วิธีปิดการตั้งค่าการแชร์โลเคชั่นในระบบปฏิบัติการ Android

เมื่อไรก็ตามที่คุณลงแอพพลิเคชั่นคุณลองสังเกตดูสิครับว่า ทุกครั้งที่ลงแอพพลิเคชั่นนั้นจะมีการถามหาสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ในสมาร์ทโฟนของเราซึ่งข้อมูลที่เข้าถึงเป็นข้อมูลที่สำคัญของผู้ใช้งาน เช่น ข้อมูลเบอร์โทรในสมุดโทรศัพท์ ข้อความหรือแม้แต่โลเคชั่นต่างๆ ที่เราไป เรียกได้ว่าแอพพลิเคชั่นเหล่านี้เป็นเครื่องติดตามการเคลื่อนไหวของเราตลอดเวลา และส่วนมากผู้ใช้งานก็ไม่ค่อยให้ความสนใจหรืออ่านเกี่ยวกับสิ่งที่แอพพลิเคชั่นขอเข้าถึงข้อมูลเสียด้วย

How to stop Android apps from accessing your location

การที่แอพพลิเคชั่นขอเข้าถึงข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวก็อาจจะมีเหตุผลแต่ก็มีข้อมูลบ้างอย่างที่เราสามารถปฏิเสธไม่ให้แอพพลิเคชั่นนั้นๆ เข้าถึงได้ โดยเฉพาะโลเคชั่นของเรา ในระบบปฏิบัติการ Android นั้นส่วนมากแล้วจะมีการตั้งค่าการเข้าถึงโลเคชั่นไว้ด้วย ซึ่งเราสามารถปิดไม่ให้มีการดำเนินการติดตามได้ทุกแอพพลิเคชั่น หรือเราจะเลือบ้างแอพพลิเคชั่นก็ได้เช่นกัน

How to stop Android apps from accessing your location

โดยในระบบปฏิบัติการ Android แต่ละรุ่นจะมีการตั้งค่าการยกเลิกการติดตามโลเคชั่นที่แตกต่างกันไป แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่ผู้ใช้งานจะตั้งค่าเอาเองได้ โดยส่วนมากแล้วจะอยู่ในเมนู Location เมื่อเข้าไปในเมนูนี้แล้วเราก็สามารถเลือกที่จะเปิดหรือจะปิดการติดตามได้ แต่เมื่อเราจำเป็นต้องเปิดการติดตามโลเคชั่นเราก็สามารถเลือกระดับการติดตามได้ด้วย ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ระดับด้วยกันคือ

How to stop Android apps from accessing your location

  • High accuracy คือการติดตามอย่างละเอียดเรียกว่าจะระบุตำแหน่งที่อยู่ของเราอย่างแน่นอนโดยใช้งานการเชื่อมต่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น WiFi, เครือข่ายมือถือ หรือแม้กระทั่ง GPS เพื่อจะได้ระบุตำแหน่งของเราให้ชัดเจนขึ้น
  • Battery saving uses Wi-Fi ใช้แค่ WiFi และเครือข่ายมือถือ เพื่อใช้ในการประเมินตำแหน่งของคุณ
  • Device only uses only GPS จะใช้เพียงการค้นหาตำแหน่ง GPS จากสมาร์ทโฟนของเราแต่ตำแหน่งที่ได้จะไม่ชัดเจน โดยระบุตำแหน่งในวงกว้างมากกว่าเจาะจงลงไป

ในบ้างครั้งเราจะเป็นต้องเปิดโลเคชั่นเพื่อใช้งานกับแอพพลิเคชั่นบ้างแอพพลิเคชั่น แต่เราก็สามารถเลือกหรือเข้าไปตั้งค่าได้ว่าเราจะเลือกให้แอพพลิเคชั่นไหนเข้าถือข้อมูลโลเคชั่นของเราได้บ้าง โดยในหน้าเมนู Location นั้นจะมีเมนูที่เขียนว่า Recent Location Requaest หรือหมายความว่าแอพพลิเคชั่นปัจจุบันที่ร้องขอการติดตามโลเคชั่นอยู่

How to stop Android apps from accessing your location

เราสามารถเข้าไปที่เมนูนี้แล้วจะเห็นรายชื่อแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ร้องขอการติดตามตำแหน่งของคุณ เราสามารถเลือกปิดและเปิดการติดตามตำแหน่งด้วยการเลือกสวิทช์สีเขียวที่อยู่ด้านขวามือของรูปแอพพลิเคชั่นนั้นๆ ได้เลย หรืออีกทางหนึ่งก็สามารถเข้าไปที่ Settings > Apps > Configure apps หรือ  App settings และเข้าไปที่ App permissions เพื่อเข้าไปตั้งค่าการใช้งานสิทธิ์ต่างๆ ที่แอพลลิเคชั่นเข้าถึง

เพียงแค่นี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปควบคุมการติดตามตำแหน่งของคุณได้แล้ว และนอกจากนั้นเรายังสามารถเข้าไปตรวจสอบแอพพลิเคชั่นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราได้ด้วย สิทธิ์และข้อมูลส่วนตัวเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานควรที่จะรักษาไว้เพราะเป็นข้อมูลเฉพาะที่จะทำให้ผู้ไม่หวังดีเข้าถึงหรือประสงค์ร้ายกับเราได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

ที่มา androidpit