Microsoft เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถโอนไฟล์จากสมาร์ทโฟนไปยัง Windows 10

ในบ้างครั้งผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนต้องการนำข้อมูลในสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ ไฟล์ หรือ Text ต่างๆ มาใช้งานบนคอมพิวเตอร์ซึ่งจำเป็นต้องหาสายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ แต่ตอนนี้เรื่องราวเหล่านี้จะกลายเป็นอดีตไปแล้วเพราะว่า Microsoft ได้เพิ่มความสามารถให้กับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนที่มีคอมพิวเตอร์ Windows 10 ที่ได้ลงโปรแกรม Your Phone ให้สามารถส่งไฟล์ผ่านสมาร์ทโฟนได้เลย

ซึ่งก่อนหน้านี้แอพพลิเคชั่น Companion ถูกใช้งานอยู่ภายใน Microsoft แต่ตอนนี้ทาง Microsoft เปิดให้ใช้งานกันทั่วไปแล้ว สิ่งสำคัญในการใช้งานคือสมาร์ทโฟนจำเป็นต้องมีแอปพลิเคชั่น Companion ซึ่งสามารถหาโหลดได้ใน Google Play Store สมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้จำเป็นต้องใช้งาน Android 7 ขึ้นไป

วิธีใช้งานก็ไม่ยากเพียงเราเเค่ลากไฟล์ที่ต้องการไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเท่านี้ ไฟล์เหล่านั้นก็จะอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราแล้ว ส่วนพวกข้อความ SMS เราสามารถที่จะอ่านและจัดการตอบโต้ผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้เลยเช่นกัน และอีกไม่ช้าก็จะรองรับการใช้งาน MMS ด้วย

ส่วนการแจ้งเตือนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสมาร์ทโฟนเมื่อคอมพิวเตอร์ Windows 10 ที่เราใช้งานได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเป็นที่เรียบร้อยแล้วการแจ้งเตือนต่างๆ ก็จะปรากฏให้เราเห็น เรียกได้ว่าเราไม่จำเป็นต้องหยิบสมาร์ทโฟนออกมาดูเลย เพราะทุการเคลื่อนไหวในสมาร์ทโฟนมันจะปรากฏในคอมพิวเตอร์ของเรา และเราสามารถโต้ตอบผ่านคอมพิวเตอร์ได้ในทันที ทาง Microsoft ได้ออกมาบอกว่าจะให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานกันอย่างเต็มที่ในช่วงปลายสัปดาห์นี้

ที่มา gsmarena