iOS : Tips วิธีการล็อกการหมุนหน้าจอ #iDevice

สำหรับท่านที่เพิ่งใช้ iOS เป็นครั้งแรก อาจยังไม่ทราบว่าเราสามารถล็อกการหน้าหมุนของหน้าจอได้โดยการ กด Home 2 ครั้ง โดยจะขึ้นเป็นรายการแอพต่าง ๆ ที่เปิดไว้ ให้เลื่อนไปทางขวาโดยจะพบกับสัญลักษณ์ในสัญลักษณ์แรกคือขณะนี้ยังไม่มีการล็อกการหมุนหน้าจอ Portrait Orientation Unlocked

และหากต้องการล็อกให้แตะไปที่สัญลักษณ์การล็อกหน้าจออีกครั้งจะปรากฎคำว่า Portrait Orientation Locked ตอนนี้หน้าจอก็จะไม่หมุนตามทิศทางการถือคือแล้วครับ

จะปรากฎสัญลักษณ์ด้านมุมขวาบนเป็นรูปกุญแจซึ่งการล็อกหน้าจอเรียบร้อยแล้ว

😆 🙄 😆