Connect with us

IT News

หัวเว่ย ประเทศไทย ได้รับรางวัล Prime Minister Awards จากนายกรัฐมนตรี ติดต่อกันเป็นปีที่สอง ในหมวด ‘หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ’ พร้อมมุ่งเดินหน้ายกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ร่วมกับพาร์ทเนอร์ในประเทศไทย

Published

on

ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 7 จากซ้าย) รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติ “Prime Minister Awards 2023” ด้าน ‘หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ (Cybersecurity Supporting Awards 2023) จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023 (Prime Minister Awards) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในหมวด ‘หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ’ (Cybersecurity Supporting Awards 2023) จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีทั้งนี้ รางวัล “Prime Minister Awards 2023” เป็นรางวัลที่รัฐบาลไทยมอบให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่อุตสาหกรรมดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศไทย ซึ่งรางวัลที่หัวเว่ย ประเทศไทย ได้รับในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยของอีโคซิสเต็มของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ให้มีความพร้อมสำหรับยุคอัจฉริยะและการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ  

ทั้งนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งรวมถึงหัวเว่ยที่ได้ร่วมมือกันพัฒนาส่งเสริมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งแสดงความชื่นชมเยาวชนไทยที่คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการการแข่งขัน Woman Thailand Cyber Top Talent 2023 และยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล

ด้านพลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับหัวเว่ย ประเทศไทย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ว่า “การป้องกันเรื่องข้อมูลรั่วไหลและการโจมตีทางไซเบอร์ถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญระดับประเทศที่ทั้ง สกมช. และหัวเว่ย มองว่าต้องเร่งผลักดันผ่านโครงการต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศและบ่มเพาะบุคลากรดิจิทัลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ให้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ สกมช. จึงผสานความร่วมมือกับหัวเว่ย เพื่อเดินหน้ายกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วนของประเทศด้วยโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านไอซีทีในประเทศไทย เช่น โครงการ Thailand Cyber Top Talent โครงการ Women Thailand Cyber Top Talent เป็นต้น และความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ เราขอขอบคุณหัวเว่ยสำหรับหลายโครงการที่ประสบความสำเร็จร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และขอแสดงความยินดีกับหัวเว่ยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้”

ดร. ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หัวเว่ยได้ผสานความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลายองค์กร ในการตั้งเป้าเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และปกป้องข้อมูลส่วนตัวให้แก่ประเทศไทย ผ่านการขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้ของหัวเว่ยในโครงการการฝึกอบรมและการแข่งขันต่าง ๆ ทั้งของหัวเว่ยเองและพาร์ทเนอร์รายสำคัญจากภาครัฐ ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาและบ่มเพาะบุคลากรดิจิทัลไทยให้มีความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างมีคุณภาพ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล ‘หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ’ ในปีนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของหัวเว่ยในการสร้างบุคลากรไอซีทีให้กับตลาดแรงงานของประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศไทยพัฒนาสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน และก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งอาเซียนต่อไป สอดคล้องกับพันธกิจของเราที่ต้องการ ‘เติบโตในประเทศไทย เพื่อประเทศไทย’ (In Thailand, For Thailand) และ ‘นำทุกฝ่ายก้าวไปข้างหน้า โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง’ (Lead Everyone Forward, Leave No One Behind)”

รางวัล Prime Minister Awards ในปีนี้ ถือเป็นรางวัลที่หัวเว่ย ประเทศไทย ได้รับรางวัลในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยในปี 2565 หัวเว่ย ประเทศไทย มุ่งมั่นสร้างความยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยข้อมูล การันตีด้วยรางวัล Prime Minister Awards – Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022” จากสกมช. และในปี 2566 หัวเว่ย ประเทศไทย ได้รับรางวัล Prime Minister ในหมวด ‘หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ’ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของหัวเว่ยที่ต้องการช่วยผลักดันอีโคซิสเต็มด้านดิจิทัลของประเทศไทย เพื่อนำเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้าสู่ทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร รวมทั้งสร้างการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์แบบเพื่อประเทศไทยดิจิทัลที่มีความยั่งยืน

กำลังฮอต

HUAWEI Band 9 ราคาเริ่มต้น 1,299 บาท HUAWEI Band 9 ราคาเริ่มต้น 1,299 บาท
Featured3 ชั่วโมง ago

5 ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อสมาร์ทแบนด์ กับความครบเครื่องของ HUAWEI Band 9 สมาร์ทแบนด์ที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่น ดูแลสุขภาพยืนหนึ่งในราคาเริ่มต้น 1,299 บาท

ใครที่อยู่ในช่วงเริ่...

Apple News4 วัน ago

AIS เปิดบริการ AIS Care+ with AppleCare Services รายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ผู้ใช้อุ่นใจมากขึ้น สบายใจที่สุด

AIS คว้า AppleCare S...

Featured4 สัปดาห์ ago

รีวิว vivo Y100 5G สนุกกับสเปกเต็ม 100 ด้วยขุมพลัง SD 4 Gen 2 5G ดีไซน์อัปเกรดสุดพรีเมียม พร้อมชาร์จเร็ว 80W FlashCharge

รีวิว vivo Y100 5G น...

Featured1 เดือน ago

รีวิว realme 12+ 5G | realme 12 Pro+ 5G “Be a Portrait Master” ด้วยกล้อง Periscope ระดับเรือธง | ดีไซน์นาฬิกาหรู | ชาร์จไว 67W SUPERVOOC

รีวิว realme 12+ 5G ...

Featured1 เดือน ago

รีวิว Xiaomi 14 | 14 Ultra เรือธงกล้องเทพในสองขนาด พร้อมการถ่ายภาพและวิดีโอระดับ Next-Generation ของ Leica!

รีวิว Xiaomi 14 Seri...

Android News3 ชั่วโมง ago

realme อินเดียเปิดตัว NARZO 70x 5G l NARZO 70 5G สมาร์ทโฟนคู่กลาง ได้สเปคกล้อง 50MP l จอ 120Hz l ชาร์จ 45W SuperVOOC

realme ประเทศอินเดีย...

Apple News3 ชั่วโมง ago

ข่าวร้านก่อนเปิดตัว !? iPad Pro 11″ จอ OLED อาจขาดตลาดเพราะการจัดส่งจอ OLED

อีกประมาณ 2 สัปดาห์ ...

vivo launches Y100 Enjoy 100 full specs at a price of 8299 baht vivo launches Y100 Enjoy 100 full specs at a price of 8299 baht
ข่าวประชาสัมพันธ์5 ชั่วโมง ago

vivo เปิดตัว Y100 สมาร์ตโฟนน้องเล็ก สีเขียวฉ่ำรับซัมเมอร์ พร้อมสนุกกับสเปกเต็ม 100 ในราคา 8,299 บาท วางจำหน่ายแล้ววันนี้!

vivo แบรนด์สมาร์ตโฟน...

Android News5 ชั่วโมง ago

หลุดสเปคหน้าจอ OnePlus 13 ใช้ LTPO 2K+ สแกนนิ้วแบบ Ultrasonic พร้อมชิป SD 8 Gen 4

OnePlus 13 เตรียมเป็...

HarmonyOS5 ชั่วโมง ago

HUAWEI ตั้งเป้าปล่อย HarmonyOS ในระดับ Global พร้อมเป็น OS ที่ 3 บนสมาร์ทโฟน

ระหว่างงาน Analyst S...

Advertisement

Copyright © 2012 iphone-droid.net.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ ดูเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และจัดการได้ที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึก