Connect with us

ข่าวประชาสัมพันธ์

HUAWEI เปิดตัวโซลูชันดิจิทัลในงาน MWC2022 เสริมศักยภาพการพัฒนาเชิงสิ่งแวดล้อมแก่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Published

on

 หัวเว่ย เปิดตัวพิมพ์เขียวธุรกิจนำร่องและโซลูชันนวัตกรรมภายใต้กลยุทธ์ GUIDE เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลและความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมไอซีที ภายในงาน MWC2022 ณ เมืองบาร์เซโลนา โดยผู้นำด้านโครงสร้างไอซีทีและอุปกรณ์อัจฉริยะได้ให้คำมั่นสัญญาภายในงานสัมมนาออนไลน์ที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าจะยังคงดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างอนาคตของเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

ทฤษฎีและสถาปัตยกรรมที่มีในปัจจุบัน ไม่สามารถรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของความต้องการด้านดิจิทัลได้

มีการคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2565 กว่า 50% ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั่วโลก (GDP) จะมีที่มาจากเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลทะยานสูงขึ้นเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ นายกัว ผิง ประธานกรรมการบริหารแบบหมุนเวียนตามวาระของหัวเว่ย อธิบายว่าทฤษฎีของแชนนอน (Shannon’s theorem) และสถาปัตยกรรมฟอนนอยมันน์ (von Neumann architecture) ยังคงเผชิญกับการติดขัดปัญหาอย่างรุนแรงเรื่อยมา ภาคอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องสำรวจทฤษฎีและสถาปัตยกรรมใหม่ๆ เพื่อปฏิรูปกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีและสร้างความยั่งยืนเชิงดิจิทัล 

หัวเว่ยยึดมั่นกับกรอบความคิดในการ “ทำให้เทคโนโลยีและธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้” เสมอมา และยังคงลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านเทคโนโลยีมาโดยตลอด ทั้งนี้ หัวเว่ยมีความมุ่งมั่นในการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (power electronics) เพื่อปฏิรูปการใช้พลังงาน เร่งขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจพลังงาน เสริมศักยภาพให้กับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และกลายเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ด้วยการสร้างการทำงานที่ผสานกันระหว่างเทคโนโลยีไอที (IT) และซีที (CT), คลาวด์และเอดจ์ รวมถึงคลาวด์และเครือข่าย หัวเว่ยหวังที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการก้าวไปสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างชาญฉลาด และประสบความสำเร็จในการเติบโตของรายได้ใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น โซลูชัน OneStorage ของหัวเว่ยช่วยให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (Total cost of ownership หรือ TCO) ได้มากถึง 30%

การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งผลต่อศักยภาพระยะยาวของเศรษฐกิจดิจิทัล

ด้านนายกัว ผิง ประธานกรรมการบริหารแบบหมุนเวียนตามวาระของหัวเว่ย ได้กล่าวเกี่ยวกับประเด็นด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนว่า “ความสามารถในการรองรับความหนาแน่นการเชื่อมต่อและพลังของการประมวลผลจะเป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจดิจิทัล แต่เราจำเป็นต้องคำนึงถึงศักยภาพในระยะยาวของเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย เราจึงต้องเริ่มพิจารณาความเป็นไปได้ในมิติใหม่ๆ อย่างการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน”

ปัจจุบัน หัวเว่ยยึดมั่นตามกลยุทธ์ “บิตมากขึ้น วัตต์น้อยลง” ซึ่งนอกเหนือจากการปรับปรุงความสามารถด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐานแล้ว ยังมุ่งมั่นที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.7 เท่า ด้วยการพัฒนาจนมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆ เช่น ด้านทฤษฎี ด้านวัสดุ และด้านอัลกอริธึม ผลิตภัณฑ์ Massive MIMO รุ่นที่สามของหัวเว่ย ซึ่งใช้เทคโนโลยีเสาส่งสัญญาณพร้อมกันหลายคลื่นอย่างเต็มที่ ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พบว่าใช้พลังงานลดลง 30% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ระดับเดียวกัน

ส่วนหนึ่งของความพยายามของหัวเว่ยในการสร้างโลกดิจิทัลที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น คือการเพิ่มการลงทุนในโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากการผลิตพลังงานสะอาด การขนส่งทางไฟฟ้า และการจัดเก็บพลังงานอัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตามที่ นาย เจย์ เฉิน รองประธานบริษัทหัวเว่ย ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กล่าวไว้ว่าต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนที่จะมีส่วนช่วยให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ความก้าวหน้านี้จะทำให้อุตสาหกรรมไอซีทีสามารถช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนที่ปล่อยออกมา หรือที่เรียกว่าฟุตพริ้นท์ลงได้

ในรัฐซาราวัก หนึ่งในรัฐที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซียซึ่งมีประชากรประมาณ 2.8 ล้านคน โซลูชันไมโครกริดอัจฉริยะของหัวเว่ยได้เข้าไปอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยได้รองรับการจ่ายไฟอย่างยั่งยืนให้กับชาวบ้านในท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนต้นแบบการใช้ไฟฟ้าในชนบท โซลูชันขั้นสูงนี้ประกอบด้วยระบบกักเก็บพลังงานและช่วยสนับสนุนการเข้าถึงเครื่องปั่นไฟดีเซล ช่วยจ่ายไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และได้นานถึงสามวันในวันที่มีแสงแดดน้อย

“ความมุ่งมั่นของหัวเว่ยคือ “การดำรงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” เรากำลังทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายและพันธมิตรจากทั่วโลก เพื่อสำรวจหาโซลูชันที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น ช่วยให้ธุรกิจชาญฉลาดขึ้น และสังคมที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น เรายังอยากแบ่งปันให้เห็นว่าเทคโนโลยีไอซีทีของเรากำลังช่วยให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากขึ้นได้อย่างไร ซึ่งเราทุกคนสามารถจุดประกายแห่งอนาคตร่วมกันได้” นายเจย์ เฉิน กล่าว

เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศดิจิทัลในเอเชียแปซิฟิก ในปี 2564 หัวเว่ยได้ประกาศว่าจะลงทุนเป็นมูลค่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อพัฒนาผู้มีทักษะทางด้านดิจิทัลกว่า 500,000 คนสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภายในอีก 5 ปีข้างหน้า และลงทุนอีกกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐในระยะเวลาสามปี เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในภูมิภาค

งาน MWC Barcelona 2022 เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม ในเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน โดยหัวเว่ยได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่บูธ 1H50 ใน Fira Gran Via Hall 1 ร่วมกับผู้ให้บริการระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และผู้นำทางความคิด มุ่งเน้นเจาะลึกในหัวข้อต่างๆ เช่น เทรนด์ของอุตสาหกรรม กลยุทธ์ GUIDE สู่อนาคต และการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ถึงอนาคตของเครือข่ายดิจิทัล โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022

กำลังฮอต

Featured15 ชั่วโมง ago

รีวิว vivo Y17s สมาร์ตโฟนสุดคุ้ม RAM 6GB+6GB l กล้องคมชัด 50MP l แบตฯ ขนาดใหญ่ 5000mAh ในราคาสบายกระเป๋า

รีวิว vivo Y17s สมาร...

HUAWEI MatePad 11” PaperMatte Edition HUAWEI MatePad 11” PaperMatte Edition
Featured3 วัน ago

ใหม่! HUAWEI MatePad 11” PaperMatte Edition จอลดแสงสะท้อนราวกับกระดาษ จดโน้ตสนุก อ่าน E-Book สบายตา ราคาสุดคุ้ม 17,990 บาท พร้อมของแถมเพียบ!

ใหม่! HUAWEI MatePad...

Featured4 สัปดาห์ ago

รีวิว vivo V29 5G ออร่าพอร์ตเทรต พิเศษทุกความรู้สึก l ดีไซน์ 3D Curved Screen l ชาร์จเร็ว 80W FlashCharge

มาแล้วสำหรับรีวิวฉบั...

HUAWEI MatePad 11.5 LTE HUAWEI MatePad 11.5 LTE
Featured4 สัปดาห์ ago

แนะแท็บเล็ตสุดคุ้มครึ่งปีหลัง สเปกจัดเต็มโดนใจผู้ปกครอง กับ HUAWEI MatePad 11.5 LTE วันนี้!

ทั้งวัยเรียน และวัยท...

Android News1 เดือน ago

แกะกล่องพรีวิว vivo V29 5G สมาร์ตโฟน “ออร่าพอร์ตเทรต พิเศษทุกความรู้สึก” กับ Aura Light Portrait 2.0 ถ่ายพอร์ตเทรตได้เป็นธรรมชาติ

แกะกล่องพรีวิว vivo ...

Advertisement

Copyright © 2012 iphone-droid.net.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ ดูเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และจัดการได้ที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึก