Connect with us

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวเว่ย ผลักดันเทคโนโลยีล้ำสมัยและการใช้งานรูปแบบใหม่เพื่อผลักดันการเติบโต พร้อมเปิดตัวซอฟท์แวร์และบริการด้านไอซีที เดินหน้าขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิทัลอัจฉริยะ 

Published

on

ในงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์และโซลูชันของหัวเว่ย ซึ่งจัดขึ้นภายในงานมหกรรม Mobile World Congress Barcelona ประจำปี พ.ศ. 2567 (MWC Barcelona 2024) คุณบรูซ สวิน ประธานฝ่ายบริการด้านเทคนิคระดับโลกของหัวเว่ย ประกาศเปิดตัวโซลูชันอัจฉริยะทางดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์และการบริการด้านไอซีที โดยโซลูชันเหล่านี้ได้มีการนำเทคโนโลยี AI ใหม่ล่าสุดมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วยโซลูชัน Intelligent Connectivity Integration, Intelligent IT Integration, Intelligent Operations, SmartCare, Intelligent Digital Service และ Huawei Learning โดยโซลูชันนวัตกรรมใหม่และรูปแบบการใช้งานใหม่ ๆ จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ และผลักดันให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคอัจฉริยะทางดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น     

คุณบรูซ สวิน กล่าวว่า “ในยุคโลกอัจฉริยะ การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นอัจฉริยะทางดิจิทัลจะขับเคลื่อนด้วยการผสมผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับกระบวนการคิดและประมวลผลในเชิงโทรคมนาคม และข้อมูลจำนวนมหาศาลซึ่งรวบรวมมาจากผู้ให้บริการเครือข่าย ซึ่งฝ่ายซอฟท์แวร์และการบริการของหัวเว่ยได้นำเทคโนโลยี AI และวิธีการในรูปแบบใหม่มาใช้เพื่อยกระดับโซลูชัน ปรับปรุงเครือข่ายให้มีความเสถียรและประหยัดพลังงานได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถมอบประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจให้กับผู้ใช้งาน ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริการและสร้างการเติบโตในรูปแบบใหม่ให้แก่ธุรกิจ”

Bruce Xun, President of Huawei's Global Technical Service Dept
คุณบรูซ สวิน ประธานฝ่ายบริการด้านเทคนิคระดับโลกของหัวเว่ย

โซลูชัน Intelligent Connectivity Integration: เร่งเครื่องยกระดับสู่เครือข่ายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โซลูชัน Intelligent Connectivity Integration มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถยกระดับการพัฒนาเครือข่ายให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ตามเป้าหมาย ด้วยการเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความท้าทายในสองสถานการณ์สำคัญ นั่นคือ ในสถานการณ์ที่ไม่มีไฟฟ้าหรือการเชื่อมต่อไม่มีคุณภาพ ระบบอัลกอริธึมจะวางแผนการจ่ายพลังงานซึ่งใช้ AIเข้ามาช่วยสั่งการให้กักเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ เครื่องปั่นไฟดีเซล และแบตเตอรี่ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียด้านทราฟฟิกข้อมูลที่ได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับ ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ สำหรับในสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาแบบครบวงจรและมีการวางแผนด้านการยกระดับทั้งสำนักงานส่วนกลาง เครือข่าย บริการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน การบริการโดยเชื่อมต่อและถ่ายโอนระหว่างเครือข่ายสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีติดขัด จึงสามารถช่วยลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การยกระดับเครือข่ายให้มีความทันสมัยมากขึ้นยังจะช่วยให้องค์กรมีพื้นที่ในการพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ ๆ และสร้างการเติบโตใหม่ได้อีกด้วย     

โซลูชัน Intelligent IT Integrationสร้างศูนย์ประมวลผลข้อมูลแบบหลากหลาย

โซลูชัน Intelligent IT Integrationมีเป้าหมายเพื่อสร้างศูนย์ประมวลผลข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการด้านการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ในยุคอัจฉริยะ โดยการวางแผนและรวมศูนย์ระบบประมวลผล พื้นที่จัดเก็บ และเครือข่ายเข้าด้วยกันจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ได้อย่างมหาศาล ในขณะเดียวกัน โซลูชันระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว (liquid coolingแบบ L1 & L2 full-stack และอัลกอริธึมระบบปรับอุณหภูมิด้วย AI จะช่วยให้สามารถประหยัดพลังงานลงได้อีกมาก

โซลูชัน Intelligent Operations: ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านจากแนวคิดเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ไปสู่การปฏิบัติการโดยมีบริการเป็นศูนย์กลาง

ระบบจำลองฝาแฝดดิจิทัลของเครือข่ายและเทคโนโลยี AI ได้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนให้แก่การเปลี่ยนผ่านในกระบวนการซ่อมบำรุง (O&M) จากรูปแบบเดิมที่เน้นเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (network-centric) สู่การมุ่งเน้นที่บริการเป็นหลัก (service-centric) โดยในสถานการณ์การซ่อมบำรุงต่าง ๆ ของธุรกิจบรอดแบนด์มือถือ โซลูชันและอัลกอริธึม AI จะสามารถประเมินผลกระทบจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่ไซต์โครงข่าย ซึ่งสามารถส่งผลต่อผู้ใช้งานและการบริการได้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งยังสามารถระบุตำแหน่งไซต์โครงข่ายที่มีความสำคัญสูง และให้บริการเพื่อชดเชยและลดผลกระทบต่อการบริการได้ ส่วนทีมวิศวกรก็จะได้รับมอบหมายให้เข้าไปแก้ไขปัญหาที่ไซต์โครงข่ายที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ก่อน ในขณะเดียวกัน สำหรับการใช้งานรูปแบบใหม่ กิจกรรมการซ่อมบำรุงต่าง ๆ ก็จะได้รับการวางแผนโดยอ้างอิงจากผลกระทบต่อบริการ นอกจากนี้ การใช้งานในรูปแบบใหม่นี้ยังขยายผลต่อยอดไปสู่สถานการณ์การซ่อมบำรุงของธุรกิจไฟเบอร์
ออฟติก (FTTx) ซึ่งระบบจำลองฝาแฝดดิจิทัลของเครือข่ายและระบบการกู้คืนที่มีความแม่นยำสูง จะสามารถระบุต้นเหตุของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ในเวลาไม่กี่นาที และสามารถมอบหมายการดำเนินงานแก้ไขได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ซึ่งจะมีระบบผู้ช่วยอัจฉริยะที่คอบสนับสนุนวิศวกรซ่อมบำรุง เพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น       

โซลูชัน SmartCare: สร้างเครือข่าย NPS ที่ดีที่สุดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาบริการด้านดิจิทัล 

หัวเว่ยได้สร้างระบบจำลองฝาแฝดดิจิทัลแบบ Spatio-Temporal ที่มีเอกลักษณ์ ด้วยการเชื่อมต่อ วิเคราะห์ และจำลองข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ เครือข่าย ประสบการณ์ และความพึงพอใจ โดยการนำเทคโนโลยี AIใหม่ล่าสุดมาประยุกต์ใช้นี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการเครือข่ายสามารถพัฒนาเครือข่าย NPS ที่ดีที่สุด พร้อม ๆ ไปกับการส่งมอบประสบการณ์ผู้ใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่าย โซลูชัน Smart Data Cube ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการใหม่ ๆ เช่น การอัพเกรดผู้ใช้จาก 4G สู่ 5G การดึงดูดผู้ใช้โซลูชัน Mobile Money รายใหม่ ๆ และการให้บริการโซลูชัน FWA เป็นต้น 

โซลูชัน Intelligent Digital Service: เดินหน้าสู่ยุคอัจฉริยะ ด้วยบริการใหม่ ประสบการณ์ใหม่ และการเติบโตใหม่

ระบบ Convergent Billing System (CBS) ใหม่ ซึ่งดำเนินการโดย Generative AI (GenAI) จะใช้ข้อมูลจากคลังบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรทั่วโลกกว่าหลายล้านหมวด เพื่อลดระยะเวลาของกระบวนการเปิดตัวภาษีพิกัดใหม่ ช่วยแปลงไอเดียให้เป็นเงินได้อย่างรวดเร็ว

โซลูชัน AICC ยังมีระบบตอบรับอัจฉริยะที่สามารถเข้าใจความหมายของคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องและสามารถให้ความรู้และคำแนะนำได้อย่างแม่นยำ ด้วยอัตราความสำเร็จในการปิดจบการให้บริการด้วยตัวเองที่เพิ่มขึ้นจาก 60% เพิ่มเป็น 85% ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะนี้ยังสามารถรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และสามารถแนะนำร่างบทสนทนาได้อย่างเหมาะสม จนสามารถปรับปรุงประสบการณ์การสื่อสารปฏิสัมพันธ์ และลดระยะเวลาในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยลงได้ถึง 30% ระบบใหม่นี้ยังสนับสนุนกิจกรรมการขายแบบToB จึงสามารถสร้างการเติบโตใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจได้อีกด้วย

ขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ด้านการเงินในระดับจุลภาค (micro-finance) ภายใต้โซลูชัน SmartCare จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการดึงดูดลูกค้ามูลค่าสูงรายใหม่ ๆ ให้เข้ามาใช้บริการ รวมไปถึงสามารถกระตุ้นการทำธุรกรรม และเพิ่มรายได้ด้านการเงินระดับจุลภาพให้กับภาคธุรกิจ ส่วนแพลตฟอร์มแบบเปิดที่ใช้โค้ดเพียงเล็กน้อย (low-code capability) สามารถร่นระยะเวลาของการเปิดตัวแอปพลิเคชันจากหลายเดือนให้เหลือเพียงไม่กี่วัน ทำให้สามารถเข้าถึงพันธมิตรในอีโคซิสเต็มได้รวดเร็วยิ่งขึ้น     

Huawei Learningมุ่งพัฒนาบุคลากรแห่งโลกอัจฉริยะทางดิจิทัล เดินหน้าสู่ยุคของ AI

หัวเว่ยให้บริการด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมไปถึงการวางแผนบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผล และการปฏิบัติงาน บริการดังกล่าวมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรใหม่ ๆ ในยุคแห่งโลกอัจฉริยะ รวมไปถึงการกำหนดแนวทางและวิธีการฝึกอบรม โดยหัวเว่ยจะยังคงเดินหน้าบ่มเพาะบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคอัจฉริยะทางดิจิทัลต่อไป 

คุณบรูซ ซูน ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าเป้าหมายหลักของการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะคือการคลี่คลายปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน และสร้างคุณค่าทางธุรกิจที่สัมผัสได้อย่างแท้จริงให้กับลูกค้า ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่และการใช้งานในรูปแบบใหม่ ซึ่งกลุ่มธุรกิจด้านซอฟท์แวร์และบริการด้านไอซีทีของหัวเว่ยจะยังคงเดินหน้าสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ผ่านทางนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเทคโนโลยีนั้น ๆ ต่อไป  

ทั้งนี้ ภายในงาน หัวเว่ยได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์และโซลูชันล้ำสมัยเทคโนโลยีล่าสุด ณ บูธ 1H50 ในอาคาร Fira Gran Via Hall 1 ในงานมหกรรม MWC Barcelona จัดขึ้นในเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน จากการประกาศเปิดตัวเทคโนโลยี 5.5G เพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2567 นี้ หัวเว่ยได้ผนึกกำลังร่วมกับผู้ประกอบการเครือข่ายและพันธมิตรทั่วโลกเพื่อค้นหาและขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย คลาวด์ และระบบอัจฉริยะ โดยหัวเว่ยพร้อมเดินหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี 5G พร้อมขับเคลื่อนให้เกิดระบบนิเวศทางอุตสาหกรรมที่เฟื่องฟู นำไปสู่ยุคใหม่ของการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัลที่ชาญฉลาด ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024

กำลังฮอต

Apple News3 วัน ago

AIS เปิดบริการ AIS Care+ with AppleCare Services รายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ผู้ใช้อุ่นใจมากขึ้น สบายใจที่สุด

AIS คว้า AppleCare S...

Featured4 สัปดาห์ ago

รีวิว vivo Y100 5G สนุกกับสเปกเต็ม 100 ด้วยขุมพลัง SD 4 Gen 2 5G ดีไซน์อัปเกรดสุดพรีเมียม พร้อมชาร์จเร็ว 80W FlashCharge

รีวิว vivo Y100 5G น...

Featured1 เดือน ago

รีวิว realme 12+ 5G | realme 12 Pro+ 5G “Be a Portrait Master” ด้วยกล้อง Periscope ระดับเรือธง | ดีไซน์นาฬิกาหรู | ชาร์จไว 67W SUPERVOOC

รีวิว realme 12+ 5G ...

Featured1 เดือน ago

รีวิว Xiaomi 14 | 14 Ultra เรือธงกล้องเทพในสองขนาด พร้อมการถ่ายภาพและวิดีโอระดับ Next-Generation ของ Leica!

รีวิว Xiaomi 14 Seri...

Featured2 เดือน ago

รีวิว vivo V30 Pro 5G สมาร์ตโฟน “Portrait So Pro” ถ่ายเทพเกินคนด้วยกล้องขั้นสูงควบคู่เลนส์ ZEISS ระดับโปร พร้อมเทคโนโลยีระดับเรือธง

รีวิว vivo V30 Pro 5...

IT News19 นาที ago

Anker เสริมทัพพร้อมชวนส่อง 4 ไอเทมเด็ดพร้อมโปรดีสุดปัง กับแคมเปญ “PAYDAY ช้อปมันส์ วันเงินเดือนออก” รับสิ้นเดือนเมษายนนี้

กลับมาอีกครั้งกับควา...

IT News58 นาที ago

แนะนำกล้อง HUAWEI nova 12 Series รุ่นไหนเหมาะกับใคร พร้อมแจกดีลที่ Shopee เริ่มต้นเพียง 8,082 บาท

มาแชร์ฟีเจอร์ดีๆ จาก...

IT News2 ชั่วโมง ago

ครั้งแรกในไทย จากทรูบิสิเนส กับ “เบอร์มงคลยกบริษัท” ที่คัดสรรโดย อ.ช้าง ทศพร ด้วยศาสตร์แห่งตัวเลข สำหรับลูกค้าองค์กร

•   &...

IT News2 ชั่วโมง ago

ซีรีส์Fallout จะกลับมาอีกครั้งในซีซั่นที่สอง! หลังเปิดตัวซีซั่นแรกอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยกระแสตอบรับถล่มทลาย

เตรียมพบกับซีซั่นใหม...

Apple News3 ชั่วโมง ago

Apple เข้าซื้อ Datakalab บริษัทสตาร์ทอัพ AI On-Device Processing ของฝรั่งเศสเพื่อใช้ในอุปกรณ์อนาคต !

เหมือนปีนี้ AI จะัเข...

Advertisement

Copyright © 2012 iphone-droid.net.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ ดูเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และจัดการได้ที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึก