LINE Rangers แจกฟรี Cony ปีศาจระดับ 5 ดาว เมื่อเพิ่มเลเวลให้ Cony เอลฟ์ระดับ 3 ดาว จนถึงเลเวล 60

ชาว Rangers ทั้งหลาย โอกาสที่จะได้รับ Cony ปีศาจ ระดับ 5 ดาวมาถึงแล้ว รับเลย Cony ปีศาจ (Lucifer Cony) ระดับ 5 ดาว เมื่อเพิ่มเลเวลให้ Cony เอลฟ์ (Elf Cony) ระดับ 3 ดาว จนถึงเลเวล 60 ระยะเวลาอีเว้นท์ตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. 15:00 น. ~ 18 ส.ค. 10:00 น.

Lucifer Cony

วิธีการเข้าร่วม : เพียงเพิ่มเลเวลแม็กซ์ให้ Cony เอลฟ์ระดับ 3 ดาว จนถึงเลเวล 60 ก็รับรางวัลได้เลย

■ “เพิ่มเลเวลแม็กซ์” คืออะไร

ถ้ารวม Ranger ตัวเดียวกัน เลเวลสูงสุดของ Ranger จะเพิ่มขึ้นคุณสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้ Ranger
ได้โดยไปให้ถึงเลเวลสูงสุด (สูงสุด4 ครั้ง)

■ หมายเหตุ
1. ในระยะอีเว้นท์ สามารถรับ Cony เอลฟ์ 3 ดาว ได้จากด่านบอส (ด่านบอส คือ ด่านที่เป็นสีแดง)
2. สามารถรับ Cony ปีศาจระดับ 5 ดาว ได้ในกล่องของขวัญ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันที่ 18 ส.ค. เป็นต้นไป
3. ต้องเก็บ Cony เอลฟ์ที่มีเลเวล 60 ไว้จนกว่าจะหมดช่วงเวลาอีเว้นท์ จะไม่มีการส่งของรางวัลให้ หากไม่มี Cony เอลฟ์ 3 ดาวเลเวล 60 เมื่ออีเว้นท์สิ้นสุดลง
4. จะมีการส่ง Cony ปีศาจ 5 ดาวให้คุณเพียงตัวเดียวเท่านั้น