iOS 13 เพิ่มระบบแจ้งเตือนหากลบแอปที่สมัครสมาชิกเสียค่าบริการเอาไว้

iOS 13 Beta 2 ออกอัพเดทสำหรับนักพัฒนาไปเมื่อวันก่อน ได้เพิ่มฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ลืมที่จะยกเลิกแอปพลิเคชั่นที่สมัครสมาชิกเสียค่าบริการเอาไว้ หากทำการลบแอปดังกล่าวออกจากเครื่อง

iOS 13 to warn you when deleting an app with an active subscription

การแจ้งเตือนนี้จะมีกล่องข้อความขึ้นมาบนหน้าจอทันทีหากทำการลบแอปพลิเคชั่นที่ผู้ใช้งานได้สมัครสมาชิกแบบเสียค่าบริการเอาไว้ โดยสามารถเข้าไปจัดการหรือยกเลิกการใช้งานก่อนทำการลบแอปได้ เพราะบางครั้งหากลบแอปไปแล้วก็อาจจะลืมยกเลิกการสมัครสมาชิก ทำให้ถูกเรียกเก็บเงินภายหลังได้

นอกจากนี้แล้ว ในข้อความแจ้งเตือนยังบอกรายละเอียดกำหนดการต่ออายุสมาชิกและแนะนำให้ยกเลิกสมาชิกได้ก่อนที่จะมีการต่ออายุหรือเรียกเก็บเงิน

ที่มา : gsmarena