Apple ประกาศซ่อม iPhone 7 ฟรี สำหรับเครื่องมีปัญหาขึ้น “No Service” แม้อยู่ในพื้นที่มีสัญญาณมือถือ

Apple ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับการซ่อม iPhone 7 ที่มีปัญหาการใช้งาน โดยจะมีข้อความขึ้น No Service ที่แถบ Status bar แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่สัญญาณเครือข่ายมือถือก็ตาม เสื่องจากฮาร์ดแวร์ในส่วนของเมนบอร์ดนั้นทำงานบกพร่อง

สำหรับ iPhone 7 ที่ได้รับผลกระทบในการใช้งานพบในล็อตการผลิตระหว่างเดือนกันยายนปี 2016 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2017 และเป็นเครื่องที่วางจำหน่ายในประเทศจีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเก๊า และสหรัฐ สามารถดูได้จากเลขรุ่นโมเดลด้านหลังตัวเครื่อง ดังนี้

หากเครื่อง iPhone 7 เป็นรุ่นโมเดลเดียวกับที่พบปัญหาและมีปัญหาในการงานจริง สามารถส่งซ่อมได้ที่ศูนย์บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งทางศูนย์จะมีการตรวจสอบก่อนที่จะให้บริการ เพื่อยืนยันว่าเป็นรุ่นที่มีปัญหานี้จริงหรือไม่ เนื่องจากจำนวนเครื่อง iPhone 7 ที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนน้อย