มสุดล้ำ

ความสุขของคนทำงานคงห...

Featured1 สัปดาห์ ago

โปรลดหนัก จัดเต็ม! ที่บูธ AIS ในงาน Thailand Mobile Expo 2022 ลดสูงสุดถึง 25,000 บาท!

Thailand Mobile Expo...

ใหม่ล่าสุด

IT News16 ชั่วโมง ago

Garmin ประเดิมเปิดตัว VIVOSMART 5 ต้นแบบอุปกรณ์ติดตามการออกกำลังกาย ใช้งานง่าย มอนิเตอร์ร่างกายแบบองค์รวม กับพลังแบตเตอรี่ยาวนานสูงสุด 7 วัน

การ์มิน ผู้นำด้านผลิ...

IT News17 ชั่วโมง ago

Samsung เสริมทักษะโค้ดดิ้งให้นวัตกรวัยเยาว์รุ่นที่ 4 พร้อมเผยไอเดียนวัตกรรมสุดสร้างสรรค์จาก โครงการ Samsung Innovation Campus 2022

ปิดฉากกันไปเป็นที่เร...

IT News17 ชั่วโมง ago

NEW!! JBL QUANTUM 610 WIRELESS OVER-EAR ไอเทมใหม่ที่สายเกมเมอร์ต้องมี!!

หูฟังที่พร้อมพาคุณเข...

IT News17 ชั่วโมง ago

เดลล์ เทคโนโลยีส์ คว้ารางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022

นายอโณทัย เวทยากร (ซ...

IT News22 ชั่วโมง ago

HUAWEI จัดงานประชุม Global Rail Summit 2022 ในประเทศไทย

หัวเว่ยจัดงานประชุม&...

Advertisement

Copyright © 2012 iphone-droid.net.