Connect with us

ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ รุกหนักธุรกิจโฆษณา เล็งเจาะลูกค้า FMCG-รถยนต์-การเงิน ตั้งเป้าดัน GrabAds ขึ้นแท่นสื่อบนแพลตฟอร์มค้าปลีกชั้นนำในไทย

Published

on

แกร็บ ประเทศไทย รุกธุรกิจโฆษณาเต็มสูบ ดัน “GrabAds” สื่อโฆษณาบนแพลตฟอร์มค้าปลีก เจาะกลุ่มนักโฆษณาและการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ชู 3 ไฮไลท์ ได้แก่ การเชื่อมโลกออนไลน์และออฟไลน์อย่างไร้รอยต่อภายในอีโคซิสเต็มของแกร็บ (Online-to-Offline Integration within Grab’s Ecosystem) การดึงดูดกลุ่มลูกค้าคุณภาพที่มีกำลังซื้อ (Capturing High-Value Audience) และการเข้าถึงข้อมูลการใช้จ่ายจริงของผู้บริโภค (First-Party Data Insights) เล็งขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม FMCG ยานยนต์ และสถาบันการเงิน นอกเหนือจากกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมตั้งเป้าเป็นสื่อโฆษณาบนแพลตฟอร์มค้าปลีกอันดันต้นๆ ในประเทศไทย

จันต์สุดา ธนานิตยะอุดม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพาณิชย์และการตลาด แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโลกออนไลน์หรือออฟไลน์ แต่มีการผสมผสานกันอย่างไร้รอยต่อ ทำให้นักโฆษณาและนักการตลาดต้องออกแบบกลยุทธ์การเข้าถึงผู้บริโภคให้สอดรับกับรูปแบบการใช้ชีวิต และสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์บนโลกออนไลน์และออฟไลน์ของผู้บริโภคให้ได้อย่างลงตัว หากเจาะไปที่ธุรกิจโฆษณาในปีที่ผ่านมา (2565) สื่อออนไลน์และออฟไลน์ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ได้คลี่คลายลง ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา1 สื่อออนไลน์ยังคงได้รับความนิยมและมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นถึง 5.6% ขณะที่เม็ดเงินโฆษณาในสื่อออฟไลน์ลดลง 1.9% จากการถดถอยของสื่อโทรทัศน์ ขณะที่สื่อนอกบ้าน (Outdoor & Transit media) มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด”   

“นอกเหนือจากสื่อโฆษณาหลักเหล่านี้แล้ว อีกหนึ่งรูปแบบของสื่อที่กำลังมาแรงในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาคือ สื่อโฆษณาบนแพลตฟอร์มค้าปลีก (Retail Media Network) ซึ่งบริหารและให้บริการโดยผู้ประกอบการค้าปลีกหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ ถือเป็นช่องทางใหม่ที่ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในขณะที่กำลังซื้อสินค้าออนไลน์หรือหน้าร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยจุดแข็งของการมีฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านพฤติกรรมการจับจ่าย ความชอบ และประวัติการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ทั้งนี้ ในปี 2566 สื่อโฆษณาบนแพลตฟอร์มค้าปลีกถือเป็นสื่อที่เติบโตเร็วที่สุดเป็นอันดับ 32 โดยถูกคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่ารวมทั่วทั้งโลกสูงถึง 125.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจะสามารถทำรายได้รวมสูงกว่ารายได้จากสื่อโทรทัศน์ได้ภายในปี 2571”

แกร็บเข้าสู่ธุรกิจโฆษณาครั้งแรกในปี 2561 โดยเริ่มจากการนำเสนอสื่อโฆษณาภายในรถยนต์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพาร์ทเนอร์คนขับ ก่อนจะขยายตัวมาเป็นสื่อโฆษณาบนแพลตฟอร์มเพื่อช่วยให้พาร์ทเนอร์ร้านค้าหรือแบรนด์ต่างๆ สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการในแอปพลิเคชันได้มากขึ้น และถูกพัฒนาจนกลายมาเป็นสื่อโฆษณาบนแพลตฟอร์มค้าปลีกที่ครบวงจรภายใต้ชื่อ “GrabAds” อย่างในปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุมช่องทางการโฆษณาทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยล่าสุด GrabAds ติดอันดับหนึ่งในสามของสื่อโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผู้บริโภคให้การตอบรับและมีความรู้สึกที่ดีต่อโฆษณา (Ad Equity) มากที่สุดสำหรับในประเทศไทย GrabAds เริ่มทำการตลาดอย่างจริงจังในช่วงสองปีที่ผ่านมา จนได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและเข้าถึงผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อและทรงอิทธิพลด้วย 3 จุดแข็งสำคัญ นั่นคือ การเชื่อมโลกออนไลน์และออฟไลน์ภายในอีโคซิสเต็มของแกร็บได้อย่างไร้รอยต่อ และการดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพ การเข้าถึงข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค

3 จุดแข็งสำคัญของธุรกิจสื่อโฆษณาจาก GrabAds คือ

  • การเชื่อมโลกออนไลน์และออฟไลน์อย่างไร้รอยต่อ (Online-to-Offline Integration within Grab’s Ecosystem):

GrabAds นำเสนอโซลูชันด้านการตลาดที่ครบวงจร ตั้งแต่ การสร้างแบรนด์ไปจนถึงปิดการขายกับกลุ่มเป้าหมาย (Awareness to Conversion) ด้วยรูปแบบและกลไกของสื่อที่มีความหลากหลาย ทั้งบนแอปพลิเคชันออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง Masthead Native Banner Search เป็นต้น ที่ผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อสินค้า และผ่านทางการให้บริการออฟไลน์ อาทิ สื่อโฆษณาบนรถโดยสาร หรือ กระเป๋าส่งของของพาร์ทเนอร์คนขับ ทำให้แบรนด์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ 

  • การจับกลุ่มลูกค้าคุณภาพที่มีกำลังซื้อ (Capturing High-Value Audience)

กว่า 60% ของผู้ใช้บริการในประเทศไทยที่เปิดแอปพลิเคชันแกร็บมีการทำการใช้จ่ายบนแอปพลิเคชันในเดือนนั้น จึงทำให้อัตราการคลิกโฆษณา (Click Through Rate: CTR) สูงกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆ ในประเทศไทย ถึง 3 – 5 เท่า4  นอกจากนี้ จากการสำรวจของแกร็บ5 ยังพบว่า กว่า 77% ของผู้ใช้บริการไทยรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาอยู่บนแพลตฟอร์มแกร็บ 

  • การเข้าถึงข้อมูลการใช้จ่ายจริงของผู้บริโภค (First-party Data Insights)

ด้วยฐานข้อมูลคุณภาพ ที่รวบรวมพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของผู้ใช้บริการบนแอปพลิเคชัน Grab ที่ครอบคลุมหลากหลายมิติของการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้แบรนด์ต่างๆ สามารถเข้าใจอินไซต์และเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ เช่น ไลฟ์สไตล์หรือพฤติกรรมการใช้ชีวิต อาทิ เมนูอาหารที่ชอบ ประเภทสินค้าที่สั่งเป็นประจำ สถานที่ที่มักเดินทางไปบ่อยๆ รวมถึงวิธีการเดินทาง 

“นอกจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) ซึ่งถือเป็นกลุ่มหลักที่ให้ความสนใจและทุ่มงบโฆษณากับ GrabAds แล้ว เรายังพยายามขยายฐานลูกค้าไปในอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย โดยในปีนี้ เราเตรียมรุกไปที่ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumer Goods: FMCG) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive) และกลุ่มสถาบันการเงินและธนาคาร (Finance & Banking) ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตและใช้งบเพื่อทำการตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เราเชื่อว่า GrabAds จะเป็นเครื่องมือการตลาดอันทรงพลังที่ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงเป้าหมายอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ” จันต์สุดา กล่าวทิ้งท้าย

Advertisement

กำลังฮอต

Apple News5 วัน ago

รับเครื่อง iPhone 15 กับ AIS ก่อนใคร ได้ตลอด 36 ชม. ที่ AIS SIAM พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ เริ่มเพียง 24,100 บาท!

AIS เริ่มส่งมอบเครื่...

Featured5 วัน ago

รีวิว realme 11 5G | realme 11x 5G “Double Star Double Leap” สองดาวเด่นใหม่ดีไซน์ Glory Halo | ชิป Dimensity 6100+ | ชาร์จไว SUPERVOOC

รีวิว realme 11 5G แ...

Featured6 วัน ago

รีวิว vivo Y17s สมาร์ตโฟนสุดคุ้ม RAM 6GB+6GB l กล้องคมชัด 50MP l แบตฯ ขนาดใหญ่ 5000mAh ในราคาสบายกระเป๋า

รีวิว vivo Y17s สมาร...

HUAWEI MatePad 11” PaperMatte Edition HUAWEI MatePad 11” PaperMatte Edition
Featured1 สัปดาห์ ago

ใหม่! HUAWEI MatePad 11” PaperMatte Edition จอลดแสงสะท้อนราวกับกระดาษ จดโน้ตสนุก อ่าน E-Book สบายตา ราคาสุดคุ้ม 17,990 บาท พร้อมของแถมเพียบ!

ใหม่! HUAWEI MatePad...

Featured1 เดือน ago

รีวิว vivo V29 5G ออร่าพอร์ตเทรต พิเศษทุกความรู้สึก l ดีไซน์ 3D Curved Screen l ชาร์จเร็ว 80W FlashCharge

มาแล้วสำหรับรีวิวฉบั...

Copyright © 2012 iphone-droid.net.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ ดูเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และจัดการได้ที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึก