Google เปิดตัว Daydream View แว่น VR ของตัวเอง ทำมาจากผ้า สวมใส่สบาย

Daydream View

นอกจากการเปิดตัว Google Pixel และ Pixel XL แล้ว ในงานนี้ Google ยังได้ฤกษ์เปิดตัว Daydream View แว่นตาโลกเสมือนจริงหรือ VR ของตัวเองอย่างเป็นทางการ

Daydream View with Remote control

Daydream View เลือกใช้วัสดุหลักเป็นผ้า เพื่อผู้ใช้งานมีความสบายมากขึ้นเมื่อทำการสวมใส่เจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ และมีรีโมทคอนโทรลสำหรับควบคุมการทำงาน โดยตัวแว่น VR ยังใช้การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแบบไร้สายอีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าสมาร์ทโฟนที่รองรับแว่นนี้ในช่วงแรกคือ Google Pixel

สำหรับแพลตฟอร์ม Daydream ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับคอนเทนต์ VR ที่รองรับ Android Nougat สำหรับสมาร์ทโฟน Android ทุกรุ่นนั้นก็ประกาศเปิดตัวในงานนี้เช่นกัน โดยในช่วงแรกจะมีเฉพาะคอนเทนท์จาก Google Play Movies, Google Photos, Street View และ YouTube

Daydream View ราคา 79 ดอลลาร์ (ประมาณ 2,700 บาท) เริ่มพรีออเดอร์ในสหรัฐฯ วันที่ 20 ตุลาคมนี้ และเริ่มวางขายจริงในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนผ่านร้านค้าปลีก Best Buy, Verizon และ Google Store