IBM ออกกฎเหล็ก “ห้ามใช้ siri ในที่ทำงาน” เสี่ยงความลับรั่วไหล !!!

IBM ออกกฎใหม่ห้ามไม่ให้พนักงานใช้งาน siri ในที่ทำงาน เนื่องจากเวลาที่เราคุยกับน้อง siri จะมีการส่งข้อมูลเสียงพูดของเราไปเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลของ Apple ใน North Carolina แล้วทำการแปลงข้อความเสียงเราให้เป็นข้อความเพื่อให้ Siri ทำงานได้ฉลาดขึ้น

นอกจากนั้นแล้วทาง Apple เองก็ไม่เคยระบุว่าข้อมูลจะถูกเก็บไว้หรือถูกนำไปใช้ทางใดบ้าง  เพิ่อเลี่ยงความลับรั่วไหลดังกล่าว IBM จึงสั่งห้ามใช้งาน siri

ที่มา : wired